Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Betrouwbaarheid

Wat is ICT?

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) verwijst naar het gebruik van computer- en telecommunicatietechnologieën, -systemen en -hulpmiddelen om de manier waarop we informatie creëren, verzamelen, verwerken, verzenden en opslaan te vergemakkelijken. Hieronder vallen niet alleen computertechnologieën zoals servers, laptops en softwaretoepassingen, maar ook bedrade en draadloze communicatietechnologieën die de basis vormen voor telefoons, internet, het internet der dingen (IoT) en de metaverse. Het hoofddoel van ICT is om de toegang tot informatie te verbeteren en communicatie tussen mensen, tussen mens en machine, en tussen machines onderling (M2M) eenvoudiger en efficiënter te maken.

Dit brede label omvat de infrastructuur en telecomcomponenten die synchrone en asynchrone communicatie over korte en lange afstanden mogelijk maken. Het omvat ook telecommunicatie- en cloudcomputingdiensten – en het beheerbeleid dat het gebruik ervan ondersteunt.

Het belang van ICT kan niet genoeg worden benadrukt omdat het de basis is geworden van de moderne samenleving – het stimuleert innovatie, verhoogt de productiviteit en bevordert wereldwijde connectiviteit.

Geschiedenis en evolutie van ICT

Het concept van ICT vindt zijn oorsprong in de 19e eeuw met de ontwikkeling van de telegraaf en de telefoon. Deze twee uitvindingen veroorzaakten een revolutie in de manier waarop mensen werkten en sociaal contact onderhielden, doordat ze het mogelijk maakten voor één persoon om in reële of bijna reële tijd te communiceren met iemand op een andere locatie.

In het midden van de 20e eeuw introduceerden radio en televisie het concept van massacommunicatie. Tegen het einde van de eeuw was het internet uitgegroeid tot een mainstream instrument voor communicatie, handel en entertainment. Het gebruik van internet bleef in de daaropvolgende jaren snel toenemen en bracht een revolutie teweeg in de manier waarop mensen werken, wat resulteerde in een digitale transformatie in de manier waarop mensen communiceren.

Jaar Technologische vooruitgang
1837 Morsecode en telegraaf
1876 Telefoon
1895 Draadloze telegrafie
1927 Televisie
1947 Transistor
1951 UNIVAC I (Eerste commerciële computer)
1969 ARPANET (Stichting van het internet)
1971 Eerste e-mail
1990 Wereldwijd web
1991 GSM (wereldwijd systeem voor mobiele communicatie)
1994 Netscape Navigator (veelgebruikte webbrowser)
1998 Google
2001 Commerciële 3G-netwerken
2004 Facebook
2007 iPhone
2008 Bitcoin (eerste op blockchain gebaseerde cryptocurrency)
2010 4G-netwerken
2016 AlphaGo (AI-systeem dat wereldkampioen Go verslaat)
2020 5G-netwerken
2023 Zoom (350 miljoen dagelijkse vergaderaars)

Vandaag de dag hebben breedbandinternet en smartphones het makkelijker dan ooit gemaakt voor mensen om informatie te creëren, te raadplegen, te delen en te consumeren. In de toekomst belooft ICT nog meer opwindende ontwikkelingen. Zo zullen 6G-netwerken zorgen voor snellere en betrouwbaardere connectiviteit, generatieve AI-systemen zoals ChatGPT zullen de manier veranderen waarop mensen informatie creëren en verwerven en opkomende technologieën zoals kwantumcomputing en Web3 zullen een grote verscheidenheid aan nieuwe ICT-tools en -toepassingen met zich meebrengen.

 Overview of ICT history

Basisprincipes informatie- en communicatietechnologie

ICT wordt vaak gebruikt als synoniem voor informatietechnologie (IT), maar de twee termen hebben verschillende betekenissen wanneer ze in verschillende contexten worden gebruikt. In de Verenigde Staten wordt het acroniem ICT bijvoorbeeld vaker gebruikt in het onderwijs, omdat IT in die context ook instructietechnologie kan betekenen. In sommige bedrijfstakken is IT alleen van toepassing op enterprise computing, terwijl het bredere label ITC zowel IT als communicatietechnologieën omvat.

