Smart Contract

Betrouwbaarheid

Wat betekent een Smart Contract?

Een smart contract is een zelfuitvoerende overeenkomst met de voorwaarden van de overeenkomst direct in code geschreven. Smart contracts benutten gedistribueerde grootboeken zoals blockchain om contracttransacties veilig en transparant te documenteren en valideren, zonder de noodzaak van toezicht door een centrale autoriteit.

Een hoofdvoordeel van smart contracts ten opzichte van traditionele contracten is hun capaciteit om elke stap in de uitvoering van een contract te automatiseren zodra vooraf vastgestelde als/dan-voorwaarden zijn vervuld. In het bedrijfsleven worden smart contracts ingezet voor het:

 • Automatiseer financiële transacties.
 • Traceer de beweging van goederen en verifieer hun authenticiteit en eigendom bij elke stap van een toeleveringsketen.
 • Creëer en beheer gedecentraliseerde identiteits- en toegangscontrolesystemen.
 • Eigendom van digitale of fysieke activa verifiëren.
 • Toepassingen ondersteunen die draaien in een gedecentraliseerde blockchainomgeving (DApps).

Techopedia legt Smart Contract uit

Het concept van smart contracts werd voor het eerst voorgesteld in de jaren negentig door computerwetenschapper en rechtsgeleerde Nick Szabo. Hij bedacht een systeem waarin contracten zelfuitvoerend zouden zijn door gebruik te maken van computercode om de voorwaarden af te dwingen.

De interesse in smart contracts steeg pas echt met de opkomst van Bitcoin en de wijdverspreide toepassing van gedistribueerde ledgertechnologie in sectoren als financiën en supply chain management.

Hier is een voorbeeld van hoe een smart contract kan worden gebruikt in supply chain management (SCM):

 • Een supply chain manager vraagt zijn IT-afdeling om een smart contract te maken dat de verplaatsing van een grondstof van een leverancier naar het magazijn van de manager documenteert.
 • Productontwikkelaars gebruiken Solidity om code te schrijven die de betrokken partijen, de voorwaarden van het contract en de voorwaarden waaronder het contract wordt uitgevoerd, specificeert.
 • Het smart contract wordt ingezet op een Ethereum blockchain en elke betrokken partij in de toeleveringsketen krijgt toegang tot het adres van het contract op de blockchain.
 • Terwijl de handelswaar door de toeleveringsketen beweegt, documenteert het smart contract de transactie, verifieert het de informatie die is opgeslagen op de blockchain en zorgt het ervoor dat aan de voorwaarden van het contract wordt voldaan.
 • Als aan de voorwaarden wordt voldaan, voert het smart contract de vooraf gedefinieerde if/dan statements van het contract uit.
 • Als aan een van de voorwaarden in het contract niet wordt voldaan, activeert het smart contract een vooraf gedefinieerde actie, zoals het waarschuwen van relevante partijen of het voorkomen dat de goederen verder gaan in de toeleveringsketen.
 • Zodra de goederen het magazijn van de supply chain manager bereiken, initieert het contract de betaling aan de leverancier.

Voordelen van smart contracts

Door een smart contract te implementeren op een gedistribueerde ledger, krijgen alle betrokkenen toegang tot een veilig en fraudebestendig verslag van de transactie, wat zorgt voor accurate, actuele en transparante informatie.

Partijen kunnen de status van het contract op elk moment controleren via een cliëntapplicatie of webinterface, door een functie op het contract op te roepen die de gewenste gegevens retourneert.

Uitdagingen van smart contracts

Een van de grootste uitdagingen van het gebruik van smart contracts in het bedrijfsleven is dat er nog veel onzekerheid bestaat over de regelgeving rond het gebruik van smart contracts, vooral in sterk gereguleerde sectoren zoals de financiële sector en de gezondheidszorg.

Hoewel smart contracts ontworpen zijn om fraudebestendig en veilig te zijn, bestaat er nog steeds de mogelijkheid van bugs of kwetsbaarheden in de code die kunnen worden uitgebuit door kwaadwillende actoren.

Als er zorgen zijn over hoe geschillen of fouten in smart contracts moeten worden opgelost, kan er verwarring ontstaan over de vraag of verschillende geopolitieke regio’s hun traditionele contractenrecht moeten toepassen op smart contracts. In reactie hierop hebben sommige rechtsgebieden in de Verenigde Staten pogingen ondernomen om nieuwe juridische erkenning te geven aan smart contract, met gemengde resultaten.

