Samengestelde rente

Betrouwbaarheid

Wat is samengestelde rente?

Samengestelde rente is de resulterende rente die wordt gegenereerd op de combinatie van de hoofdsom en de geaccumuleerde rente van voorgaande perioden.

Met samengestelde rente groeit geld sneller dan met enkelvoudige rente, die alleen wordt berekend over de initiële hoofdsom die in het financiële instrument is geïnvesteerd. Hoe vaker de rente wordt samengesteld, hoe sneller de hoofdsom groeit.

Techopedia legt uit wat samengestelde rente betekent

Techopedia legt uit wat samengestelde interest betekent

Samengestelde rente is een fundamenteel concept dat wordt gebruikt in verschillende financiële instrumenten zoals spaarrekeningen, beleggingen, leningen en andere financiële producten. Het is belangrijk omdat het geld in de loop van de tijd steeds sneller laat groeien, waardoor het een krachtig hulpmiddel is voor het opbouwen van rijkdom of om inzicht te krijgen in de kosten van het lenen van geld.

Inzicht in samengestelde rente is cruciaal voor zowel beleggers als leners, omdat het een aanzienlijke invloed kan hebben op hun financiële resultaten. Beleggers kunnen samengestelde rente gebruiken om hun rijkdom in de loop van de tijd te laten groeien, terwijl leners zich bewust moeten zijn van de effecten om buitensporige rentekosten te vermijden.

Hoe werkt samengestelde rente?

Samengestelde rente kan het saldo van een spaar- of beleggingsrekening sneller laten groeien omdat de rekening niet alleen rendement oplevert op je oorspronkelijke investering of storting – de hoofdsom – maar ook op de geaccumuleerde winst.

Stel bijvoorbeeld dat iemand $1.000 stort op een spaarrekening met een rente van 5% die jaarlijks wordt samengesteld.

In het eerste jaar zou de rekening het volgende opleveren: $1,000 x 0.05 = $50

Het nieuwe rekeningsaldo aan het einde van jaar één zou zijn: $1.000 + $50 = $1.050

In jaar twee wordt de rente berekend over het nieuwe hogere saldo van $1.050, niet over de oorspronkelijke storting van $1.000. De rekening zou dus het volgende opleveren: $1,050 x 0.05 = $52.50

Dit zou resulteren in een eindsaldo van $1.102,50 ($1.050 + $52,50) aan het einde van jaar twee.

De eenvoudigste manier om de krachtige betekenis van samengestelde rente te begrijpen, is te visualiseren hoe het geld exponentieel kan groeien, niet alleen lineair zoals bij enkelvoudige rente. Dit versnellingseffect is zelfs nog dramatischer en impactvoller over langere perioden.

Hoe werkt samengestelde interest?

Hoe samengestelde rente berekenen?

De wiskundige formule om de samengestelde rente handmatig te berekenen is als volgt:

A = [P(1 + r/n)](nt)

Waarbij:

A = Eindbedrag, inclusief rente.

P = Hoofdsom.

r = Jaarlijkse rentevoet als decimaal getal.

n = Samengestelde perioden per jaar.

t = Beleggingshorizon in jaren.

Als een klant bijvoorbeeld $10.000 stort op een rekening die 4% rente oplevert en 5 jaar lang maandelijks wordt samengesteld, ziet de berekening van de samengestelde rente er voor die periode als volgt uit:

A = 10,000 * [(1 + (0.04/12))(12*5)] = $12,683.06

Zoals je kunt zien, wordt de formule snel ingewikkeld naarmate er meer variabelen worden toegevoegd. Een rekenmachine gebruiken is vaak de makkelijkste manier.

Hulpmiddelen om samengestelde rente te berekenen

Er zijn verschillende hulpmiddelen, zowel online als offline, om het rendement van samengestelde rente te berekenen:

Spreadsheets: Microsoft Excel of Google Sheets hebben samengestelde renteformules gemaakt waarmee gebruikers gemakkelijk schattingen kunnen opstellen.

Traditionele rekenmachines: Financiële rekenmachines kunnen samengestelde rendementen berekenen. Veel banken bieden ook rekenmachines voor samengestelde rente aan op hun websites.

Online tools: Sites zoals Investor.gov en andere bieden toegang tot een gratis samengestelde rente rekenmachine. Ze hebben specifieke gegevens nodig zoals het toepasselijke rentepercentage, de samengestelde rentefrequentie, de beleggingshorizon en aanvullende terugkerende bijdragen om het eindsaldo te schatten dat de rekening zou bereiken na afloop van de samengestelde renteperiode.