Het door elkaar gebruiken van IT en ICT kan tot verwarring leiden, vooral in situaties waar het onderscheid tussen de twee belangrijk is. Bijvoorbeeld, een vacature die expertise in IT vereist, kan verschillen van een vacature die expertise in ICT vereist, aangezien de laatste bijkomende vaardigheden kan vereisen die specifiek communicatie- en samenwerkingstools ondersteunen.

ICT is the intersection of Information Technology and Communication Technology

IT wordt vaak beschouwd als een onderdeel van ICT dat zich bezighoudt met de technische aspecten van informatiebeheer, terwijl ICT een bredere term is die zowel IT- als communicatietechnologieën omvat.

Terwijl IT zich voornamelijk bezighoudt met computerhardware, software en netwerktechnologieën, omvat ICT niet alleen deze technologieën, maar ook communicatietechnologieën zoals telegraaf, telefoon, radio en televisie.

ICT-infrastructuur en -systemen

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) omvat diverse informatie-, telecommunicatie- en ondersteuningsmiddelen en -diensten die gezamenlijk werken om communicatie te vergemakkelijken.

Dit omvat:

 • Hardware en software die de manier ondersteunen waarop informatie wordt gecreëerd, verspreid, verworven en opgeslagen.
 • Infrastructuur en elektronica die communicatie tussen hardware-apparaten mogelijk maakt.
 • Protocollen en interfaces die naadloze communicatie en gegevensuitwisseling tussen verschillende hardware- en softwarecomponenten mogelijk maken.
 • Hulpmiddelen om gevoelige informatie te beschermen en de integriteit van een ICT-systeem te waarborgen.
 • Normen voor gegevensbescherming tijdens het transport, tijdens de verwerking en in rust.
 • Overheidsbeleid voor de manier waarop informatie moet worden benaderd, beveiligd, verwerkt, verzonden en opgeslagen.
 • Werknemers die de vereiste vaardigheden hebben om ICT-systemen te ontwerpen, ontwikkelen, onderhouden en ondersteunen.

ICT-infrastructuur omvat informatietechnologie, telecommunicatietechnologie en de diensten die deze ondersteunen.

ICT infrastructure consists of IT, telecom and ICT services.

Gecentraliseerde en gedecentraliseerde ICT

Wanneer ITC-architecturen gecentraliseerd zijn, bevinden de hardware, software en netwerkinfrastructuurcomponenten die de communicatie ondersteunen zich op één locatie en kunnen gebruikers alleen vanaf die locatie toegang krijgen tot deze bronnen. Deze aanpak was kostenefficiënt in de begindagen van computergebruik, toen de kosten van bekabelde communicatie-infrastructuur hoog waren en mainframes beperkte verwerkingskracht hadden.

Breedband internet maakte het mogelijk om ITC architecturen te decentraliseren. Zodra gegevens sneller en over grotere afstanden konden worden verzonden, werd het mogelijk om gegevens op afstand op te slaan en te benaderen en dezelfde toepassingen virtueel op meerdere externe servers te draaien. Dit leidde tot meer gebruik van Unified Communication Systems (UCS’s), cloud-gebaseerde diensten en nieuwe soorten samenwerkingstools.

De toegenomen bandbreedte die breedband biedt, heeft ook nieuwe manieren geïnspireerd om peer-to-peer (P2P) netwerkarchitecturen te gebruiken. In een P2P-netwerk kan elk knooppunt (of gebruiker) fungeren als zowel server als client, waardoor het mogelijk is informatie te delen met andere knooppunten zonder de noodzaak van een centrale server.

Tegenwoordig wordt dit type architectuur vaak geassocieerd met blockchain en cryptocurrencies, maar het is belangrijk om te onthouden dat P2P ook een belangrijke rol speelt in het internet der dingen door IoT-apparaten met elkaar te laten communiceren, gegevens te delen en complexe taken uit te voeren die individuele apparaten niet aankunnen.

Network diagrams for centralized and decentralized ICT.

Impact van ICT op de samenleving

ICT heeft het economische landschap en de dynamiek van de wereldbevolking een nieuwe wending gegeven.

