Octaal

Betrouwbaarheid

Wat betekent Octaal?

Octaal verwijst naar het basis-8 getallensysteem en vindt zijn oorsprong in het Latijnse woord voor acht. In dit getallenstelsel worden de cijfers 0-1-2-3-4-5-6-7 gebruikt. In computeromgevingen wordt het vaak gebruikt als een kortere weergave van binaire getallen door binaire cijfers te groeperen in drieën. Het CHMOD-commando in Linux of UNIX gebruikt het octale systeem om bestandsrechten toe te wijzen.

Techopedia legt uit wat octaal is

Octaal is een andere manier om getallen te tellen. Hoewel mensen normaal in tientallen tellen en machines in tweeën, is het mogelijk om een ander getal te gebruiken als basis voor tellen en rekenen. Sommige indianenstammen gebruikten octaal door de ruimtes tussen de vingers te tellen. In de film “Avatar” uit 2009 gebruikten de personages octaal vanwege hun vier vingers aan elke hand hadden. Sommige wiskundigen hebben voorgesteld om octaal breder toe te passen.

Het gebruik van het octale getallenstelsel is een handige manier om binaire getallen af te korten om zo data te verwerken. Begin van rechts en groepeer alle binaire cijfers in sets van drie. Als de laatste groep aan de linkerkant geen drie cijfers heeft, voeg dan een nul toe. Elke binaire groep van drie cijfers vertaalt zich in een octaal getal van één cijfer.

Begin met een binair getal:

01011101

Groepeer het binaire getal in drieën. Voeg indien nodig een nul toe aan de linkerkant:

001-011-101

Converteer elke groep van drie cijfers in een octaal getal:

1-3-5

Combineer de cijfers tot het octale getal:

135

Het gebruik van een octaal getal in plaats van een binair getal bespaart cijfers. In de begindagen van de computer werd octaal vaak gebruikt om 12-bits, 24-bits of 36-bits woorden in te korten. Hexadecimaal wordt nu vaker gebruikt bij het programmeren, waardoor getalvoorstellingen nog korter zijn dan octaal.

Verschillende symbolen worden in programmeertalen gebruikt om octaal aan te duiden, waaronder het cijfer 0, de letters o of q, de cijfer-letter combinatie 0o, of het symbool & of $. Base-8 kan ook worden weergegeven door het getal 8 als subscript te gebruiken (bijvoorbeeld 1358).

Misschien wel het meest prominente gebruik van octaal in de hedendaagse computeromgeving is in Linux of UNIX bestands- en mapmachtigingen. Met het commando CHMOD kunnen beheerders lees-, schrijf- en uitvoerrechten toekennen aan gebruikers, groepen en anderen.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…