Stroom

Betrouwbaarheid

Wat betekent stroom?

Elektrische stroom is de beweging van elektrische ladingsdragers, zoals elektronen. Stroom vloeit van negatieve naar positieve punten. De SI-eenheid voor het meten van elektrische stroom is de ampère (A). Een ampère stroom wordt gedefinieerd als één coulomb aan elektrische lading die in één seconde langs een specifiek punt beweegt. Elektrische stroom wordt veel gebruikt in huishoudelijke en industriële apparaten, maar bijvoorbeeld ook bij activiteiten zoals cryptomining.

Techopedia legt stroom uit

Er zijn twee soorten elektrische stroom: wisselstroom en gelijkstroom. Bij wisselstroom keert de stroomrichting periodiek om. In een circuit wordt wisselstroom weergegeven door de sinusgolf. Gelijkstroom daarentegen stroomt continu in één richting. Een voorbeeld van gelijkstroom is de stroom die een batterij levert. Om de stroom door een geleider te berekenen, wordt de wet van Ohm gebruikt. Volgens deze wet is de stroom door een geleider tussen twee punten recht evenredig met het potentiaalverschil tussen die punten. De constante die in deze evenredigheid wordt gebruikt, staat bekend als weerstand, en de wiskundige vergelijking luidt I = V/R.

Elektrische stroom veroorzaakt zowel verwarming als magnetische effecten. Wanneer stroom door een geleider gaat, ontstaat er warmte als gevolg van ohmse verliezen in de geleider. Deze eigenschap wordt benut om licht te produceren in gloeilampen. Hoe sterker de stroom, des te hoger de intensiteit van het magnetische veld. Elektrische stroom wordt gemeten met behulp van een ampèremeter.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…