E-commerce heeft nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor zowel bedrijven als consumenten en ondersteunt de globalisering door transacties en interacties over de grenzen heen naadloos te laten verlopen. Slimme steden verbeteren het leven in de stad door gebruik te maken van IT en communicatietechnologie om transport, openbare diensten en gemeentelijke infrastructuur te verbeteren.

De combinatie van informatietechnologie en communicatietechnologie heeft een blijvende impact gehad op de samenleving. Naarmate technologie en samenwerkingstools zich blijven ontwikkelen, moeten organisaties hun best practices voor het delen van digitale informatie steeds opnieuw evalueren en zijn overheden voortdurend op zoek naar manieren om de digitale kloof te verkleinen.

Digitale geletterdheid is een noodzakelijke vaardigheid geworden voor iedereen. De digitale economie heeft nieuwe soorten banen geïntroduceerd, de productiviteit verbeterd en werknemers in staat gesteld om op afstand samen te werken vanaf vrijwel elke plek waar ze verbinding kunnen maken met het internet.

De milieueffecten van ICT zijn ook ingrijpend. Datacenters en elektronische apparaten hebben grote hoeveelheden energie nodig om te werken en de snelle groei en constante evolutie van de technologie heeft geleid tot een toename van e-waste doordat verouderde apparaten worden weggegooid. Dit afval bevat vaak gevaarlijke materialen die het milieu vervuilen en de menselijke gezondheid kunnen schaden.

Nu IT en communicatietechnologieën zich blijven ontwikkelen en meer een noodzakelijk goed worden dan iets leuks om te hebben, moeten individuen, organisaties en overheden zowel de voordelen als de uitdagingen van de impact van ICT op de samenleving erkennen. Best practices voor het opbouwen van een meer verbonden, inclusieve en milieubewuste wereld zijn onder andere:

 • ESG-initiatieven (op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur) ondersteunen.
 • Prioriteit geven aan de ontwikkeling van betaalbare, herstelbare digitale technologieën.
 • Investeren in infrastructuur en connectiviteitsoplossingen die afgelegen en achtergestelde gebieden toegang geven tot ICT-diensten.
 • De ontwikkeling en toepassing van open standaarden en robuuste regelgeving voor gegevensbescherming zoals GDPR aanmoedigen.
 • Internationale samenwerking en partnerschappen tussen overheden en bedrijven vergemakkelijken.
 • Nieuwe manieren ontwikkelen om mensen voor te lichten over ICT.
 • Het bevorderen van de creatie en verspreiding van lokale inhoud die de waarden van gebruikers wereldwijd weerspiegelt.

ICT-vaardigheden, -certificeringen en -baankansen

Nu de wereld steeds afhankelijker wordt van digitale communicatie, blijft de banenmarkt voor ICT-professionals groeien. Mensen met de juiste vaardigheden en kwalificaties kunnen uitkijken naar een dynamische en lonende carrière in dit steeds veranderende vakgebied. Om te slagen in deze sector moeten kandidaten beschikken over een combinatie van technische vaardigheden en soft skills.

Voor de volgende banen moeten kandidaten een sterke basis hebben in zowel informatie- als communicatietechnologieën:

 • Telecommunicatie-ingenieur: Ontwerpt, installeert en onderhoudt communicatiesystemen en -netwerken, waaronder telefoon-, draadloze en glasvezelnetwerken.
 • Unified Communications Specialist: Richt zich op de integratie van verschillende communicatietechnologieën, zoals spraak, video, messaging en samenwerkingstools.
 • Netwerkarchitect: Ontwerpt, implementeert en beheert soms datacommunicatienetwerken om optimale prestaties, betrouwbaarheid en beveiliging te garanderen.
 • VoIP-ingenieur: Gespecialiseerd in het ontwerpen, implementeren en onderhouden van Voice over Internet Protocol systemen.
 • Wireless Network Engineer: Ontwerpt, implementeert en onderhoudt draadloze communicatiesystemen, waaronder Wi-Fi-netwerken, cellulaire netwerken en satellietcommunicatie.
 • Radiofrequentietechnicus: Werkt met lange- en korte-afstand RF-technologieën waarmee informatie kan worden gedeeld.
 • IoT-oplossingenarchitect: Ontwikkelt en implementeert P2P draadloze netwerken waarmee Internet of Things (IoT) intelligente apparaten met elkaar kunnen communiceren.
 • Video Conferencing Engineer: Gespecialiseerd in het ontwerp, de implementatie en het onderhoud van videoconferentiesystemen. Kan ook verantwoordelijk zijn voor het vaststellen van best practices voor videoconferenties waarmee werknemers en zakelijke partners veilig kunnen communiceren.
 • Telepresence-ingenieur: Ontwerpt en onderhoudt telepresence-systemen die hoogwaardige video- en audiocommunicatietechnologieën gebruiken om meeslepende, levensechte vergaderervaringen te creëren voor deelnemers op afstand.