Online samengestelde rente rekenmachines

Met online rekenmachines kun je eenvoudig samengestelde rendementen schatten door gegevens in te voeren zoals:

 • Beginnend hoofdbedrag.
 • Verwacht jaarlijks rendement.
 • Tijdsduur van de investering.
 • De frequentie van het samenstellen (dagelijks, maandelijks, jaarlijks).
 • Regelmatige bijdragen.

  Ze maken gebruik van de wiskundige samengestelde-renteformule die hierboven is uitgelegd, maar ze doen het zware werk achter de schermen. Geavanceerde versies stellen gebruikers in staat om gedetailleerde projecties te maken van de investeringsgroei over meerdere jaren en modellen te maken voor verschillende rentescenario’s.

  Hier zijn een paar online samengestelde rente rekenmachines die je kunt gebruiken:

  • NerdWallet Online Samengestelde Rente Rekenmachine: met deze gebruiksvriendelijke calculator kunnen gebruikers schatten hoeveel het saldo van een beleggings- of spaarrekening in de loop van de tijd zou groeien op basis van een eerste storting, rentepercentage en periodieke bijdragen. Het bevat alle variabelen die men nodig heeft om robuuste projecties op te stellen.
  • Investor.gov rekenmachine voor samengestelde rente: Deze calculator wordt geleverd door een overheidssite die investeerders en consumenten informeert over financiële onderwerpen. Het heeft alle essentiële variabelen die men nodig heeft om projecties op te stellen, maar introduceert een interessant veld “rentevariantiebereik” waarmee de gebruiker verschillende scenario’s kan creëren op basis van mogelijke veranderingen in de toepasselijke rente.
  • BankRate samengestelde rente calculator: BankRate staat bekend om zijn nuttige beoordelingen van creditcards, bankrekeningen en andere schuldproducten. De samengestelde rente rekenmachine is zeer gebruiksvriendelijk en biedt een grafiek die laat zien hoeveel het rekeningsaldo in de loop van de tijd zou groeien op basis van een eerste storting en een reeks periodieke bijdragen.

  Samengestelde rentebeleggingen

  Beleggen met samengestelde rente

  Nu we een diepgaande definitie van samengestelde rente hebben onderzocht, volgt hier een lijst met de soorten rekeningen die dit type rendement gewoonlijk opleveren.

  • Hoogrentende spaarrekeningen: Online banken bieden vaak spaarrekeningen aan met dagelijks samengestelde rente, waardoor saldi sneller groeien. De meest concurrerende rekeningen kunnen een jaarlijks rendement (APY) bieden dat 6 of 7 keer hoger is dan het nationale gemiddelde.
  • Geldmarktrekeningen: Deze spaarrekeningen bieden een beperkte mogelijkheid om cheques uit te schrijven, terwijl de rente maandelijks of per kwartaal wordt samengesteld. De rente is vaak iets hoger dan bij standaard spaarproducten.
  • Depositocertificaten (CD’s): CD’s betalen een vast bedrag aan rente die wordt opgebouwd tot de vervaldatum, die kan variëren van 3 maanden tot 5 jaar of meer. Boetes voor vervroegde opname kunnen de winst echter beïnvloeden.
  • Pensioenrekeningen: Met pensioenregelingen zoals 401(k) kunnen inkomsten vóór belasting tientallen jaren lang belastingvrij worden opgebouwd. IRA-saldi profiteren ook van tientallen jaren exponentiële groei met belastingvoordeel in de aanloop naar pensionering.
  • Aandelen: Aandelen van beursgenoteerde bedrijven bieden samengestelde rendementen via stijgende aandelenkoersen en dividendherinvesteringsplannen die op de aandelen worden uitbetaald. Van 1996 tot 2022 hebben aandelen jaarlijks ongeveer 9% rendement opgeleverd.
  • Beleggingsfondsen: Mutual funds en exchange-traded funds (ETF’s) bezitten mandjes van activa die samengestelde winstkracht bieden die wordt doorgegeven aan beleggers. Indexfondsen met lage kosten vereenvoudigen het samengestelde beleggen.

  Samengestelde rente beleggingsvoorbeelden

  Veel bank- en beleggingsproducten maken gebruik van samengestelde rendementen, waaronder de volgende:

  Spaarrekeningen De rente op deposito’s wordt samengesteld op basis van de voorwaarden van de rekening. Hoogrentende online spaarrekeningen bieden vaak dagelijks samengestelde rente.
  CD’s Certificaten van deposito’s betalen rente die wordt opgebouwd tot de vervaldatum, vaak maandelijks of per kwartaal.
  Pensioenrekeningen 401(k)s, IRA’s en andere pensioenrekeningen met belastingvoordeel groeien via samengestelde winst op de aangehouden beleggingen.
  Beleggingsportefeuilles Aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en andere vergelijkbare beleggingsinstrumenten genereren samengestelde rendementen uit vermogensgroei en herbelegde dividenden over lange perioden.

