Node

Betrouwbaarheid

Wat betekent Node?

Een node is een knooppunt/verbinding binnen een datacommunicatienetwerk. In een omgeving waar alle apparaten toegankelijk zijn via het netwerk, worden deze apparaten allemaal beschouwd als nodes. De individuele definitie van elke node hangt af van het type netwerk waarnaar wordt verwezen.

Binnen het fysieke netwerk van een domoticasysteem voor slimme woningen is bijvoorbeeld elk huishoudelijk apparaat dat via het netwerk informatie kan verzenden of ontvangen een node. Een passief distributiepunt zoals een patchpaneel wordt echter niet als een node beschouwd.

Nodes creëren, ontvangen en communiceren informatie en slaan deze op of geven deze door aan andere nodes. Een scanner in een computernetwerk maakt bijvoorbeeld afbeeldingen en stuurt ze naar een computer, terwijl een router gegevens organiseert die van het internet worden ontvangen en ze distribueert naar de individuele apparaten binnen het netwerk.

Het concept van nodes werkt op verschillende niveaus, maar de grote lijnen definiëren nodes als de grote centra waar internetverkeer meestal doorheen geleid wordt. Dit gebruik is enigszins verwarrend, omdat dezelfde internetknooppunten ook internethubs worden genoemd.

Techopedia legt uit wat nodes zijn

Het idee van nodes werd populair met de invoering van de packet-switching theory en het concept van gedistribueerde netwerken. In deze context waren nodes gateways die informatie langs verschillende routes door een gedistribueerd netwerk konden ontvangen, opslaan en verzenden. Elke node kreeg een gelijke status binnen het netwerk, wat betekende dat het verlies van één node het netwerk niet noemenswaardig zou schaden.

Toegepast op een kantoor- of persoonlijk netwerk is een node echter gewoon één van de apparaten die een bepaalde functie uitvoert. Als zodanig betekent het verlies van dat node meestal het verlies van een functie, zoals het onvermogen om een printer te gebruiken. De verbindingen tussen de nodes van het netwerk kunnen worden gemaakt met kabels (bekabeld netwerk) of met behulp van andere, draadloze technologieën zoals communicatiesatellieten, terrestrische microgolven, Bluetooth of Wi-Fi.

Hier zijn enkele voorbeelden van netwerk nodes:

Computer netwerk nodes

In een computernetwerk zoals een LAN (local area network) of WAN (wide area network) kunnen nodes pc’s zijn, maar ook andere dataterminalapparatuur (DTE) en datacommunicatieapparatuur (DCE). Dit kan apparatuur zijn zoals modems, routers, servers en werkstations. Elk van deze nodes wordt geïdentificeerd door een MAC-adres en zijn functie gaat verloren als het offline gaat.

Internet netwerk nodes

In internet- of intranetnetwerken vormt elke hostcomputer een internetknooppunt dat wordt geïdentificeerd door een IP-adres. Andere apparaten op de datalink-laag die geen IP-hostadres hebben (zoals bridges of switches) maar wel een MAC-adres, worden nog steeds beschouwd als fysieke netwerk nodes of LAN-nodes, maar niet als internetknooppunten.

Gedistribueerde systeem nodes

In peer-to-peer of andere types van gedistribueerde netwerken bestaan nodes uit de servers, clients en/of peers. Peers zelf kunnen zowel als server en als client fungeren, terwijl nodes die gegevens routeren voor andere apparaten binnen het netwerk gedefinieerd worden als “supernodes”.

Telefoon Netwerk Nodes

In traditionele telecommunicatienetwerken zoals telefoonnetwerken is elke individuele telefoon of smartphone een node, samen met andere databases en schakelpunten zoals een Gateway GPRS Support Node (GGSN) en een Home Location Register.

Nodes voor kabeltelevisiesystemen

In kabeltelevisiesystemen (CATV) hebben nodes een bredere betekenis, meestal geassocieerd met glasvezelnodes. Elke glasvezelnode vertegenwoordigt het aantal huizen of bedrijven die bediend kunnen worden via kabels die afkomstig zijn van een bepaalde glasvezelontvanger.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…