Gegevensoverdracht

Wat is gegevensoverdracht?

Gegevensoverdracht is het proces waarbij computertechnieken en -technologieën worden gebruikt om elektronische of analoge gegevens van het ene computerknooppunt naar het andere te verzenden of over te dragen. Gegevens worden overgedragen in de vorm van bits en bytes over een digitaal of analoog medium en het proces maakt digitale of analoge communicatie en de verplaatsing ervan tussen apparaten mogelijk.

Gegevensoverdracht wordt ook wel datatransmissie genoemd en speelt een belangrijke rol in gegevensbescherming.

Techopedia verklaart gegevensoverdracht

Gegevensoverdracht maakt gebruik van verschillende communicatiemediums om gegevens te verplaatsen tussen een of meer knooppunten. Overgebrachte gegevens kunnen van elk type, formaat en aard zijn. Analoge gegevensoverdracht verstuurt gegevens meestal in de vorm van analoge signalen, terwijl digitale gegevensoverdracht gegevens omzet in digitale bitstromen. Gegevensoverdracht van een externe server naar een lokale computer is bijvoorbeeld een type digitale gegevensoverdracht.

Bovendien kan gegevensoverdracht ook worden bereikt zonder gebruik te maken van een direct netwerk, zoals het kopiëren van gegevens naar een extern apparaat en vervolgens kopiëren van dat apparaat naar een ander.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…