Electronic Signatures in Global National Commerce Act (E-sign Act)

Betrouwbaarheid

Wat betekent de Electronic Signatures in Global National Commerce Act (E-sign Act)?

De Electronic Signatures in Global National Commerce Act (ESIGN) is een Amerikaanse federale wet die gelijke waarde toekent aan elektronische handtekeningen en handgeschreven handtekeningen in contracten. ESIGN is het resultaat van het toenemende gebruik van elektronische bestanden.

Deze wet schrijft voor dat contracten elektronisch kunnen worden ondertekend en uitgevoerd, waardoor de ondertekenaar wettelijk gebonden is aan dezelfde verantwoordelijkheden als bij een contract dat met de hand is ondertekend. Door op de “I Accept” knop te drukken, erkennen individuen ook dat ze begrijpen dat ze een wettelijk contract ondertekenen en zich verplichten tot alle vereisten die daarin worden beschreven. ESIGN beschrijft ook de geldigheid van elektronische handtekeningen.

ESIGN staat ook bekend als de Electronic Records and Signatures in Commerce Act.

Techopedia legt uit wat de E-sign Act inhoudt

Met een digitale handtekening en een handgeschreven handtekening ondertekende president Bill Clinton in 2000 de E-sign Act. Sindsdien zijn er in de hele Amerikaanse markt beveiligingssystemen ingebouwd, waaronder persoonlijke identificatiemiddelen die samen met elektronische handtekeningen worden gebruikt om frauduleuze handtekeningen tegen te gaan.

ESIGN vereist niet dat individuen juridische contracten elektronisch ondertekenen. Individuen mogen contracten afdrukken en hun handtekeningen met de hand zetten. Door middel van cryptografie zijn digitale handtekeningen gebonden aan een elektronisch contract door middel van unieke elektronische identificatiemiddelen die correleren met de elektronische handtekening van een individu.

Terwijl geschreven handtekeningen gemakkelijk kunnen worden gedupliceerd, vereisen digitale handtekeningen veel meer verfijning en sluwheid vanwege de elektronische koppelingen. Een van de zwakke punten van ESIGN is echter dat de term “elektronische handtekening” niet duidelijk gedefinieerd is.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…