Trunkpoort

Betrouwbaarheid

Wat is een Trunk Poort?

Een trunk poort is een specifiek type poort op een netwerkswitch waarmee gegevens over een netwerkknooppunt kunnen stromen voor meerdere virtuele lokale netwerken of VLANs. Denk aan de trunk poort als een “bundel” van individuele takken of haarvaten in een telecom netwerkverbinding.

In een typisch VLAN-netwerk bestaan gevirtualiseerde netwerkknooppunten. In tegenstelling tot het traditionele netwerk, dat een reeks hardware was die met elkaar verbonden was en waarbij elk onderdeel zijn eigen netwerkknooppunt vormde.

Dankzij het principe van virtualisatie kunnen deze hardwareonderdelen nu worden voorzien van virtuele partities door middel van “extra logica,” waardoor de manier waarop ze gegevens verwerken, kan worden aangepast.

Techopedia verklaart Trunk Poort

De trunk poort is gebaseerd op het basisidee van “trunking” – dat een enkele punt-tot-punt verbinding twee verschillende soorten verkeer kan verwerken. In dit geval betekent dat verkeer voor meer dan één VLAN.

Trunking als concept werd populair in PBX en VoIP met SIP-trunking en andere telecom innovaties om een enkele gateway data en spraak te laten leveren aan meerdere individuele eindpunten van gebruikers. Tegenwoordig wordt het gebruikt om meervoudig VLAN-verkeer over gevirtualiseerde netwerkknooppunten mogelijk te maken.

Trunk Poorten en OSI Laag 2

Het trunken van de betrokken VLAN’s vindt plaats op laag 2 van het OSI-model, dat zeven verschillende lagen aanduidt voor netwerktransmissies. Laag 2 staat bekend als de “datalinklaag” en wordt voornamelijk gebruikt voor MAC-uitzendingen en signalering tussen knooppunten van een intern netwerk.

Daarentegen wordt laag 3 vaak gebruikt voor gesegmenteerde IP-routering. De kerngedachte hierbij is dat laag 2 zich meer richt op interne netwerkactiviteiten, terwijl laag 3 het IP-systeem op een meer externe manier benut.

Verzendmethoden

Om VLAN trunking mogelijk te maken, routeert de trunk poort een gegevenspakket dat een tag bevat in de koptekst. Deze markering geeft aan naar welke VLAN het pakket moet worden gerouteerd.

Dit is de fundamentele manier waarop het systeem weet waar elk pakket naartoe moet worden gestuurd als het door de gemeenschappelijke trunk gaat. Deze unieke identificatietags zijn ofwel 802.1Q-tags of Inter-Switch Link (ISL)-tags.

Interessant is dat de trunk poort ongemerkte pakketten tegelijk met gemerkte pakketten kan vervoeren.

Mengen en overeenstemmen

Belangrijk om op te merken is dat bij het gebruik van trunk poorten voor VLAN trunking, de standaard is dat alle gegevens naar alle VLAN’s stromen. Engineers hebben echter de mogelijkheid om de setups handmatig anders in te stellen, waarbij ze verkeer van en naar een specifiek VLAN kunnen blokkeren.

Een Ethernet-interface kan dienen als een trunk poort of als een toegangspoort, maar niet beide tegelijk.

Opstellingen en structuren

De veelzijdigheid van een trunk poort en een VLAN trunk wordt geïllustreerd aan de hand van diverse dataflow-diagrammen, die laten zien hoe de VLAN’s met elkaar zijn verbonden en gemeenschappelijke bronnen delen.

In zekere zin roept dit herinneringen op aan de dagen van de hardware netwerktopologie, waar individuele hardwarestukken waren verbonden volgens aangewezen topologieën of structuren, waaronder een bustopologie, een stertopologie, een ringtopologie, of andere discrete opstellingen.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…