Gegevensredundantie

Betrouwbaarheid

Wat betekent gegevensredundantie?

Gegevensredundantie is een siutatie binnen een database of gegevensopslagtechnologie waarin hetzelfde stuk informatie op twee verschillende plaatsen wordt opgeslagen.

Dit kan verwijzen naar twee verschillende velden binnen één database, of twee verschillende locaties in meerdere softwareomgevingen of platforms. Wanneer gegevens opnieuw worden vastgelegd, ontstaat er in feite gegevensredundantie.

Het kan zowel per ongeluk voorkomen als opzettelijk worden toegepast voor back-up- en hersteldoeleinden.

Techopedia legt gegevensredundantie uit

Binnen de brede definitie van gegevensredundantie zijn er verschillende classificaties gebaseerd op wat als passend wordt beschouwd in databeheer en wat als overdreven of verspillend wordt gezien. Verspillende gegevensredundantie doet zich over het algemeen voor wanneer een bepaalde gegevens niet herhaald hoeft te worden, maar toch wordt gedupliceerd vanwege inefficiënte codering of complexiteit van het proces.

Verspillende gegevensredundantie kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer inconsistente duplicaten van dezelfde invoer worden gevonden in dezelfde database. Onbedoelde gegevensredundantie kan ontstaan door inefficiënte codering of overgecompliceerde gegevensopslagprocessen en vormt een probleem op het gebied van efficiëntie en kosten.

Aangezien het aanpakken van dubbele of onnodige datavelden noodzakelijk is, kunnen de afstemmings-, integratie- en normalisatieoperaties die nodig zijn om inconsistenties te verwijderen kostbaar en tijdrovend zijn. Fouten die ontstaan door toegang tot de verkeerde redundante datasets kunnen tot veel problemen met klanten leiden. Tot slot kan de extra ruimte die wordt ingenomen door redundante gegevens in de loop van de tijd toenemen, wat kan leiden tot opgeblazen databases.

Een positieve vorm van gegevensredundantie beschermt gegevens en bevordert consistentie. Meerdere exemplaren van dezelfde datasets kunnen worden gebruikt voor back-updoeleinden, disaster recovery (DR) en kwaliteitscontroles.

Redundante gegevens kunnen bewust worden opgeslagen door gecomprimeerde versies van back-upgegevens te maken die kunnen worden hersteld, en deel uitmaken van specifieke DR-strategieën. In het geval van een cyberaanval of gegevensinbreuk kan het bijvoorbeeld van cruciaal belang zijn om dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op te slaan om de continuïteit van de activiteiten te garanderen en de schade te beperken.

Gegevensredundantie kan ook worden gebruikt om de snelheid van updates en de toegang tot gegevens te verbeteren als ze worden opgeslagen op meerdere systemen die toegankelijk zijn voor verschillende afdelingen.

Veel ontwikkelaars vinden het acceptabel dat gegevens op meerdere plaatsen worden opgeslagen. De sleutel is om een centraal hoofdveld of ruimte voor deze gegevens te hebben, zodat er een manier is om alle plaatsen waar gegevens overbodig zijn bij te werken via één centraal toegangspunt. Anders kan gegevensredundantie leiden tot grote problemen met gegevensinconsistentie, gegevensbescherming en gegevensmodellering, waarbij een update niet automatisch een ander veld bijwerkt. Het resultaat is dat gegevens die identiek zouden moeten zijn, uiteindelijk verschillende waarden krijgen.

Wanneer preventie niet genoeg is, kan databasenormalisatie of reconciliatie nodig zijn om bestaande redundanties te elimineren. Eerst worden een reeks standaardisatieregels gedefinieerd om te bepalen wat “normale gegevens” eigenlijk zijn. Vervolgens wordt de database gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de afhankelijkheden in alle kolommen en tabellen correct worden afgedwongen, en dat alle overbodige duplicaten correct worden aangepakt.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…