Encryptie

Betrouwbaarheid

Wat betekent encryptie?

Encryptie, ook wel bekend als versleuteling, is het proces waarbij een algoritme wordt gebruikt om onbewerkte tekst om te zetten in versleutelde tekst om ervoor te zorgen dat gevoelige gegevens onleesbaar blijven voor onbevoegde gebruikers.

Versleutelde gegevens zien er meestal uit als een lange reeks willekeurige letters en cijfers. Als gegevens eenmaal versleuteld zijn, kunnen ze alleen met de juiste versleutelingssleutel weer worden omgezet in duidelijke tekst en leesbaar worden gemaakt.

Encryptie is essentieel voor het betrouwbaar afleveren en opslaan van gevoelige informatie. Stream ciphers, die meestal gebruikt worden voor real-time communicatie, versleutelen gegevens één bit of byte per keer. Blokcijfers breken gegevens op in grotere segmenten, meestal ongeveer 64 bits, voordat ze worden versleuteld.

Techopedia legt encryptie uit

Het moeilijkste probleem bij encryptie is vaak sleutelbeheer, waaronder het genereren, gebruiken, archiveren en verwijderen van symmetrische en asymmetrische encryptiesleutels valt.

Hoe symmetrische encryptie werkt

Symmetrische versleutelingscodes gebruiken dezelfde sleutel om een bericht te versleutelen en te ontsleutelen en zijn vaak gewoon wachtwoorden. Dit type versleuteling is snel, efficiënt en zeer geschikt voor het versleutelen van documenten. Het wordt echter niet vaak gebruikt voor zeer gevoelige communicatie, omdat beide partijen toegang moeten hebben tot dezelfde geheime sleutel.

Een bekend symmetrisch versleutelingsalgoritme is de Data Encryption Standard (DES), die een 56-bits sleutel gebruikt en niet als aanvalsbestendig wordt beschouwd. De Advanced Encryption Standard (AES) wordt als betrouwbaarder beschouwd omdat deze een 128-bits, 192-bits of 256-bits sleutel gebruikt.

Hoe asymmetrische encryptie werkt

Asymmetrische encryptie (ook wel publieke sleutel cryptografie genoemd) werkt door paren van wiskundig gerelateerde sleutels te genereren. Eén sleutel wordt gebruikt om een bericht te versleutelen en de andere sleutel wordt gebruikt om het bericht te ontsleutelen. De verzender versleutelt een bericht met de publiek beschikbare sleutel van de ontvanger. Het bericht wordt vervolgens ontcijferd met de privésleutel van de ontvanger.

Asymmetrische encryptie wordt vaak vergeleken met een vergrendelde mailbox met een slot om berichten te ontvangen. Iedereen die het adres van de postbus kent (de publieke sleutel) kan een bericht versturen, maar alleen de eigenaar van de postbus heeft de privésleutel om de postbus te openen en het bericht te lezen.

Hoe homomorfe encryptie werkt

Homomorfe encryptie is een versleutelingstechniek die wordt ondersteund door een speciaal type algoritme waarmee bepaalde soorten bewerkingen op de cijfertekst kunnen worden uitgevoerd zonder dat toegang tot een geheime sleutel nodig is.

Homomorfe versleuteling is belangrijk omdat gebruikers hiermee berekeningen op versleutelde gegevens kunnen uitvoeren zonder deze eerst te hoeven ontsleutelen.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…