ICT-certificeringen

Hoewel een universitair diploma wenselijk is, is het vaak mogelijk om een baan in ICT te krijgen door een certificering (of meerdere certificeringen) te behalen die de kennis en competentie van de kandidaat valideert.

Populaire certificeringen voor informatie- en communicatiebanen zijn onder andere:

 • Cisco Certified Network Professional (CCNP) Samenwerking: Richt zich op geavanceerde vaardigheden op het gebied van samenwerking en unified communication, waaronder spraak-, video- en messagingoplossingen.
 • CompTIA Network+: Bevestigt dat de kandidaat een solide basis heeft in netwerkconcepten, waaronder netwerkontwerp, configuratie, beheer en probleemoplossing.
 • CompTIA Security+: Certificeert de kennis en vaardigheden van een professional op het gebied van IT-beveiliging, waaronder netwerkbeveiliging, bedreigingsbeheer en veilige communicatie.
 • Beveiligingsanalist mobiele apparaten (GMOB): Valideert de kennis van kandidaten over de beveiligingsaspecten van draadloze communicatietechnologieën en mobiele apparaten, waaronder smartphones en tablets.
 • Certified Wireless Network Professional (CWNP): Certificeringen: Een reeks certificeringen die de kennis van kandidaten over verschillende aspecten van draadloos netwerken bevestigen.
 • Microsoft Teams Voice Engineer Expert: Kandidaten beschikken over kennis en expertise in telecommunicatietechnologieën, samen met hands-on ervaring met Microsoft Teams, Microsoft 365 en PowerShell.

ICT en digitale transformatie

Omdat bedrijven gedwongen werden om zich snel aan te passen om de bedrijfscontinuïteit te garanderen en de productiviteit op peil te houden tijdens de COVID-19 lockdowns, werd digitale transformatie een noodzaak in plaats van een optie.

Bedrijven van alle groottes moesten plots vertrouwen op digitale samenwerkingstools en -diensten om hun activiteiten draaiende te houden. Teleconferentiegesprekken, apps voor het delen van schermen en virtuele vergaderplatforms zoals Zoom en Google Hangouts werden al snel essentiële hulpmiddelen voor werknemers die tijdens de pandemie thuis moesten werken.

De behoefte aan communicatie- en samenwerkingstools tijdens de pandemie raakte elke sector van de economie, inclusief onderwijs, gezondheidszorg en e-commerce.

 • Online platforms voor e-learning kenden een sterke toename van de vraag omdat scholen en universiteiten snel moesten overschakelen op leren op afstand.
 • Het traceren van contacten, het monitoren van patiënten op afstand en telegeneeskunde werden integrale onderdelen van de gezondheidszorg tijdens de crisis, waardoor professionals in de gezondheidszorg essentiële diensten konden verlenen terwijl het infectierisico werd geminimaliseerd en de veiligheid van zowel patiënten als zorgverleners werd gewaarborgd.
 • E-commerce platforms floreerden tijdens de pandemie omdat consumenten op zoek gingen naar veilige en gemakkelijke alternatieven om te winkelen. De snelle groei van e-commerce leidde tot een grotere behoefte aan digitale diensten waarmee bedrijven aan de toenemende eisen van hun klanten konden voldoen.
 • Virtuele evenementen en conferenties die organisaties in staat stelden kennis te delen en professionele contacten te leggen tijdens de lockdown.

