Silo

Betrouwbaarheid

Wat is een silo?

Een silo in IT is een geïsoleerd punt in een systeem waar gegevens opzettelijk of per ongeluk gescheiden worden gehouden van andere delen van de informatie- en communicatietechnologie (ICT)-architectuur van een organisatie.

Een klassiek voorbeeld van een silo is een relationele database waarin adressen van klanten worden opgeslagen. Als het interne beveiligingsbeleid verhindert dat deze informatie wordt gedeeld met bijvoorbeeld het marketingteam van de organisatie, kan de database een informatiesilo worden genoemd. Wanneer dit gebeurt, kan de organisatie te maken krijgen met de volgende obstakels:

  • Verschillende bedrijfsafdelingen kunnen meerdere kopieën van dezelfde gegevens.
  • Medewerkers kunnen beslissingen gaan nemen op basis van inconsistente of onvolledige gegevens.
  • Medewerkers op C-niveau kunnen moeite hebben om een nauwkeurig totaalbeeld te krijgen van de gegevens van de organisatie.
  • Managers op middenniveau kunnen moeite hebben om snel gegevens te vinden en te raadplegen voor specifieke bedrijfsinitiatieven.

Informatiesilo’s komen meestal voor bij grote organisaties omdat afdelingen vaak hun eigen bedrijfsprioriteiten hebben. Silo’s kunnen met opzet worden gecreëerd – bijvoorbeeld door het gebruik van luchtgaten om gevoelige informatie te beschermen – maar ze kunnen ook worden gecreëerd door individuen die hun eigen terrein binnen een organisatie willen beschermen.

Techopedia legt silo uit

Veel IT-experts praten over de beperkingen en negatieve impact van informatiesilo’s.

Het belang van het minimaliseren van data silo’s

Wat als een organisatie wil weten of een nieuw product met hun huidige marketingstrategie en klantenbestand zal werken en hun huidige marketingstatistieken en klantinformatie zijn opgeslagen in afzonderlijke informatiesilo’s? Dan moeten ze met een metaforische hamer op die silo’s slaan om de gegevens samen te brengen. Zo wordt dit gedaan:

1. Bepalen welke gegevens nodig zijn om een bedrijfsprobleem op te lossen.

Het samenvoegen en opschonen van gegevens om business intelligence te verkrijgen is een complexe en uitdagende taak. Daarom moet het hele proces worden aangestuurd door de vragen die het management beantwoord wil zien. Schrijf vervolgens die specifieke vragen op en beslis welke gegevens nodig zijn om ze te kunnen beantwoorden.

2. Begrijpen waar de gegevens zich bevinden.

Voer een audit van de database uit om precies vast te stellen welke gegevens de organisatie al heeft verzameld. Zorg ervoor dat elke database de volgende vragen kan beantwoorden:

  • Waar bevindt deze database zich?
  • Wat zijn de belangrijkste kenmerken, invoer en uitvoer van deze database?
  • Welke gegevens worden vastgelegd?
  • Welke van de vastgelegde datapunten kunnen uw bedrijfsvragen beantwoorden?
  • Wat is de beste manier om deze informatie uit de database te halen?
  • Hoe kunnen deze gegevens worden gecombineerd met andere bronnen om een betere context en analyse te creëren?

3. Gegevens fysiek of virtueel samenvoegen in een centrale opslagplaats.

Ontwikkel gegevensstromen om data te verzamelen uit verschillende databases en datawarehouses.

De gedachte is om een gecombineerde dataset te maken die alle belangrijke informatie op één plek bevat. Dit kan betekenen dat je individuele datavelden moet samenbrengen, de context van elk dataveld moet begrijpen en individuele data-elementen moet ontwikkelen die deze data op een logische en samenhangende manier kan weergeven.

Overweeg het gebruik van een data lakehouse-architectuur om zowel gestructureerde als ongestructureerde data te integreren. Data fabric- en data mesh-architecturen worden ook gebruikt om gedistribueerde informatiesilo’s samen te voegen.

4. De gegevens vooraf verwerken om ze samen te voegen en op te schonen.

Als de silo’s eenmaal zijn doorbroken, moeten beheerders de data opschonen en de kwaliteit ervan verifiëren. In eerste instantie zijn de gegevens waarschijnlijk chaotisch. Ze kunnen onjuiste of ontbrekende informatie bevatten en andere kenmerken die gecorrigeerd moeten worden. Dit deel van het proces is van cruciaal belang voor de data-integriteit, omdat eindgebruikers vertrouwen moeten hebben in de data als ze deze gaan gebruiken om datagestuurde zakelijke beslissingen te nemen. Wees echter voorzichtig bij het opschonen van gegevens. Het is belangrijk dat je geen belangrijke uitschieters en trends over het hoofd ziet, want ook die kunnen vaak waardevolle inzichten opleveren.

5. De gegevens omzetten naar bruikbare bedrijfsinformatie.

Als informatiesilo’s eenmaal zijn omgezet, kunnen gebruikers de opgeschoonde, geïntegreerde gegevens gebruiken voor rapportages en business intelligence tools en met meer vertrouwen zakelijke beslissingen nemen. Dat vertaalt zich in meer efficiëntie, minder verspilling, tevredener stakeholders en een beter bedrijfsresultaat.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…