Database software

Betrouwbaarheid

Wat is database software?

Database software is een softwareprogramma of hulpprogramma dat wordt gebruikt voor het maken, bewerken en onderhouden van databasebestanden en -records. Met dit type software kunnen gebruikers gegevens opslaan in de vorm van gestructureerde velden, tabellen en kolommen, die vervolgens direct en/of via programmatische toegang kunnen worden opgevraagd.

Database software wordt ook wel database beheersoftware (DBMS) genoemd, hoewel deze termen geen exacte synoniemen zijn.

Techopedia verklaart database software

Database software wordt voornamelijk gebruikt om gegevens/databases op te slaan en te beheren, meestal in een gestructureerd formaat. Over het algemeen biedt het een grafische interface waarmee gebruikers gegevensvelden en records kunnen maken, bewerken en beheren in tabelvorm of georganiseerd. De gegevens/databases die met deze software zijn opgeslagen, kunnen worden opgehaald in een onbewerkt of op rapporten gebaseerd formaat.

Hoewel database software vergelijkbaar is met database managementsoftware (DBMS), hebben de meeste database software geen ondersteuning in de moedertaal, zoals SQL, MySQL of een andere querytaal voor databases. Met MS Access-software bijvoorbeeld kunnen gebruikers een database maken, beheren en opvragen met behulp van de GUI-besturingselementen en functies, zonder dat ze query’s hoeven te programmeren.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…