Eclipse Attack

Betrouwbaarheid

Wat is een eclipse attack?

Een eclipse attack (eclipse-aanval) houdt in dat een kwaadwillende actor een specifieke gebruiker of knooppunt isoleert binnen een gedecentraliseerd peer-to-peer (P2P) netwerk. Bij het uitvoeren van deze aanval leidt de dader de inkomende en uitgaande verbindingen van het doelwit om van legitieme naburige knooppunten naar knooppunten onder controle van de aanvaller.

Dit sluit het doelwit effectief af en creëert een geïsoleerde omgeving binnen het netwerk.

Techopedia legt uit

Door de echte staat van het blockchain-grootboek te verstoren, krijgt de aanvaller de mogelijkheid om de geïsoleerde node te manipuleren, wat leidt tot onbevoegde transactiebevestigingen en verstoringen in het delven van nieuwe blocks.

Het succes van eclipse attacks hangt af van het uitbuiten van de verbindingen tussen knooppunten in een blockchain-netwerk.

Hoewel de gedecentraliseerde structuur van de meeste cryptocurrency-protocollen deze aanvallen relatief uitdagend maakt en minder vaak voorkomt dan andere online bedreigingen, vormen eclipse attacks nog steeds een aanzienlijk risico voor online beveiliging.

Het begrijpen van hun werking en het aannemen van preventieve strategieën is van vitaal belang voor het beschermen van de integriteit van blockchainnetwerken.

Hoe werkt een eclipse attack?

Het mechanisme van een eclipse attack maakt gebruik van de beperkte connectiviteit die inherent is aan knooppunten binnen een gedecentraliseerd netwerk. Deze knooppunten worden beperkt door bandbreedte en kunnen alleen verbindingen maken met een subset van naburige knooppunten.

In plaats van het hele netwerk aan te vallen, zoals bij een sybil aanval, hoeven kwaadwillende actoren alleen de verbindingen van een knooppunt met zijn beperkte set buren te compromitteren.

Om een eclipse attack uit te voeren, gebruikt een aanvaller vaak een botnet of spooknetwerk om het doelknooppunt te overspoelen met een stroom IP-adressen.

Het doelwit kan zich met deze adressen synchroniseren wanneer het opnieuw verbinding maakt met het blockchain-netwerk.

De aanvaller wacht zijn tijd af totdat het slachtofferknooppunt opnieuw verbinding maakt met de kwaadaardige knooppunten of zet een DDoS-aanval (Distributed Denial-of-Service) in om verbinding te forceren.

Hoewel er meerdere pogingen nodig kunnen zijn om succes te boeken, kunnen er, zodra het slachtofferknooppunt verbinding maakt met de door de aanvaller gecontroleerde knooppunten, valse gegevens worden geïnjecteerd, waardoor het nietsvermoedende slachtoffer vaak wordt misleid.

De resultaten van een eclipse attack in cryptocurrency-projecten kunnen bestaan uit aanvallen met dubbele uitgaven en verstoringen van het mining vermogen, waardoor aanvallers uiteindelijk transacties en  resultaten kunnen manipuleren.

Hoe kunnen eclipse attacks worden voorkomen?

Verdediging tegen eclipse attacks vereist proactieve strategieën en een zorgvuldig netwerkontwerp. Het implementeren van preventieve maatregelen in een vroeg stadium van de ontwikkeling van het blockchain-netwerk kan de kwetsbaarheid aanzienlijk verminderen.

Enkele benaderingen om eclips aanvallen te dwarsbomen zijn:

  • Willekeurige selectie van knooppunten: Het bouwen van een peer-to-peer netwerk waarbij elke node verbinding maakt met een willekeurige set IP-adressen tijdens synchronisatie vermindert de kans op verbinding met door aanvallers gecontroleerde nodes.
  • Deterministische selectie van knooppunten: Tegenover willekeurige knooppuntselectie staat deterministische knooppuntselectie waarbij specifieke IP-adressen van knooppunten in vooraf bepaalde vaste slots worden geplaatst tijdens verbindingen. Deze aanpak bemoeilijkt de pogingen van aanvallers om knooppunten te manipuleren en vermindert de effectiviteit van eclipse attacks.
  • Verhoogde knooppuntverbindingen: Het verhogen van het aantal node-naar-node verbindingen verhoogt de waarschijnlijkheid dat nodes verbinding maken met legitieme gebruikers, wat de netwerkbeveiliging versterkt.
  • Beperkingen op nieuwe knooppunten: Het belemmeren van het aanmaken van nieuwe knooppunten binnen het netwerk door het introduceren van kosten of complexiteitsdrempels legt de lat hoger voor aanvallers die het netwerk willen overspoelen met kwaadwillende knooppunten.

De conclusie

Cryptocurrency eclipse attacks onderstrepen het belang van robuuste netwerkarchitectuur en beveiligingsprotocollen in blockchain ecosystemen.

Hoewel deze aanvallen voornamelijk individuele gebruikers of specifieke knooppunten treffen, kunnen herhaalde incidenten het vertrouwen aantasten en het algehele netwerk in gevaar brengen.

Om de levensduur en het succes van gedecentraliseerde technologieën te garanderen, is het niet alleen van vitaal belang om de use cases en tokenomics van blockchainprojecten te begrijpen, maar ook om je te verdiepen in de onderliggende consensusmechanismen die eraan ten grondslag liggen.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…