Multi-Chain

Betrouwbaarheid

Wat is Multi-chain?

Multi-chain is een proces waarbij projecten smart contracts inzetten op meerdere blockchains, waarbij afzonderlijke ketens met elkaar worden verbonden tot één netwerk.

Dit is anders dan reguliere blockchains zoals Bitcoin of Ethereum, die elk op zichzelf staande ketens zijn.

Met multi-chain kunnen meerdere ketens worden gecreëerd die allemaal met elkaar zijn verbonden en samenwerken.

Het resultaat hiervan is dat gebruikers transacties kunnen uitvoeren op verschillende ketens zonder dat ze hun activa van de ene naar de andere keten hoeven over te dragen.

Wat is de geschiedenis van Multi-chain?

Ethereum was de pionier in het introduceren van blockchains met smart contracts die volledig aanpasbare gedecentraliseerde toepassingen ondersteunen. Het werd snel populair vanwege de groeiende invloed van het netwerk, en in eerste instantie vonden smart contracts hun eerste thuis op Ethereum.

Nieuwe apps, zoals Compound, MakerDAO, Uniswap en EtherDelta, kwamen op en boden een nieuwe benadering van financiële diensten rechtstreeks via blockchaintechnologie.

De groeiende populariteit van smart contracts op Ethereum heeft echter geleid tot een toename van de transactiekosten, omdat steeds meer mensen van deze middelen gebruik willen maken.

Hoewel Ethereum nog steeds een van de veiligste platforms voor smart contracts is, zoeken veel gebruikers nu naar goedkopere opties. Sommige ontwikkelaars zien ook een kans om andere platformen voor smart contracts te creëren en te concurreren met Ethereum.

Deze veranderende situatie heeft geleid tot het multi-chain ecosysteem.

Hoe werkt een Multi-chain?

Multi-chain is het gevolg van de fragmentatie van de blockchain. Omdat elke blockchain in feite geïsoleerd is en weinig tot geen connectiviteit heeft met andere blockchains of de buitenwereld, kunnen gebruikers geen toegang krijgen tot applicaties op andere blockchains.

Bij een multi-chain applicatie configureren ontwikkelaars aparte en geïsoleerde instanties van hun smart contracts voor elke verschillende blockchain.

Dit komt doordat het directe doel van elke applicatie na de lancering is om meer gebruikers aan te trekken, dus het uitbreiden naar meerdere blockchains is een logische volgende stap.

Multi-chain toepassingen zijn noodzakelijk omdat gedecentraliseerde toepassingen (dApps) die alleen op één blockchain bestaan, mogelijk miljoenen gebruikers op andere blockchains mislopen.

Een gebruiker die al is ingelogd op een andere blockchain moet veel stappen ondernemen om toegang te krijgen tot een nieuwe applicatie. Zo moeten ze bijvoorbeeld een nieuw netwerk toevoegen of een nieuwe portemonnee downloaden, geld overboeken van de ene blockchain naar de andere, en vervolgens het native gas token verkrijgen om transacties uit te voeren.

Multi-chain uitbreidingen lossen dit probleem op door gebruikers te verwelkomen in blockchainomgevingen waar ze al bekend mee zijn.

Waarom is Multi-chain belangrijk?

De groei van een multi-chain systeem is een positieve ontwikkeling voor web3, waarbij verschillende blockchains elk hun eigen sterke punten hebben die passen bij specifieke soorten toepassingen. Deze competitie moedigt nieuwe ideeën en verbeteringen aan.

Het hebben van meerdere blockchains is ook van belang voor gebruikers om toegang te krijgen tot een breed scala aan apps. In apps waarmee gebruikers communiceren, ligt de verantwoordelijkheid bij ontwikkelaars om alles soepel te laten verlopen.

Gebruikers moeten het gemakkelijk hebben, en dat is precies wat multi-chain en cross-chain apps bieden. Ze vereenvoudigen de ervaring voor gebruikers door te werken op de blockchains waar ze al bekend mee zijn.

Wat zijn de voordelen van Multi-chain?

Multi-chain biedt diverse voordelen, vooral omdat schaalbaarheid een essentieel punt blijft in de ontwikkeling van blockchaintechnologie, waarbij steeds meer gebruikers worden aangetrokken, wat druk legt op bestaande netwerken. Multi-chain netwerken bieden een oplossing door parallelle verwerking mogelijk te maken, congestie op een enkele keten te verminderen en de algehele schaalbaarheid te verbeteren.

De veelzijdigheid van multi-chain wordt vooral duidelijk op het gebied van maatwerk en flexibiliteit. Organisaties en ontwikkelaars kunnen gespecialiseerde ketens ontwerpen die zijn afgestemd op hun unieke behoeften. Ze hebben de mogelijkheid om transactiesnelheid, privacy-niveaus, bestuursmodellen en consensusalgoritmen aan te passen zoals dat nodig is.

Privacy en beveiliging zijn andere belangrijke voordelen van multi-chain platforms. Deze netwerken bieden functies waarmee deelnemers bepaalde transacties privé kunnen houden binnen een specifieke keten, terwijl ze voor andere interacties kunnen profiteren van de voordelen van een openbaar netwerk.

De waarde van multi-ketens strekt zich uit tot specifieke gebruiksscenario’s. Diverse industrieën en toepassingen vereisen verschillende functionaliteiten. Met multi-chain kunnen op maat gemaakte blockchains worden ontwikkeld om de efficiëntie te optimaliseren en te voldoen aan de specifieke behoeften van sectoren zoals supply chain management, financiën en gezondheidszorg.

