Storage as a Service

Betrouwbaarheid

Wat is Storage as a Service?

Storage as a Service (SaaS) is een bedrijfsmodel waarbij een bedrijf zijn opslaginfrastructuur least of verhuurt aan een ander bedrijf of individuen om data op te slaan. Kleine bedrijven en particulieren vinden dit vaak een handige methode om back-ups te beheren en kosten te besparen op personeel, hardware en fysieke ruimte.

Een bedrijf dat SaaS aanbiedt, kan een storage service provider (SSP) worden genoemd. Storage as a service kan ook gehoste opslag worden genoemd.

Techopedia geeft uitleg over Storage as a Service

Als alternatief voor het offsite opslaan van harde schijven in een kluis, voorzien IT-beheerders in hun opslag- en back-upbehoeften door middel van service level agreements (SLA’s) met een SaaS-provider, meestal op basis van kosten per opgeslagen gigabyte en kosten per overgebrachte gegevens. De klant draagt de data die bedoeld zijn voor opslag volgens een vast schema over aan de serviceprovider via het wide area netwerk van de SaaS-provider of via internet. De opslagprovider voorziet de klant van de software die nodig is om toegang te krijgen tot de opgeslagen gegevens. Klanten gebruiken de software om standaardtaken uit te voeren die bij opslag horen, zoals gegevensoverdracht en gegevensback-ups. Beschadigde of verloren bedrijfsgegevens kunnen eenvoudig worden hersteld.

Storage as a service is wijdverspreid onder kleine tot middelgrote bedrijven, omdat er geen initieel budget nodig is voor het opzetten van harde schijven, servers en IT-personeel. SaaS wordt ook aangeprezen als een uitstekende techniek om de risico’s van calamiteitenherstel te beperken door langdurige gegevensopslag te bieden en de stabiliteit van het bedrijf te vergroten.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…