Het belang van cyberbeveiliging

Terwijl de wereld de digitale transformatie als gevolg van de pandemie bleef omarmen, werd het individuen, organisaties en bedrijven snel duidelijk dat cyberbeveiliging belangrijker was dan ooit.

In 2022 verloor 47% van alle Amerikaanse bedrijven geld door een cyberaanval. Volgens het “Hiscox Cyber Readiness Report 2022” kostte elke aanval bedrijven in de VS mediaan 18.000 dollar.

De voorspelling is dat de jaarlijkse kosten van cybercriminaliteit wereldwijd zullen oplopen tot 8 biljoen dollar in 2023 en tot 10,5 biljoen dollar in 2025, volgens het “2022 Official Cybercrime Report” van Cybersecurity Ventures.

In het kielzog van COVID-19 zijn populaire aanvalsvectoren onder andere:

 • Phishing: maakt gebruik van social engineering, spam en sms-berichten om het slachtoffer gevoelige informatie te ontfutselen of toegang te krijgen tot het netwerk om andere kwaadaardige activiteiten uit te voeren.
 • DDoS: Overspoelt het doel met overmatig verkeer en maakt het onbeschikbaar voor legitieme gebruikers om de aandacht af te leiden van andere kwaadaardige activiteiten.
 • Ransomware: Kwaadaardige software die de gegevens van een slachtoffer versleutelt en betaling eist voor de ontsleutelingscode. Dit type aanvalsvector kan als service worden geleverd.
 • Aanvallen op de toeleveringsketen: Richt zich op software- en hardwareleveranciers van derden om toegang te krijgen tot het netwerk en de gegevens van een primair doelwit.
 • Cryptojacking: Installeert miningsoftware voor cryptocurrency op het apparaat van een nietsvermoedende gebruiker en gebruikt zijn computerbronnen om digitale valuta te genereren zonder dat het slachtoffer dit weet of hiervoor toestemming heeft gegeven.

Popular Cyber Attack Vectors During Covid

Om dit soort steeds geavanceerdere en duurdere bedreigingen te bestrijden, moeten ITC-beheerders hun beveiligingsinspanningen op elkaar afstemmen en deze best practices volgen om ervoor te zorgen dat hun informatietechnologie en communicatiediensten soepel blijven werken:

 • Implementeer firewalls en inbraakdetectiesystemen (IDS).
 • Gebruik zero trust en verplicht multifactor authenticatie (MFA).
 • Volg het principe van de minste privileges (PoLP).
 • Versleutel gevoelige gegevens.
 • Ondersteun cyberbewustzijnstrainingen.
 • Maak een uitgebreid incidenten- en responsplan.
 • Eis van alle belangrijke stakeholders dat ze het plan regelmatig beoordelen, testen en helpen bijwerken om bij te blijven met steeds veranderende bedreigingen.

Compliance en ICT

Compliance is het proces van het naleven van de wettelijke, ethische en professionele normen die het gebruik van technologie bepalen.

Omdat ICT blijft evolueren, moeten bedrijven en organisaties ook voldoen aan nationale en internationale wetten en regels voor ICT, anders riskeren ze juridische sancties en reputatieschade.

Omdat cyberbedreigingen steeds geavanceerder zijn geworden, leggen overheden wereldwijd strenge cyberbeveiligingsmaatregelen op om gevoelige gegevens te beschermen en de privacy van gebruikers te waarborgen.

Naarmate toepassingen voor kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) geavanceerder worden, worden nieuwe nalevingsmaatregelen verwacht om problemen op het gebied van intellectueel eigendom en auteursrecht aan te pakken en het risico van identiteitsfraude door generatieve AI te beperken.

Overheden en financiële instellingen hebben ook specifieke compliancemaatregelen voor cryptocurrency-transacties ingevoerd om het risico te verkleinen dat digitale valuta kunnen worden gebruikt voor het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en belastingontduiking. Cyrpto-compliance, die al Know Your Customer (KYC) en Anti-Money Laundering-regelgeving omvat, is cruciaal voor bedrijven die in de cryptocurrency sector willen opereren.

