Robotica

Betrouwbaarheid

Wat betekent robotica?

Robotica is de ontwikkeling en werking van machines die autonoom of semi-autonoom fysieke taken kunnen uitvoeren namens een mens. Meestal voeren robots taken uit die ofwel zeer repetitief zijn of te gevaarlijk voor een mens om veilig uit te voeren.

Mechanische robots gebruiken sensoren, actuatoren en gegevensmodellering om te interacteren met de fysieke wereld. Iemand die zijn brood verdient in de robotica moet een sterke achtergrond hebben in werktuigbouwkunde, elektrotechniek en computerprogrammering.

De laatste jaren begint het gebied van de robotica te overlappen met machine learning en kunstmatige intelligentie. Om verwarring te voorkomen, wordt het woord bot niet langer gebruikt om een fysieke robot te beschrijven. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een softwarerobot te beschrijven die geen mechanisch lichaam heeft.

Techopedia legt uit wat robotica is

Het gebied van de robotica heeft grote vooruitgang geboekt dankzij verschillende nieuwe algemene technologische ontwikkelingen. Een daarvan is de opkomst van big data, wat meer mogelijkheden biedt om programmeerfuncties in te bouwen in robotsystemen. Een andere is het gebruik van nieuwe soorten sensoren en verbonden apparaten om omgevingsaspecten zoals temperatuur, luchtdruk, licht, en beweging te controleren. Dit alles staat ten dienste van de robotica en de ontwikkeling van complexere en geavanceerdere robots voor vele toepassingen, zoals productie, gezondheid en veiligheid en menselijke assistentie.

De robotica heeft ook raakvlakken met vraagstukken rond kunstmatige intelligentie. Omdat robots fysieke eenheden zijn, wordt aangenomen dat ze hun eigen intelligentie hebben, zij het beperkt door hun programmering en toepassingen. Dit idee heeft geleid tot nieuwe debatten over traditionele sciencefiction theorieën, zoals Asimov’s drie wetten van de robotica, die de interactie tussen mensen en robots in een gemechaniseerde toekomst behandelen.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…