Governance Token

Betrouwbaarheid

Wat is een Governance Token?

Een governance token is een cryptocurrency die houders het recht geeft om deel te nemen aan het bestuur van een protocol. Deze tokens zijn gebouwd op blockchainplatforms zoals Ethereum, waardoor houders kunnen deelnemen aan de besluitvormingsprocessen van een project door middel van stemmen.

Er zijn een aantal verschillende bestuursmodellen. In de meeste gevallen is de stemkracht van elke tokenhouder evenredig met het aantal tokens dat ze bezitten. Dus hoe meer governance tokens een gebruiker bezit, hoe meer hij de toekomst van het project kan beïnvloeden.

De belangrijkste reden om de controle over een project over te dragen aan de gemeenschap is om te decentraliseren. Dat is een van de kernprincipes van de cryptomarkt. Hierdoor krijgt de gemeenschap de leiding over belangrijke beslissingen, zoals hoe fondsen moeten worden besteed en welke nieuwe protocol kenmerken moeten worden geïmplementeerd.

Hoe werken Governance Tokens?

Gedecentraliseerde financiële (DeFi) projecten lanceren hun governance tokens meestal op een smart contract blockchain. Elk project beschrijft zijn tokenuitgiftebeleid in een whitepaper, wat kan inhouden dat leden van de gemeenschap worden beloond met governance tokens voor hun bijdragen aan de liquiditeitspools van het project.

Stemmen met dergelijke tokens gebeurt meestal op een platform-specifiek portaal, waar token houders hun portemonnee kunnen aansluiten en kunnen deelnemen aan actieve en hangende voorstellen. Gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO’s) spelen een cruciale rol in dit proces, omdat ze gebruikers in staat stellen om zowel voorstellen in te dienen als stemmen te tellen.

Een DAO is een entiteit zonder centraal leiderschap. Het omvat alle belanghebbenden in een project, zoals ontwikkelaars, validators en investeerders.

DAO’s vertrouwen ook op slimme contracten om stemmen te tellen en orders uit te voeren om menselijke manipulatie te voorkomen.

Hoe stemmen met Governance Tokens

Hoewel de details per platform kunnen verschillen, omvat het stemproces over het algemeen drie hoofdstappen:

  • Het verkrijgen van governance tokens
  • Toegang tot het bestuursforum
  • De tokens inzetten binnen een smart contract of ze delegeren

In de eerste stap moeten gebruikers die willen deelnemen aan de stemmingsaankoop een aantal bestuurstokens kopen en bezitten. Ze moeten dan naar het beoogde DAO-platform gaan en hun digitale cryptowallet aansluiten. Om te beginnen met stemmen, moeten de bestuurstokens worden vergrendeld in een slim contract of worden gedelegeerd.

Stemrecht delegeren aan een gedelegeerde betekent dat je een vertrouwde persoon binnen de gemeenschap aanwijst om namens jou te stemmen. Dit kan een goede optie zijn voor degenen die niet de tijd of middelen hebben om actief deel te nemen aan het bestuur van de DAO, maar toch een verschil willen maken.

Het is de moeite waard om op te merken dat niet alle tokenhouders mogen deelnemen aan een specifieke stemming. Daarom hebben de meeste voorstellen een minimumdrempel van stemmen die moeten worden uitgebracht voordat ze kunnen worden afgehandeld, om ervoor te zorgen dat de gemeenschap in staat is om collectief een consensus te bereiken voordat er verder wordt gegaan met een plan.

Voordelen van Governance Tokens

Voordelen Beschrijving
Decentralisatie Governance tokens faciliteren decentralisatie door gebruikers inspraak te geven in het projectbestuur, een cruciaal aspect van de DeFi ecosysteem.
Gestimuleerde deelname Deze tokens stimuleren gebruikers om actief deel te nemen aan een project, wat de betrokkenheid bevordert en een opwaartse spiraal van waardecreatie stimuleert.
Betere toewijzing van middelen Door de ontwikkeling af te stemmen op de wensen van de gemeenschap, leiden bestuursmodellen tot efficiëntere ontwikkeling en middelentoewijzing.
Andere voordelen In sommige gevallen kunnen bestuurstokens extra nut hebben naast bestuursrechten. Ze kunnen worden gebruikt voor staken, het verdienen van beloningen, deelname aan DeFi-protocollen of toegang tot bepaalde functies binnen het ecosysteem.

Nadelen van Governance Tokens

Nadelen Beschrijving
Complexiteit Governance tokens kunnen een beetje complex zijn, wat gebruikers kan afschrikken om actief deel te nemen als ze moeite hebben om de fijne kneepjes van de functionaliteiten van de token te begrijpen.
Concentratie van macht Als een paar houders erin slagen om een groot deel van de bestuurstokens van een project op te scheppen, kunnen ze hun stemrecht gebruiken om beslissingen te nemen die niet in het voordeel zijn van het project als geheel.
Gebrek aan verantwoording Een ander potentieel punt van zorg met betrekking tot governance tokens is het gebrek aan verantwoordingsplicht, omdat geen enkel individu verantwoordelijk kan worden gehouden voor slechte beslissingen die via het stemproces worden genomen.
Traag besluitvormingsproces Governanceprocessen kunnen tijdrovend zijn, voorstellen vereisen, discussies en stemperioden. Hoewel dit beraadslaging en consensusvorming mogelijk maakt, kan het ook het besluitvormingsproces vertragen.

Hebben Governance Tokens waarde?

Governance tokens hebben zeker een aanzienlijke waarde. Ze ontlenen hun waarde voornamelijk aan hun vermogen om tokenhouders in staat te stellen de toekomst van een project vorm te geven en de efficiëntie van de organisatie te verbeteren.

Bovendien kunnen governance tokens worden verhandeld, geruild, ingezet of gebruikt om passief inkomen te verdienen. Het bezitten van een governance token kan lijken op het bezitten van een aandeel in een inkomstenstroom. Het levert extra voordelen op binnen het protocol.

De waarde van governance tokens kan ook stijgen na verloop van tijd. Naarmate het project succes boekt, worden de tokens waardevoller. Daarnaast kunnen projecten de waarde van hun governance tokens verhogen door token buybacks uit te voeren, het tokenaanbod te verminderen en hun waarde te verhogen.

Conclusie

Governance tokens zijn een integraal onderdeel geworden van het DeFi landschap. Ze stellen gebruikers in staat om actief deel te nemen aan de besluitvorming van projecten. Ze bieden voordelen zoals decentralisatie en stimulansen, maar ze komen ook met uitdagingen, zoals complexiteit en het risico op misbruik.

Desalniettemin zijn governance tokens waardevol en kunnen ze extra voordelen bieden, zoals een passieve inkomstenstroom voor houders. Er wordt verwacht dat deze tokens een belangrijke rol zullen spelen in het vormgeven van de toekomst van gedecentraliseerde financiering. In het bijzonder in het democratiseren van bestuur binnen DeFi.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…