Pakket (TCP)

Betrouwbaarheid

Wat betekent Pakket (TCP)?

In computernetwerken is een pakket of package een bestand dat gegevens vervoert over een TCP/IP netwerk en internet. Een package is de fundamentele arbitrage van gegevens die worden doorgegeven over een netwerk.

Een package is normaal gesproken de kleinste hoeveelheid gegevens die in één keer over een netwerk kan worden verzonden. Een TCP/IP-netwerkpakket bevat verschillende stukjes informatie, waaronder de gegevens die het vervoert, IP-adressen van bron en bestemming en andere beperkingen die nodig zijn voor de kwaliteit van de service en verwerking.

Techopedia legt Pakket (TCP) uit

Wanneer een knooppunt in een netwerk gegevens over het netwerk verstuurt, geeft het de gegevens door aan de switch en later aan de router. Nadat de router naar de IP-adressen van de bestemming heeft gekeken, kapselt hij de gegevens in en routeert hij ze naar de ontvanger. Deze ingekapselde gegevens zijn het package dat wordt doorgestuurd over het netwerk.

Packages bevatten twee verschillende soorten informatie om de bestemming volledig en correct te bereiken, namelijk controle-informatie en de gegevens die een package bevat. De controle-informatie bevat bron-bestemmingsadressen, volgorde-indeling, foutdetectie en correctiemechanismen, die allemaal helpen om de gegevens optimaal af te leveren. De besturingsinformatie bevindt zich meestal in de header en footer, waartussen de gebruikersgegevens zijn ingekapseld.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…