Public Key Cryptography

Betrouwbaarheid

Wat is Public Key Cryptography?

Public Key Cryptography (PKC) is een encryptietechniek die gebruikmaakt van een gekoppeld openbaar en private key algoritme (of asymmetrische sleutel) voor veilige datacommunicatie. De verzender van een bericht gebruikt de openbare key van de ontvanger om een bericht te versleutelen. Om het bericht van de verzender te ontsleutelen, kan alleen de private key van de ontvanger worden gebruikt.

De twee soorten PKC-algoritmen zijn RSA, een acroniem genoemd naar de uitvinders van dit algoritme: Rivest, Shamir en Adelman, en Digital Signature Algorithm (DSA). PKC-encryptie is ontwikkeld om te voldoen aan de groeiende vraag naar veilige communicatie van verschillende sectoren en industrieën, zoals het leger.

PKC staat ook wel bekend als public key encryptie, asymmetrische encryptie, asymmetrische cryptografie, asymmetrisch cijfer, asymmetrische sleutel encryptie en Diffie-Hellman encryptie.

Techopedia verklaart Public Key Cryptography

PKC is een cryptografisch algoritme en cryptosysteemcomponent die wordt geïmplementeerd door verschillende internetstandaarden, waaronder Transport Layer Security (TLS), Pretty Good Privacy (PGP), GNU Privacy Guard (GPG), Secure Socket Layer (SSL) en Hypertext Transfer Protocol (HTTP) websites.

PKC faciliteert veilige communicatie via een onveilig kanaal, waardoor een bericht alleen door de beoogde ontvanger gelezen kan worden. A gebruikt bijvoorbeeld de openbare sleutel van B om een bericht naar B te versleutelen, dat kan worden ontsleuteld met de unieke privésleutel van B.

PKC handhaaft de e-mailprivacy en zorgt voor communicatiebeveiliging terwijl berichten onderweg zijn of op mailservers worden opgeslagen. PKC is ook een DSA-component die wordt gebruikt om een privésleutel te verifiëren die door iedereen met geautoriseerde toegang tot de openbare sleutel kan worden geverifieerd. PKC vergemakkelijkt dus vertrouwelijkheid, gegevensintegriteit, authenticatie en onweerlegbaarheid, die belangrijke parameters vormen voor informatiezekerheid (IA).

PKC is trager dan methoden voor private key cryptografie (of symmetrische cryptografie) vanwege de hoge rekenvereisten. In tegenstelling tot symmetrische cryptografie gebruikt PKC een vaste buffergrootte, afhankelijk van bepaalde en kleine hoeveelheden gegevens, die alleen versleuteld mogen worden en niet in streams mogen worden aaneengeregen. Omdat er een breed scala aan mogelijke versleutelingscodes wordt gebruikt, is PKC robuuster en minder gevoelig voor pogingen tot inbreuk op de beveiliging door derden.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…