Permissionless

Betrouwbaarheid

Wat betekent Permissionless?

Permissionless beschrijft het meest populaire soort blockchainnetwerk. Een toestemmingsvrije cryptocurrency of blockchain onderscheidt zich door zijn gedecentraliseerde aard, waarbij iedereen onbeperkte toegang heeft om zich bij het netwerk aan te sluiten en er actief aan deel te nemen zonder expliciete toestemmingen.

In een ‘permissionless’ (toestemmingsvrij) systeem hebben gebruikers de vrijheid om zich bij het netwerk aan te sluiten, transacties uit te voeren en bij te dragen aan de activiteiten van het netwerk zonder de goedkeuring van derden of ‘poortwachters’ nodig te hebben. Deze fundamentele openheid stimuleert inclusiviteit en creëert een gastvrije omgeving die mensen met verschillende achtergronden, geografische locaties of affiliaties aanmoedigt tot betrokkenheid.

Bovendien streven permissionless cryptocurrencies of blockchains doorgaans naar volledige transparantie van alle uitgevoerde transacties. Elke transactie wordt nauwkeurig vastgelegd in een gedistribueerd openbare ledger, waardoor onbeperkte toegang tot het hele netwerk mogelijk is. Dergelijke transparantie zorgt ervoor dat elke deelnemer aan het netwerk de capaciteit heeft om de legitimiteit van transacties te valideren en te bevestigen, waardoor de basis van vertrouwen wordt versterkt en tegelijkertijd het vooruitzicht van frauduleuze activiteiten binnen het systeem wordt beperkt.

Bovendien zijn permissionless platformen vaak open-source, wat betekent dat de onderliggende code en protocollen publiek toegankelijk zijn. Gebruikers kunnen de code inzien en controleren, wat de integriteit van het systeem waarborgt en samenwerking in ontwikkeling bevordert. Deze openheid stelt gebruikers ook in staat om wijzigingen, verbeteringen of nieuwe functies voor te stellen, wat voortdurende innovatie en ontwikkeling stimuleert.

Hoe werken permissionless blockchains?

In een permissionless netwerk wordt transactie-informatie geverifieerd door de gebruikers, niet door een centrale autoriteit. De netwerkdeelnemers beslissen gezamenlijk over de geldigheid van transacties.

Om deze overeenstemming te vergemakkelijken, maken permissionless blockchains gebruik van consensusmechanismen zoals Proof-of-Work (PoW) en Proof-of-Stake (PoS). Deze mechanismen stimuleren eerlijkheid en het naleven van de regels en zorgen voor een soepele werking van het systeem.

De belangrijkste elementen van een permissionless blockchain zijn:

  • Decentralisatie: permissionless blockchains zijn van nature gedecentraliseerd, wat voorkomt dat een enkele entiteit de ledger manipuleert, het netwerk platlegt of de protocollen wijzigt.
  • Transparantie: in een toestemmingsvrij netwerk hebben gebruikers toegang tot alle informatie behalve de private keys. Transparantie wordt zeer gewaardeerd omdat decentralisatie afhankelijkheid van centrale autoriteiten vermijdt en ervoor zorgt dat transactiedetails openlijk toegankelijk zijn binnen het netwerk.
  • Anonimiteit: permissionless blockchains vereisen geen identificatie of persoonlijke informatie van gebruikers bij het creëren van een adres, waardoor een grotere mate van anonimiteit mogelijk is.

Blockchains zonder permission vs. met permission

Vergelijkbaar met traditionele financiën kunnen veel blockchains of cryptocurrencies ook permission gestuurd zijn. In tegenstelling tot permissionless netwerken, hebben netwerken met permission vaak gecentraliseerde controle, wat betekent dat ze worden gecontroleerd door specifieke entiteiten of groepen, waarvoor autorisatie of uitnodigingen nodig zijn om toegang te krijgen tot het netwerk en transacties uit te voeren.

Bovendien hebben netwerken met permission beperkte toegang en gedefinieerde gebruikersrollen en toegangsniveaus.

Het belangrijkste verschil tussen permissionless en permissioned netwerken is het feit dat een permissionless cryptocurrency of blockchain de nadruk legt op decentralisatie, openheid en inclusiviteit, terwijl permissioned blockchains prioriteit geven aan gecontroleerde toegang en privacy.

Dit soort netwerken met toestemming zijn geweldig voor bedrijven in de gezondheidszorg en anderen die kunnen profiteren van gedistribueerde databases die ook de privacy van gegevens bevorderen. Hun gebruikssituaties zijn vaak heel anders dan die van cryptocurrencies, maar ze kunnen niettemin uiterst nuttig zijn.

Voorbeelden van Blockchains zonder permission

Bitcoin (BTC) is het bekendste voorbeeld van een permissionless blockchain. Iedereen kan zich als gebruiker of knooppunt aansluiten bij de Bitcoin-blockchain zonder toestemming van een centrale autoriteit. Deelnemers kunnen vrijelijk transacties uitvoeren en bijdragen aan het consensusproces.

In de permissionless Bitcoin-blockchain wordt veiligheid en consensus bereikt door een consensusmechanisme genaamd PoW, waarbij miners concurreren om complexe wiskundige puzzels op te lossen. De eerste miner die dit lukt, mag het volgende blok aan de blockchain toevoegen en ontvangt als beloning nieuw geslagen bitcoins en transactiekosten.

Iedereen die het geld heeft om de benodigde hardware en elektriciteit te kopen, kan beginnen met minen.

Bitcoin was het eerste en baanbrekende voorbeeld van een permissionless blockchain, gebouwd rond het idee dat het door zijn gebruikers wordt gerund. Vele andere blockchains zijn in zijn voetsporen getreden om permissionless netwerken te worden.

Andere prominente voorbeelden van permissionless blockchains zijn Cardano (ADA) en Ethereum (ETH).

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…