Syntaxisfout

Betrouwbaarheid

Wat betekent syntaxisfout?

UIn de informatica betekent een syntaxisfout een fout in de opmaak van een programmeer- of codeertaal, veroorzaakt door de programmeur. Deze fouten worden opgemerkt door een softwareprogramma genaamd een compiler. De programmeur moet deze fouten corrigeren voordat het programma wordt gecompileerd en vervolgens wordt uitgevoerd.

Techopedia legt syntaxisfout uit

Een manier om over een syntaxisfout te denken is dat deze een belangrijke poortwachtersfunctie heeft voor de duidelijkheid en bruikbaarheid van code. Net als in andere digitale technologieën zoals een e-mailadres, zorgt het weglaten of verkeerd plaatsen van slechts één letter, cijfer of teken voor kritieke problemen voor een computersysteem dat code op een lineaire manier moet lezen. Het is daarnaast ook nuttig om na te denken over de gebruikelijke oorzaken van syntaxisfouten, zoals typefouten van een programmeur of het vergeten van het juiste formaat of de volgorde van een woord of commando.

Syntaxisfouten zijn anders dan fouten die programma’s beïnvloeden tijdens het uitvoeren. Veel logische fouten in computerprogrammering worden niet opgemerkt door de compiler, want hoewel ze ernstige fouten kunnen veroorzaken tijdens het uitvoeren van het programma, voldoen ze wel aan de syntaxis van het programma. Met andere woorden, de computer kan niet zien of een logische fout problemen gaat opleveren, maar hij kan wel zien wanneer code niet voldoet aan de syntaxis. Het begrip van die syntaxis is namelijk ingebouwd in de intelligentie van de compiler.

Een ander aspect van het begrijpen van syntaxisfouten is dat ze laten zien dat computers, in tegenstelling tot mensen, geen invoer kunnen gebruiken die niet perfect is ontworpen. Het ontbreken van een punt of komma in een zin of commando, of twee verwisselde letters in een woord, brengt de compiler in verwarring en maakt het verwerken onmogelijk. Aan de andere kant kunnen menselijke lezers typografische fouten herkennen en ze begrijpen in de context van wat ze lezen. Het is waarschijnlijk dat naarmate computers zich de komende decennia ontwikkelen, ingenieurs in staat zullen zijn om compilers en systemen te maken die met sommige typen syntaxisfouten overweg kunnen; zelfs nu al kunnen tools in sommige compilers syntaxisfouten meteen automatisch corrigeren.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…