ERC-721

Betrouwbaarheid

Wat is ERC-721?

ERC-721 is een vrije en open standaard op de Ethereum blockchain die de basisregels en conventies bevat die bepalen hoe veel niet-fungibele tokens (NFT’s) functioneren.

Hoewel ERC-721 niet de enige tokenstandaard voor NFT’s is, is het wel de meest gebruikte, vooral als je kleine variaties zoals ERC-721A en ERC-721R meerekent.

In tegenstelling tot ERC-20 tokens, die identiek zijn aan elkaar (fungibel) en onderling uitwisselbaar zijn, zijn ERC-721 tokens uniek en niet onderling uitwisselbaar, en daarom niet fungibel.

Om dit concept te verduidelijken, kun je een biljet van $10 bekijken, dat fungibel is – een biljet kan worden ingewisseld voor een identiek exemplaar.

Aan de andere kant is een concertticket of een verzamelkaart niet fungibel – elk ticket heeft unieke kenmerken en kan niet worden geruild op basis van gelijkwaardigheid.

ERC-721 tokens brengen dit concept naar de blockchain, door onderscheidende details over een goed vast te leggen die onveranderlijk kunnen worden opgeslagen op de blockchain.

NFT’s kunnen unieke digitale activa vertegenwoordigen, zoals een uniek kunstwerk, met een eigenaar die eenvoudig kan worden geverifieerd via blockchainrecords, waardoor namaak effectief wordt tegengegaan.

Hoe ERC-721 ontstond

In de begindagen van blockchain fungeerden tokens hoofdzakelijk als valuta, waardeopslag of vormen van eigen vermogen.

De introductie van ERC-721 door William Entriken en Dieter Shirley, voorgesteld via een Ethereum Improvement Proposal (EIP), bracht een revolutie teweeg in dit concept door tokens te creëren die verifieerbaar uniek zijn en geassocieerd kunnen worden met unieke inhoud – van kunst en muziek tot virtuele goederen.

Na het ondergaan van een rigoureus herzienings- en revisieproces als onderdeel van EIP, werd de ERC-721 specificatie geaccepteerd door de Ethereum gemeenschap en werd het de basis voor het creëren van NFT’s.

Met de komst van CryptoKitties eind 2017, een blockchain game dat gebruikmaakte van de bètaversie van ERC-721, kreeg het potentieel van ERC-721 tokens en NFT’s brede erkenning.

Gebruik van ERC-721

De potentiële toepassingen van ERC-721 tokens gaan veel verder dan digitale kunstwerken. Hoewel kunst een prominente use case blijft, kunnen NFT’s een breed scala aan unieke activa vertegenwoordigen.

In de game-industrie kunnen ERC-721 tokens bijvoorbeeld worden gebruikt om unieke in-game activa te vertegenwoordigen. Een online spel zoals Gods Unchained maakt bijvoorbeeld gebruik van NFT’s om digitale kaarten te vertegenwoordigen, die spelers kunnen verhandelen of gebruiken in gevechten.

Naast digitale kunst en gaming kunnen NFT’s ook praktische toepassingen hebben. De eigendomsakte van een huis kan bijvoorbeeld worden vastgelegd als een NFT om vastgoedtransacties te stroomlijnen en eigendomsverificatie te vergemakkelijken, of een NFT kan worden gebruikt om het eigendom van hoogwaardige fysieke activa zoals luxe horloges of supercars te vertegenwoordigen.

De toekomst van ERC-721

ERC-721 legde de basis voor het enorme landschap van NFT’s dat we vandaag de dag zien. Hoewel het zijn beperkingen kan hebben, zoals een gebrek aan interoperabiliteit met andere token standaarden zoals ERC-20 (wat werd opgelost door ERC-1155), en het potentieel om netwerkcongestie te veroorzaken vanwege zijn omvang, zal ERC-721 ongetwijfeld een belangrijke rol blijven spelen in de toekomst van NFT’s.

In het bijzonder zijn ERC-721 tokens zeer geschikt voor toepassingen op het snijvlak van blockchain en real-world assets zoals eigendom, digitale identiteit en grondstoffen.

Dit potentieel om unieke activa te tokenen en verificatie van eigendom mogelijk te maken met behulp van blockchaintechnologie betekent een belangrijke verschuiving in de manier waarop waarde en eigendom kunnen worden vertegenwoordigd, verhandeld en opgeslagen.

Terwijl andere blockchains zoals BNB Chain en Avalanche hun NFT standaarden ontwikkelen, waarvan er veel gebaseerd zijn op ERC-721, wordt de toekomst van NFT’s alleen beperkt door het vermogen van duizenden innovatieve ontwikkelaars om nieuwe en innovatieve toepassingen te ontdekken voor deze transformatieve technologie.

De belofte van ERC-721 tokens ligt daarom in hun potentieel om geheel nieuwe bedrijfsmodellen en manieren van transacties te creëren – en zo de toekomst van het blockchain landschap en daarbuiten vorm te geven.

Conclusie

Samenvattend kunnen we stellen dat de ERC-721 standaard al een aanzienlijke revolutie heeft teweeggebracht in de manier waarop we unieke activa in de digitale wereld representeren, verhandelen en verifiëren.

De toekomst van de standaard heeft nog meer potentieel naarmate er meer innovatieve gebruiksscenario’s ontstaan die het concept van digitaal eigendom veranderen.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…