Kunstmatige Intelligentie (AI)

Betrouwbaarheid

Wat is kunstmatige intelligentie (AI)?

Kunstmatige intelligentie, ook bekend als Artificial Intelligence (AI), is een tak van de computerwetenschap die zich bezighoudt met de ontwikkeling en het beheer van technologieën die kunnen leren zelfstandig beslissingen te nemen en handelingen te verrichten.

AI is geen afzonderlijke technologie. Het is veeleer een overkoepelende term die elk type software of hardwarecomponent omvat die machine learning, computer vision, natural language understanding, natural language generation, natural language processing en robotics ondersteunt.

De huidige AI gebruikt conventionele CMOS-hardware en dezelfde algoritmische functies die conventionele software aansturen. Verwacht wordt dat toekomstige generaties van AI nieuwe op het brein geïnspireerde circuits zullen voortbrengen die sneller en nauwkeuriger dan een mens beslissingen kunnen nemen.

AI-toepassingen in het bedrijfsleven

AI wordt momenteel gebruikt voor een reeks functies in zowel laboratorium- als commerciële/consumentenomgevingen, waaronder de volgende technologieën:

 • Spraakherkenning stelt een intelligent systeem in staat menselijke spraak om te zetten in tekst of code.
 • Natuurlijke taalgeneratie maakt interactie tussen mensen en computers mogelijk.
 • Computer vision stelt een machine in staat een beeld te scannen en met behulp reeds bekende data objecten in het beeld te identificeren.
 • Machine learning richt zich op het bouwen van algoritmische modellen die patronen en relaties in gegevens kunnen herkennen.
 • Expertsystemen verwerven kennis over een bepaald onderwerp en kunnen problemen even nauwkeurig oplossen als een menselijke deskundige op dat gebied.

In wezen gebruikt AI dezelfde algoritmische basisfuncties als conventionele software, maar past ze op een andere manier toe. Misschien wel het meest revolutionaire aspect van AI is dat het software in staat stelt zichzelf te herschrijven terwijl het zich aanpast aan zijn omgeving.

Techopedia legt kunstmatige intelligentie (AI) uit.

Hoewel AI vaak het idee oproept van een intelligente computer uit sciencefiction, gaan de ontwikkelingen sneller dan wij ons voor lief nemen.

Welke soorten AI zijn er en hoe verschillen ze?

AI wordt vaak aangeduid als zwakke of sterke AI. Tegenwoordig zijn de meeste zakelijke toepassingen van AI machine-learning toepassingen van zwakke AI.

 • Beperkte (zwakke of narrow AI in het Engels) AI kan slechts een beperkt aantal bepaalde functies uitvoeren.
 • Algemene (sterke of Strong AI in het Engels) AI komt overeen met het vermogen van de menselijke geest om autonoom te reageren op een verscheidenheid aan stimuli.
 • Verwacht wordt dat super-AI op een dag de menselijke intelligentie zal overtreffen (en mogelijk de wereldheerschappij zal overnemen).

AI-initiatieven worden ook onderscheiden naargelang zij tot een van de vier categorieën behoren:

 1. Reactieve AI vertrouwt op real-time gegevens om beslissingen te nemen.
 2. AI met een beperkt geheugen vertrouwt op opgeslagen gegevens om beslissingen te nemen.
 3. Theory of Mind AI kan bij het nemen van beslissingen rekening houden met subjectieve elementen zoals de intentie van de gebruiker.
 4. Zelfbewuste AI heeft een menselijk bewustzijn dat in staat is zelfstandig doelen te stellen en op basis van gegevens te beslissen hoe een doel het best kan worden bereikt.

Deze verschillen kunnen goed worden geïllustreerd door de AI te zien als een professionele pokerspeler. Een reactieve speler neemt alle beslissingen op basis van de huidige hand, terwijl een speler met een beperkt geheugen zijn eigen beslissingen en die van andere spelers uit het verleden in aanmerking neemt.

Een “theory of mind”-speler houdt rekening met de gedragsaanwijzingen van andere spelers, en een zelfverzekerde professionele AI-speler ten slotte overweegt of pokeren voor de kost echt het beste gebruik is van zijn tijd en moeite.

De ontwikkelingsfases van kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie kan een heel systeem vervangen en alle beslissingen van begin tot eind nemen, of kan worden gebruikt om een specifiek proces te verbeteren.

Een standaard voorraadbeheersysteem kan bijvoorbeeld de huidige voorraadniveaus van verschillende producten weergeven, terwijl een intelligent systeem knelpunten kan opsporen, de oorzaak en de gevolgen daarvan voor de hele leveringsketen kan analyseren en zelfs corrigerende maatregelen kan nemen.

De vraag naar snellere en meer energie-efficiënte informatieverwerking neemt exponentieel toe naarmate AI meer ingang vindt in zakelijke toepassingen. Traditionele hardware kan deze vraag niet bijhouden. Daarom laten onderzoekers zich inspireren en denken zij na over alternatieve manieren waarin netwerken van kunstmatige neuronen en synapsen op een energie-efficiënte, schaalbare manier informatie verwerken met hoge snelheid en met meer adaptief leervermogen.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…