Bovendien bevordert de interoperabiliteit die wordt vergemakkelijkt door multi-chain netwerken samenwerking en integratie. Ketens binnen hetzelfde ecosysteem kunnen activa en informatie naadloos overdragen, wat de samenwerking tussen verschillende applicaties en platforms bevordert.

Wat zijn de uitdagingen van Multi-chain?

Het ontwikkelen van multi-chain toepassingen biedt ontwikkelaars de kans om een breder publiek te bereiken, maar brengt ook verschillende uitdagingen met zich mee.

Geïsoleerde liquiditeit

Het vergroten van de liquiditeit zorgt voor een positieve cyclus. Een gedecentraliseerde exchange (DEX) met veel liquiditeit kan zorgen voor vlottere transacties, minder prijsimpact, een breder scala aan liquiditeitsopties en betere beloningen voor liquide aanbieders. Dit aspect onderscheidt de verschillende DeFi-platforms van elkaar.

Echter, het ontbreken van verbindingen tussen verschillende delen van een multi-chain applicatie leidt tot een belangrijk probleem voor gedecentraliseerde financiële (DeFi) apps. Dit gebeurt doordat het beschikbare liquiditeit opgesplitst wordt. In de huidige opzet hebben multi-chain DeFi-toepassingen verschillende liquiditeitspools voor elke blockchain, waardoor de totale liquiditeit waar gebruikers toegang toe hebben versnipperd wordt.

Technische uitdagingen

Het ontwikkelen, onderhouden en verbeteren van een multi-chain applicatie is een complexe taak. Dit wordt nog uitdagender omdat er voortdurend nieuwe blockchains verschijnen. Bij elke nieuwe blockchain moeten ontwikkelaars hun code aanpassen aan de unieke technische regels van die blockchain. Ze moeten er ook voor zorgen dat de code goed is geschreven en veilig is, en vervolgens elke versie apart beheren.

Daarom blijven veel multi-chain toepassingen meestal binnen een bepaalde groep blockchains. Deze aanpak vermindert de technische complexiteit die gepaard gaat met het lanceren van een nieuwe toepassing. Bijvoorbeeld, toepassingen die beginnen op Ethereum zullen eerder uitbreiden naar ketens die de Ethereum Virtual Machine (EVM) gebruiken.

Multi-chain vs. Cross-chain

Zowel multi-chain als cross-chain technologieën hebben hetzelfde doel: het mogelijk maken van de uitwisseling van informatie en gegevens tussen verschillende blockchain systemen.

Een multi-chain blockchain betekent dat een project wordt uitgerold op meerdere netwerken, waardoor ze met elkaar kunnen communiceren.

Cross-chain technologie verwijst naar een tool waarmee activa tussen niet-gerelateerde blockchains kunnen worden verplaatst. Dit gebeurt met behulp van slimme contracten om netwerken met elkaar te laten communiceren. Ledger.com vergelijkt het met een ‘blockchainbrug’.

Hoewel ze dit gemeenschappelijke doel delen, bereiken ze dit op verschillende manieren die hun respectievelijke doelen duidelijk maken.

Om multi-chain technologie te gebruiken, moeten projecten minimaal op twee verschillende blockchains worden ingezet.

Voorbeelden van deze blockchains zijn Binance Smart Chain, Ethereum en Polkadot. Door deze aanpak kunnen verschillende ketens met elkaar communiceren en wordt het concept van decentralisatie versterkt.

Multi-chain Cross-chain
Afzonderlijke en geïsoleerde smart contracts hebben op elke blockchain. Een uniforme set slimme contracten hebben die naadloos communiceren tussen ketens.
Voor toegang tot gegevens die in een andere keten zijn opgeslagen, moeten gebruikers toestemming krijgen van specifieke gateways. Gebaseerd op het idee van interoperabiliteit, waarbij alle leden binnen het netwerk transacties met elkaar kunnen uitvoeren, ongeacht de specifieke blockchain waarmee ze zijn verbonden.
Het onderhouden van netwerken kan duur zijn omdat elk netwerk zijn eigen specifieke hardwarebronnen nodig heeft. Transacties vragen meestal meer rekenkracht en energie dan processen met één keten, waardoor de kosteneffectiviteit over langere perioden afneemt.
Transacties kunnen mogelijk vertraging oplopen vanwege de beperkte toegang en de vereiste van unanieme overeenstemming tussen alle betrokken knooppunten. Zorg voor snellere transactietijden door snelle gegevensoverdracht tussen verschillende grootboeken mogelijk te maken.

Wat is de toekomst van Multi-chain?

Hoewel de toekomst van blockchain niet zeker is wat betreft het hebben van meerdere ketens, duidt de vooruitgang in tools zoals bruggen, protocollen voor het verpakken van activa en protocollen voor het laten communiceren van verschillende blockchains op een mogelijke verandering in die richting.

Het is onwaarschijnlijk dat één enkele blockchain dominant zal worden, maar er is een kans dat een blockchain die in staat is om diverse activa en ketens te integreren, prominenter zal worden.

Toch lijkt het waarschijnlijker dat er meerdere blockchain-netwerken naast elkaar zullen blijven bestaan, elk met zijn eigen unieke ecosysteem, maar met de mogelijkheid om met elkaar te communiceren. Het idee van een toekomst met meerdere onderling verbonden blockchains is al in beweging.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…