Servicegerichte architectuur

Betrouwbaarheid

Wat is servicegerichte architectuur?

Servicegerichte architectuur (SOA, Service Oriented Architecture) verwijst naar een reeks principes en methodologieën die worden toegepast door software-ingenieurs om software te ontwerpen en te ontwikkelen in de vorm van interoperabele services. Services worden meestal gebouwd in de vorm van componenten die kunnen worden hergebruikt voor andere doeleinden dan oorspronkelijk bedoeld. Daarom worden de interfaces vaak op een praktische manier gedefinieerd, zodat ze kunnen worden gebruikt in verschillende toepassingen en op meerdere platformen.

Techopedia geeft uitleg over servicegerichte architectuur

Het belangrijkste doel van SOA is om bedrijven wendbaarheid te bieden, zodat ze zich snel en kostenefficiënt kunnen aanpassen aan veranderingen in de markt.

SOA verdeelt functies in goed gedefinieerde componenten, die computerontwikkelaars toegankelijk maken als services via een netwerk. Dit maakt het mogelijk om SOA uit te voeren op verschillende gedistribueerde platforms, die toegankelijk zijn via verschillende netwerken. Het delen van gegevens tussen verschillende toepassingen is het hart van SOA-bedrijfstoepassingen. Deze toepassingen zijn ontworpen om te werken met API’s, wat resulteert in applicatie-integratie en het delen van functionaliteit. Systemen die zich in dezelfde onderneming bevinden, maar ook verschillende, bereiken bedrijfsprocesintegratie terwijl ze zich houden aan een gestandaardiseerd bedrijfsprocesmodel.

De SOA repository is een database met metadata, of grote hoeveelheden gegevens, die interactief is en voortdurend verandert. Deze repository maakt business-to-business communicatie via webservices mogelijk. Testmetingen worden gevalideerd in SOA repositories en workflow ondersteuning bestaat in de repositories. De SOA opslagplaats bevat ook schemata, beleid en processen, die de principes en methodologieën bevatten die cruciaal zijn voor SOA.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…