Traditional Finance (TradFi)

Betrouwbaarheid

Wat is Traditional finance (TradFi)?

Traditional finance, of TradFi, wordt gedefinieerd als het reguliere financiële systeem en de bekende instellingen zoals retail-, investerings- en commerciële banken, verzekeringsmaatschappijen, makelaars en andere gereguleerde entiteiten die hierin actief zijn.

In de wereld van cryptocurrency wordt de term gebruikt om onderscheid te maken tussen traditionele financiële systemen en gedecentraliseerde financiële (DeFi) platforms. Deze maken gebruik van gedecentraliseerde blockchain-technologie en opereren onafhankelijk van gereguleerde, gecentraliseerde entiteiten.

Techopedia legt uit

De meeste mensen maken dagelijks gebruik van het TradFi-systeem. Voorbeelden van TradFi-diensten zijn hypotheken, bankrekeningen, creditcards, leningen, verzekeringen en valutadiensten (FX). Deze diensten worden nauwlettend geruguleerd door de overheid, en er gelden strikte nalevingseisen om de financiële belangen van klanten te waarborgen.

DeFi heeft de financiële dienstenindustrie ontwricht en wil TradFi vervangen door op blockchain gebaseerde digitale activa, die kunnen worden gebruikt in peer-to-peer transacties zonder dat hier gecentraliseerde tussenpersonen voor nodig zijn.

Het heeft nieuwe mogelijkheden geopend voor financiële innovatie en kan mogelijk de financiële inclusie voor niet bankierende individuen en gemeenschappen vergroten.

TradFi vs. CeFi

Centrale financiering (CeFi) heeft enkele overeenkomsten met TradFi doordat diensten worden verzorgd door gecentraliseerde aanbieders die de activa van gebruikers in bewaring nemen.

CeFi draait echter op blockchaintechnologie en biedt veel van de soorten rekeningen en diensten die beschikbaar zijn bij DeFi.

Aspecten Traditional Finance (TradFi) Centralized Finance (CeFi)
Controle Sterk gereguleerd door overheidsinstanties Gecontroleerd door gecentraliseerde entiteiten/bedrijven
Tussenpersonen Vertrouwt op verschillende tussenpersonen (banken, makelaars, enz.) Vertrouwt op gecentraliseerde platforms/uitwisselingen
Toegang Vooral toegankelijk via fysieke filialen of tussenpersonen Online toegankelijk via platforms/websites/apps
Transacties Over het algemeen handmatige en papieren processen Transacties zijn digitaal en geautomatiseerd
Snelheid Processen kunnen traag zijn door handmatige stappen en bureaucratie Transacties zijn meestal sneller en efficiënter
Censuur Beperkte censuurbestendigheid; transacties kunnen worden gecensureerd of gecontroleerd Onderhevig aan censuur en controle door het platform
Privacy Beperkte privacy; transacties zijn vaak traceerbaar en gekoppeld aan identiteiten Privacy is afhankelijk van platformbeleid en -praktijken
Innovatie Traag om nieuwe technologieën en innovaties toe te passen Omarmt technologische vooruitgang en innovaties
Globale Toegankelijkheid Kan beperkte wereldwijde toegankelijkheid en inclusiebelemmeringen hebben Biedt wereldwijde toegankelijkheid en bevordert financiële inclusie
Tegenpartij risico Blootstelling aan tegenpartijrisico door afhankelijkheid van tussenpersonen. Het tegenpartijrisico verschuift naar het gecentraliseerde platform.
Regulatie Onderworpen aan uitgebreide financiële regelgeving en nalevingsvereisten Onderhevig aan verschillende gradaties van regelgevend toezicht
Decentralisatie Werkt binnen gecentraliseerde systemen en instellingen Werkt binnen een gecentraliseerd platform; niet echt gedecentraliseerd
Voorbeelden Traditionele banken, aandelenmarkten, verzekeringsmaatschappijen Gecentraliseerde beurzen zoals Coinbase, Binance en gecentraliseerde leenplatforms

Kan DeFi TradFi vervangen?

DeFi wint aan populariteit omdat het meer innovatie en inclusiviteit in financiële diensten mogelijk maakt. Het biedt voordelen ten opzichte van TradFi, zoals grotere transparantie, kostenefficiëntie, toegankelijkheid en maatwerk.

Er zijn echter uitdagingen die een massale acceptatie van DeFi in de weg staan. Het is technisch complex, en het ontbreken van regelgeving en centralisatie beperkt de bescherming van gebruikers hebben voor hun financiële middelen.

De kern van de zaak

De op blockchain gebaseerde DeFi heeft het potentieel om het wereldwijde financiële systeem te transformeren en de traditionele financiële sector, of TradFi, uit te dagen.

Hoewel er hoge barrières kunnen zijn voor DeFi om TradFi volledig te vervangen, zou het wel innovatie in de sector kunnen aanmoedigen als conventionele financiële instellingen bepaalde concepten in hun diensten opnemen.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…