Gegevensverzameling

Wat is gegevensverzameling?

Gegevensverzameling is het proces van het verzamelen en meten van gegevens, informatie of andere relevante variabelen. Dit gebeurt volgens een gestandaardiseerde methode die de uitvoerder in staat stelt om hypotheses te beantwoorden, testen of evalueren. Het is een integraal, vaak initieel, onderdeel van elk onderzoek dat wordt gedaan in elk studiegebied, zoals de natuur- en sociale wetenschappen, het bedrijfsleven, de geesteswetenschappen en meer.

Techopedia verklaart gegevensverzameling

Bij gegevensverzameling worden op nauwkeurige wijze gegevens verzameld; hoewel de methoden kunnen verschillen afhankelijk van het vakgebied, blijft de nadruk op nauwkeurigheid hetzelfde. Het primaire doel van elke inspanning op het gebied van gegevensverzameling is het vastleggen van kwaliteitsgegevens of bewijsmateriaal dat zich gemakkelijk laat vertalen naar een betrouwbare gegevensanalyse, die vervolgens kan leiden tot geloofwaardige en sluitende antwoorden op vragen die zijn gesteld.

Nauwkeurige gegevensverzameling is essentieel om de integriteit van het onderzoek te waarborgen, ongeacht het onderzoeksgebied of de voorkeur voor gegevens (kwantitatief of kwalitatief). De selectie van geschikte instrumenten voor gegevensverzameling, die bestaand, aangepast of geheel nieuw kunnen zijn, verkleint de kans op fouten tijdens de verzameling.

Vertekende bevindingen zijn vaak het gevolg van onjuiste gegevensverzameling, zoals misleidende vragen op vragenlijsten, het onbewust weglaten van bepaalde ondersteunende gegevens en andere onbedoelde fouten. Dit kan leiden tot een scheve conclusie nutteloze gegevensoverdracht.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…