Internet of Behaviors

Betrouwbaarheid

Wat betekent het Internet of Behaviors?

Het Internet of Behaviors (IoB) is een onderzoeks- en ontwikkelingsgebied (R&D) dat zich richt op het begrijpen van hoe, wanneer en waarom mensen technologie gebruiken om aankoopbeslissingen te nemen. IoB combineert drie onderzoeksgebieden: gedragswetenschappen, edge analytics en het Internet of Things (IoT).

IoB-platforms zijn speciaal ontwikkeld om gegevens te verzamelen, te consolideren en te analyseren uit diverse bronnen, waaronder digitale huishoudelijke apparaten, draagbare apparatuur en online menselijke activiteiten. Vervolgens wordt deze data geanalyseerd met behulp van gedragspsychologie om patronen te identificeren die door marketing- en verkoopteams kunnen worden benut om toekomstig consumentengedrag te beïnvloeden.

Een essentieel doel van IoB is marketeers te ondersteunen bij het begrijpen en benutten van de enorme hoeveelheid gegevens die worden gegenereerd door netwerkknooppunten in het Internet of Things.

Techopedia legt het internet van gedrag uit

Het Internet of Behaviors (IoB) wordt verwacht een cruciale rol te spelen in e-commerce, gezondheidszorg, customer experience management (CXM) en zoekmachineoptimalisatie (SEO).

Mogelijke toepassingen van IoB omvatten onder andere:

  • Het verlagen van verzekeringspremies voor bestuurders wiens voertuigen consequent gewenste rem- en acceleratiepatronen rapporteren.
  • Het analyseren van de boodschappenaankopen van een specifieke gebruiker om menusuggesties te personaliseren.
  • Locatieservices en koopgeschiedenis gebruiken om de promoties van een winkel in het verkooppunt (PoS) in realtime aan te passen.
  • Een waarschuwing versturen wanneer de gegevens van een fitnesstracker aangeven dat de bloeddruk van de drager te hoog of te laag is.

Gartner en het Internet of Behaviors

De term IoB wordt toegeschreven aan het technische onderzoeksbureau Gartner en wordt uitgelegd in Gartner’s “Top Strategic Technology Trends for 2021”. Gartner schrijft het concept van het gebruik van IoT-gegevens om gedrag te beïnvloeden toe aan Göte Nymanof, een psychologieprofessor aan de Universiteit van Helsinki.

Het onderzoeksbureau benadrukt dat lokale wetten een cruciale rol spelen in hoe gegevens door zowel publieke als private organisaties worden gebruikt om gedrag te beïnvloeden. Gartner voegt eraan toe dat als IoB-initiatieven niet worden ontworpen om consumenten toegevoegde waarde te bieden, het hele concept mogelijk wordt afgewezen. Zorgen over privacy en de mogelijke inbreuk van IoB zijn in sommige kringen geuit en zullen waarschijnlijk moeten worden aangepakt om op grotere schaal te worden omarmd.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…