Netwerk monitoring

Betrouwbaarheid

Wat is netwerk monitoring?

Netwerk monitoring is de systematische poging van een computernetwerk om trage of falende netwerkcomponenten te detecteren, zoals overbelaste of gecrashte/bevroren servers, falende routers, falende switches of andere problematische apparaten. In het geval van een netwerkstoring of soortgelijke uitval waarschuwt het netwerkmonitoringsysteem de netwerkbeheerder (NA). Netwerk monitoring is een subset van netwerkbeheer.

Netwerkmonitoring wordt meestal uitgevoerd met behulp van softwaretoepassingen en -tools. Netwerkmonitoringsservices worden veel gebruikt om te detecteren of een bepaalde webserver goed functioneert en goed is aangesloten op netwerken wereldwijd. Veel servers die deze functie uitvoeren bieden een completere visualisatie van zowel het internet als netwerken.

Techopedia legt netwerk monitoring uit

Terwijl het de gezondheid/betrouwbaarheid van een netwerk voortdurend controleert en naar trends zoekt, houdt het monitoringsysteem netwerkparameters bij en logt deze. Deze omvatten datatransmissiesnelheid (throughput), foutpercentages, downtime/uptime, gebruikstijdpercentages en reactietijd op gebruikers- en geautomatiseerde inputs en verzoeken. Wanneer vooraf bepaalde parameterdrempels worden bereikt, worden alarmen geactiveerd en netwerkfoutenbeheerprocessen gestart.

Ping is een van de meest elementaire netwerkmonitoringstools. Andere industriële softwaretoepassingen kunnen een netwerkbewakingssysteem zijn dat gebouwd is om een bedrijfsnetwerk of een volledig bedrijf te beheren. Netwerkmonitoringssystemen maken gebruik van toepassingen om het netwerkverkeer te bewaken, zoals videostreambewaking, Voice over Internet Protocol (VoIP)-bewaking en bewaking van mailservers (POP3-server).

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…