Smart Contracts en cryptocurrencies

Smart contracts spelen een cruciale rol in het beheer en de overdracht van cryptocurrencies. Ze worden gebruikt om:

 • Betalingen van cryptocurrencies te automatiseren.
 • Flash-leningen en andere vormen van peer-to-peer handel mogelijk te maken.
 • Blockchain tokens uit te geven en te beheren die een vorm van waarde vertegenwoordigen.
 • Escrow-diensten te creëren die ervoor zorgen dat fondsen alleen worden vrijgegeven als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Smart Contracts en DApps

Een dApp is een applicatie die draait op een gedistribueerde ledger. DApps gebruiken smart contracts om de uitvoering en handhaving van de regels en logica van de applicatie te automatiseren. Een dApp die peer-to-peer leningen mogelijk maakt, kan bijvoorbeeld een smart contract gebruiken om automatisch geld over te maken van een geldschieter naar een lener op basis van vooraf gedefinieerde voorwaarden, zoals de ontvangst van onderpand.

Smart Contract Gedistribueerde Ledgers

Hoewel Ethereum het bekendste en meest gebruikte blockchainplatform voor smart contracts is, is het niet het enige blockchainplatform dat smart contracts ondersteunt.

Andere populaire gedistribueerde grootboeken die de creatie en uitvoering van smart contracts en DApps ondersteunen zijn onder andere:

 • Binance Smart Chain
 • Tron
 • Solana
 • Dfinity
 • Cardano

Hoewel alle bovenstaande platformen smart contracts ondersteunen, verschillen de specifieke functionaliteiten die elk platform biedt en de manier waarop contracten worden geïmplementeerd van platform tot platform. Sommige blockchains, zoals Ethereum en Binance Smart Chain, ondersteunen bijvoorbeeld meerdere programmeertalen voor de ontwikkeling van smart contracts, terwijl andere, zoals Cardano en Tron, een specifieke taal gebruiken voor de ontwikkeling van smart contracts.

Smart Contract Service Leveranciers

Het kan moeilijk zijn om ontwikkelaars te vinden die de expertise hebben om smart contracts te ontwikkelen en te implementeren, dus het is geen verrassing dat leveranciers een “as-a-service” leveringsmodel voor ze gebruiken. Enkele van de belangrijkste leveranciers op het gebied van smart contracts zijn:

ScienceSoft – staat bekend om het helpen van klanten bij het integreren van oracles met smart contracts. Oracles, in de context van smart contracts, zijn diensten van derden die off-chain gegevens aan het smart contract leveren.

Innowise – staat bekend om het helpen van klanten bij het selecteren van het meest geschikte blockchainplatform voor hun smart contracts.

Avalanche – beweert het snelste platform voor smart contracts in de blockchainindustrie te zijn, gemeten naar time-to-finality.

4soft – staat bekend om het helpen van klanten bij het optimaliseren van hun smart contracts.

VeriDoc Sign – een door smart contracts ondersteunde e-handtekeningendienst.

Beveiliging van smart contracts

Hoewel smart contracts die worden uitgevoerd op een gedistribueerde ledger veel beveiligingsvoordelen bieden, zijn er nog steeds beveiligingsrisico’s verbonden aan het gebruik ervan, waaronder:

 • Bugs en kwetsbaarheden: Smart contracts zijn geschreven in code en net als alle software kunnen ze bugs en kwetsbaarheden bevatten die kunnen worden uitgebuit door aanvallers om geld te stelen, het netwerk te verstoren of de resultaten op een kwaadwillende manier te manipuleren.
 • Oracle aanvallen: Smart contracts vertrouwen vaak op externe gegevensbronnen (bekend als oracles) om bepaalde functies uit te voeren. Zodra een oracle van een derde partij is gecompromitteerd, kan het worden gebruikt om een smart contract te voorzien van onnauwkeurige gegevens.
 • Kwetsbaarheden voor code-uitvoering: Smart contracts zijn kwetsbaar voor aanvallen die gebruik maken van fouten in de manier waarop de code wordt uitgevoerd. Een aanvaller kan bijvoorbeeld race condities misbruiken om een reentrancy aanval uit te voeren.
 • Aanvallen op netwerkniveau: Smart contracts worden uitgevoerd op een blockchainnetwerk en net als elk netwerk kunnen ze onderhevig zijn aan DoS-aanvallen (denial-of-service) en andere exploits die ontworpen zijn om het netwerk te verstoren en de veiligheid in gevaar te brengen.

Om deze problemen aan te pakken, moeten ontwikkelaars van smart contracts robuuste beveiligingsmaatregelen implementeren, waaronder code-audits, controles met meerdere handtekeningen en regelmatige beveiligingsbeoordelingen. Steeds vaker worden kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) gebruikt om de uitvoering van smart contracts te monitoren en acties of waarschuwingen te activeren wanneer niet wordt voldaan aan vooraf gedefinieerde voorwaarden of wanneer afwijkingen worden gedetecteerd in gegevenspatronen.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…