Ruwe data

Betrouwbaarheid

Wat is ruwe data?

Ruwe data verwijst naar elk dataobject dat nog geen grondige verwerking heeft ondergaan, handmatig of via geautomatiseerde computersoftware. Ruwe data kunnen worden verzameld uit verschillende processen en IT-bronnen.

Ruwe data staan ook bekend als brondata, primaire data of atomaire data.

Techopedia verklaart ruwe data

Ruwe data is voornamelijk ongestructureerde of ongeformatteerde data. Ze kunnen de vorm hebben van bestanden, visuele afbeeldingen, databaserecords of andere digitale gegevens. Ruwe data wordt geëxtraheerd, geanalyseerd, verwerkt en gebruikt door mensen of speciaal gebouwde softwaretoepassingen om conclusies te trekken, projecties te maken of zinvolle informatie te extraheren. De verwerkte gegevens nemen de vorm aan van data.

Business intelligence, datamining en sommige kunstmatige intelligentie kan ruwe data verwerken om zinvolle resultaten te produceren.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…