ICT en entertainment

De impact van ICT op de traditionele entertainmentindustrie is onmiskenbaar. De verschuiving van fysieke naar digitale media heeft geleid tot nieuwe bedrijfsmodellen en inkomstenstromen voor IT- en communicatiediensten en heeft het consumentengedrag veranderd. Voorbeelden zijn onder andere:

 • Streaming videodiensten, zoals Netflix en Hulu, hebben de manier veranderd waarop mensen films en televisieprogramma’s consumeren.
 • Sociale media en platforms om content te delen, zoals Facebook en YouTube, hebben de manier waarop digitale content wordt gecreëerd, geconsumeerd en te gelde gemaakt opnieuw gedefinieerd.
 • Platformen voor online gokken en wedden hebben een nieuw publiek laten kennismaken met online entertainmentopties.
 • Vorderingen in virtual reality (VR), augmented reality (AR) en mixed reality hebben de interesse in interactieve storytelling en de metaverse doen herleven.
 • Digitale audio workstations (DAW’s) hebben muziekproductie gestroomlijnd en toegankelijker gemaakt voor ambitieuze muzikanten.

De toekomst van ICT: Kansen en uitdagingen

Naarmate de samenleving verder de 21e eeuw in gaat, zal de informatie- en communicatietechnologie zich naar verwachting in een ongekend tempo blijven ontwikkelen en elk aspect van het leven van mensen raken.

De invloed van ICT op het bedrijfsleven en het management is diepgaand. Van het stroomlijnen van activiteiten en het verbeteren van de besluitvorming tot het mogelijk maken van nieuwe bedrijfsmodellen en het bevorderen van wereldwijde samenwerking, technologie is een integraal onderdeel geworden van zowel moderne ondernemingen als kleine bedrijven.

De toekomst van ICT is opwindend, maar vereist ook een doordachte en proactieve benadering van planning om ervoor te zorgen dat de impact van technologie op de maatschappij zowel positief als rechtvaardig is.

Een van de belangrijkste uitdagingen voor ICT is de digitale kloof. Ervoor zorgen dat alle mensen, ongeacht hun locatie of sociaaleconomische status, digitaal geletterd zijn en toegang hebben tot technologie en internet is essentieel voor het bevorderen van inclusieve groei en het verminderen van ongelijkheid. Deze specifieke uitdaging vereist gezamenlijke inspanningen van overheden, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld.

Datanetwerken en cyberbeveiliging zijn ook belangrijke uitdagingen geworden. Om ICT-infrastructuur te beschermen tegen terroristen en IT-systemen tegen datalekken, en tegelijkertijd de privacy van persoonlijke informatie te waarborgen, zijn veerkrachtige netwerken nodig die een steeds grotere vraag naar gegevens kunnen ondersteunen. Dit vereist op zijn beurt constante waakzaamheid en aanzienlijke investeringen in cyberbeveiliging.

In het onderwijs heeft ICT de manier waarop je lesgeeft en leert veranderd. Kunstmatige intelligentie en e-learningplatforms die virtuele en augmented reality ondersteunen, zullen naar verwachting het onderwijslandschap verder revolutioneren. Aangezien de vraag naar technische en communicatievaardigheden blijft groeien, ontstaan er veel nieuwe kansen op werk op gebieden zoals generatieve AI, softwareontwikkeling, data-analyse, netwerkengineering en cyberbeveiliging. Het is van vitaal belang om werknemers op te leiden en voor te bereiden op deze opkomende functies, zodat de voordelen van technologie breed worden gedeeld en iedereen is toegerust om te slagen in een steeds digitalere wereld.

Environmental, Social and Governance inspanningen (ESG) mogen niet over het hoofd worden gezien, omdat de impact van technologie op de maatschappij veel verder gaat dan alleen gemak en efficiëntie. Cloud computing heeft bijvoorbeeld geleid tot zorgen over gegevenssoevereiniteit en privacy, terwijl de opkomst van kunstmatige intelligentie en automatisering heeft geleid tot discussies over het verplaatsen van banen en ethische besluitvorming.

Bij het navigeren door de toekomst van ICT is het cruciaal dat de maatschappij een evenwicht vindt tussen de behoefte aan vooruitgang en de bescherming van individuele rechten en het welzijn van ICT-gebruikers.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…