Heuristieken

Betrouwbaarheid

Wat is een heuristiek?

Heuristiek is een benadering van het oplossen van problemen waarbij het doel is om binnen een redelijk tijdsbestek een werkende oplossing te produceren. In plaats van te zoeken naar een perfecte oplossing, zoeken heuristische strategieën naar een snelle oplossing die binnen een acceptabel nauwkeurigheidsbereik valt.

Heuristieken worden gebruikt in machine learning (ML) en kunstmatige intelligentie (AI) wanneer het onpraktisch is om een bepaald probleem op te lossen met een vast algoritme. Omdat een heuristische aanpak snelheid boven nauwkeurigheid benadrukt, wordt het vaak gecombineerd met optimalisatiealgoritmen om de resultaten te verbeteren. Opeenvolgende iteraties zijn onderling afhankelijk en elk niveau van een betrokken neuraal netwerk beslist welke wegen te kiezen en te negeren, gebaseerd op hun nabijheid tot de gewenste oplossing.

In deze context wordt de term heuristiek soms gebruikt als synoniem voor “short-cut” omdat deze benadering van probleemoplossing geen tijd verspilt aan zaken die waarschijnlijk geen aanvaardbare resultaten zullen opleveren.

Techopedia legt uit wat heuristiek is

Heuristische methoden gebruiken beschikbare gegevens in plaats van vooraf gedefinieerde oplossingen om problemen van machines en mensen op te lossen. Heuristische oplossingen zijn niet noodzakelijkerwijs nauwkeurig, maar ze zijn meestal goed genoeg om kleinschalige problemen op te lossen die deel uitmaken van een groter probleem.

Heuristiek vs. algoritmen

Een algoritme geeft stapsgewijze instructies voor het oplossen van een specifiek probleem in een eindig aantal stappen. De resulterende uitkomst is voorspelbaar en kan betrouwbaar worden gereproduceerd bij gebruik van dezelfde invoer.

Heuristische uitkomsten zijn daarentegen gewoon beredeneerde gissingen. Heuristische uitkomsten kunnen niet betrouwbaar voorspeld of gereproduceerd worden.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…