Natural Language Processing

Betrouwbaarheid

Wat betekent Natural Language Processing (NLP)?

Natural Language Processing is het vermogen van een computerprogramma om gesproken en geschreven menselijke taal te begrijpen.

NLP programmeren automatiseert het vertaalproces tussen computers en mensen door het manipuleren van ongestructureerde gegevens (woorden) in de context van een specifieke taak (conversatie). Een belangrijk doel van NLP is om de computer te helpen de bedoeling – en de betekenis – van de geschreven of gesproken woorden van een mens te begrijpen.

NLP is een interdisciplinair vakgebied dat zich uitstrekt over verschillende studiegebieden, waaronder taalkunde, informatica, statistiek en kunstmatige intelligentie. Het speelt een belangrijke rol bij het helpen van chatbotprogramma’s met natuurlijke taalgeneratie (NLG) om op de juiste manier te reageren op gesproken of geschreven communicatie. Verder ondersteunt het om tekst van de ene taal naar de andere te vertalen.

NLP is moeilijk omdat menselijke taal vol dubbelzinnigheden zit. Recente ontwikkelingen op het gebied van ‘deep learning’ en kunstmatige intelligentie (AI) hebben een grote positieve invloed gehad op natuurlijke taalverwerking.

Techopedia legt uit hoe Natural Language Processing (NLP) werkt

Een belangrijk doel van Natural Language Processing is om het mogelijk te maken voor computers om ongestructureerde tekst te begrijpen en er betekenisvolle informatie uit te halen. Systemen voor natuurlijke taalverwerking gebruiken zowel taalkundige kennis als domeinkennis om invoer te interpreteren.

Op z’n best proberen NLP-toepassingen continu de context van geschreven of gesproken taal te begrijpen en de uitvoer daaraan aan te passen. Populaire toepassingen van NLP zijn onder andere:

  • Resultatenpagina’s van zoekmachines (SERP’s)
  • Sociale media en nieuwsfeeds
  • Grammatica- en spellingscorrectie
  • Spamfilters
  • Vertaalmachines
  • Sentimentanalyse

Natural language toolkit (NLTK) is een Python-bibliotheek voor natuurlijke taalverwerking en wordt ondersteund door een grote gemeenschap van ontwikkelaars.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…