  Hoe eerder het geld wordt gestoken in voertuigen die samengestelde rendementen genereren, hoe meer tijd het heeft om exponentieel te groeien.

  De regel van 72

  De regel van 72

  De regel van 72 biedt een snelkoppeling om in te schatten hoe snel samengesteld rendement je geld kan verdubbelen. Deel simpelweg 72 door het jaarlijkse rentepercentage dat je wordt geboden op een financieel product. Het resultaat drukt uit hoeveel jaar het zal duren om je investering te verdubbelen door de samengestelde groei alleen.

  Als je rekening bijvoorbeeld 8% rente per jaar oplevert, krijg je door 72 door dat getal te delen 9 jaar (72/8=9 jaar). Dit betekent dat geld dat wordt geïnvesteerd tegen een samengestelde rente van 8% in ongeveer 9 jaar verdubbelt.

  Wat is het verschil tussen enkelvoudige en samengestelde rente?

  Bij enkelvoudige rente wordt het rendement alleen berekend op basis van het oorspronkelijke hoofdbedrag dat wordt geïnvesteerd of gestort. Het rekeningsaldo groeit, maar de rentebetalingen blijven lineair omdat ze worden berekend op basis van dat initiële bedrag en niet op basis van de som van zowel de hoofdsom als de betaalde rente.

  Samengestelde rente verschilt omdat het niet alleen rendement genereert op de oorspronkelijke hoofdsom, maar ook op de geaccumuleerde rente en rendementen uit eerdere perioden. Dus naarmate de rente toeneemt, produceert het extra rente, waardoor het totale saldo in de loop van de tijd exponentieel groeit.

  Dit is de reden waarom lange beleggingshorizons voor samengestelde rente, zoals tientallen jaren voor pensioenbeleggen, zo’n immens vermogen hebben om rijkdom te creëren. Korte looptijden geven de voorkeur aan enkelvoudige rente, maar samengestelde rente wint als beleggers de belegging lang genoeg aanhouden.

  Voordelen van samengestelde rente

  • Versnelt het rendement exponentieel na verloop van tijd.
  • Maximale groei naarmate het geld eerder wordt geïnvesteerd.
  • Er is weinig inspanning nodig als het geld eenmaal geïnvesteerd is, rente verdient automatisch meer rente.
  • Beschikbaar op veel spaar- en beleggingsproducten zoals spaarrekeningen, depositocertificaten (CD’s) en individuele pensioenrekeningen (IRA’s).

  Nadelen van samengestelde rente

  • Werkt in het nadeel van de belegger als hij de minimale aflossing betaalt op creditcards en leningen.
  • Compounding vereist een lange aanhoudperiode om volledig te kunnen profiteren van de kracht ervan.
  • Het kan voor de gemiddelde persoon moeilijk zijn om samengestelde rente handmatig te berekenen.

  Samengestelde rente verhoogt het rekeningsaldo door inkomsten en rente opnieuw te investeren om extra winst te genereren. Vroeg beginnen, alle inkomsten herinvesteren en het samengestelde rendement genoeg tijd geven om te werken zijn essentieel voor het opbouwen van rijkdom.

  Veelgestelde vragen

  Wat is samengestelde rente in eenvoudige woorden?

  Hoe bereken je samengestelde rente?

  Wie profiteert er van samengestelde rente?

  Wat is een voorbeeld van samengestelde rente?

  Gerelateerde begrippen

  Alejandro Arrieche Rosas
  Financieel verslaggever
  Alejandro Arrieche Rosas
  Financieel verslaggever

  Alejandro heeft zeven jaar ervaring met het schrijven van content voor de financiële sector en in totaal meer dan 17 jaar werkervaring in verschillende functies binnen diverse bedrijfssectoren, waaronder technische en financiële diensten. Voordat hij bij Techopedia kwam, werkte Alejandro aan publicaties bij websites zoals Seeking Alpha, The Modest Wallet, Capital.com, Business2Community, EconomyWatch.com en anderen. Hij schreef over financiën, zakelijk nieuws, recensies van handelsplatformen en educatieve artikelen voor beleggers. Alejandro heeft een bachelor in bedrijfskunde van de UNITEC universiteit in Venezuela en een master in corporate finance van de EUDE Business School in Spanje. Zijn favoriete onderwerpen zijn value investing…