Human or Not? (AI-spel)

Betrouwbaarheid

Wat is Human or Not?

“Human or Not?” is een online spel dat zichzelf positioneert als een “social Turing game”.

Het spel is geïnspireerd op de Turingtest van wiskundige Alan Turing en heeft als doel te evalueren of machines intelligent gedrag kunnen vertonen dat niet van mensen te onderscheiden is.

Deelnemers voeren tekstchats van twee minuten met een onbekende entiteit, die zowel een mens als een AI-bot kan zijn, met als doel de aard van hun gesprekspartner te bepalen.

Het spel maakt gebruik van verschillende Large Language Models (LLM’s), waaronder GPT-4, Claude, Cohere en Jurassic-2 van AI21 Labs, waarmee de nieuwste technologie op het gebied van natuurlijke taalverwerking wordt getoond.

Het oorspronkelijke spel “Human or Not?” werd gemaakt en vervolgens uit de lucht gehaald door AI21Labs, omdat het deel uitmaakte van een onderzoeksproject met een beperkte tijd. Vanwege de immense populariteit heeft Humans & Ai Inc. echter een gloednieuw “Human or Not? “ van de grond af aan ontwikkeld. Op deze manier kan de community van dit spel blijven genieten.

Hoe speel je Human or Not?

Meedoen aan “Human or Not?” is eenvoudig: als spelers de speciale website van het spel bezoeken, kunnen ze met één klik een spel starten.

Het systeem koppelt ze dan willekeurig aan een andere speler of een AI-bot en wijst ook willekeurig de initiatiefnemer van het gesprek toe.

Elke deelnemer heeft een timer van 20 seconden voor zijn berichten. Als de tijd om is, wordt het bericht verzonden zoals het is. Als er geen bericht wordt geschreven, eindigt het gesprek voortijdig.

Na de twee minuten durende dialoog moeten de spelers beslissen of ze met een mens of een AI communiceren, met onmiddellijke feedback over de nauwkeurigheid van hun gok.

Hoewel het spel voor iedereen toegankelijk was, was het niet bedoeld voor kinderen onder de 18. Dit onderstreept de toewijding van AI21 Lab aan verantwoord gamen.

Waarom is Human or Not populair?

De populariteit van “Human or Not?” kan aan verschillende factoren worden toegeschreven. Ten eerste speelt het spel in op de groeiende nieuwsgierigheid en het debat van het publiek over AI en de mogelijkheden ervan, en biedt het een direct, interactief platform voor verkenning.

Meer dan 2 miljoen deelnemers hebben meegedaan aan de primaire versie van het spel, aangetrokken door de uitdaging om onderscheid te maken tussen mensen en AI.

De resultaten van het spel, waarbij bijna een derde van de deelnemers verkeerd raadde, onderstrepen de geavanceerdheid van moderne AI en stimuleren discussies over de rol van AI in de samenleving en de ethische implicaties ervan.

Bovendien voegt het sociale experimenteeraspect van het spel een intrigerende laag toe, waardoor deelname zinvol aanvoelt en bijdraagt aan een beter begrip van AI.

Wat was de uitkomst van het “Human or not”-experiment?

Na de afsluiting van het “Human or not?” experiment is er een enorme hoeveelheid gegevens verzameld door de meer dan 15 miljoen gesprekken die zijn gevoerd in het Turing test spel.

Tot nu toe heeft AI21 Studios de resultaten van de eerste twee miljoen gesprekken en gissingen gepubliceerd.

In het algemeen bleek dat 68% van de mensen correct raadde toen hen werd gevraagd of ze in interactie waren met een AI-chatbot.

Het bleek echter ook dat mensen het in 73% van de onderzochte gevallen makkelijker vonden om een medemens te identificeren.

In termen van geografische prestaties scoorde Frankrijk het hoogst op het gebied van correct raden met een score van 71,3%, vergeleken met een wereldwijd gemiddelde van 68%. India scoorde met 63,5% het laagst.

Wat demografische gegevens betreft, presteerden vrouwen iets beter dan mannen, terwijl jongere gebruikers iets beter presteerden dan oudere gebruikers.

Conclusie

Concluderend kan gesteld worden dat “Human or Not?” een fascinerende weerspiegeling is van de huidige staat van AI en de interactie ervan met de samenleving.

Door het publiek een direct, interactief platform te bieden om zich met AI bezig te houden, heeft AI21 Labs niet alleen een virale sensatie gecreëerd, maar ook bijgedragen aan de voortdurende discussie over de mogelijkheden van AI en ethische overwegingen.

De resultaten van het spel bevestigen de voorspellingen van Alan Turing en laten zien dat we op een punt zijn beland waarop AI op overtuigende wijze menselijke conversaties kan nabootsen, onze aannames op de proef stelt en aanzet tot kritische reflectie over hoe we de rol van AI in onze toekomst zien.

Of het nu gaat om nieuwsgierigheid, debat of wetenschappelijk onderzoek, “Human or Not?” heeft zichzelf bewezen als een cruciaal hulpmiddel bij het begrijpen van en navigeren door de complexe wereld van AI en de maatschappelijke implicaties ervan.

Het nieuwe spel, gemaakt door Humans & Ai Inc, is nu toegankelijk voor iedereen. Het biedt mensen de kans om direct aan de slag te gaan met zowel AI als menselijke interactie en bevordert zo een beter begrip van en betrokkenheid bij deze zich ontwikkelende technologie.

FAQs

Kan ik nog steeds “Human or Not” spelen?

Hoe weet je of je met een AI of een mens praat?

Gerelateerde begrippen

Sam Cooling
Auteur
Sam Cooling
Auteur

Sam is een technologie journalist met een focus op cryptocurrency en AI markt nieuws, gevestigd in Londen - zijn werk is gepubliceerd in Yahoo News, Yahoo Finance, Coin Rivet, CryptoNews.com, Business2Community, en Techpedia. Met een Master's Degree in Development Management van de London School of Economics heeft Sam eerder gewerkt als Data Technology Consultant voor The Fairtrade Foundation en als Junior Research Fellow voor de Defence Academy of the UK. Sinds 2020 handelt hij actief in cryptocurrency en draagt hij actief bij aan Fetch.ai en Landshare.io. Sam's passie voor de cryptoruimte wordt gevoed door het potentieel van decentralisatietechnologie om gemarginaliseerde…