Trustless (Blockchain)

Betrouwbaarheid

Wat is trustless?

Trustless is een fundamentele eigenschap van gedecentraliseerde blockchains en crypto, wat impliceert dat bij het gebruik van een dergelijk systeem geen noodzaak bestaat om vertrouwen te hebben in een derde partij of tussenpersoon.

In de kern stelt een trustless systeem deelnemers in staat om consensus te bereiken over een enkele waarheid zonder dat ze elkaar of een overkoepelende autoriteit hoeven te vertrouwen.

In plaats van vertrouwen te stellen in één centrale instantie, verschuift het vertrouwen naar code, algoritmes en goed ontworpen economische prikkels.

De term kan misleidend zijn omdat blockchains vertrouwen niet elimineren, maar het minimaliseren en distribueren – waarbij het vertrouwen verschuift van individuen en instellingen naar het systeem.

Hoe werkt trustless?

De ‘trustless’ aard van blockchains wordt bereikt door drie primaire componenten die samenkomen om een trustless, gedecentraliseerd alternatief te creëren. Dit is hoe het werkt:

1. Publieke sleutel cryptografie: Dit waarborgt de authenticiteit van de verzenders van transacties. Gebruikers beschikken over zowel een publieke sleutel (gedeeld met anderen) als een privésleutel (geheim gehouden). Bij het initiëren van een transactie gebruikt de verzender zijn privésleutel om een digitale handtekening te maken, waarmee zijn identiteit wordt bevestigd. Deze opzet voor cryptografie maakt transacties onweerlegbaar en veilig.

2. Consensus en crypto-economische protocollen: Blockchains maken gebruik van wiskundige principes, speltheorie en economie om eerlijk gedrag en consensus aan te moedigen. Het bereiken van consensus is soms echter onvoldoende, waardoor updates nodig zijn voor verbeteringen of schaalbaarheid.

3. Sociale consensus en bestuur: Menselijke input blijft een integraal onderdeel. De meeste blockchains zijn open-source, waardoor iedereen wijzigingen kan voorstellen. Over dergelijke voorstellen wordt door de community gestemd, waarbij de belangrijkste voorstellen kunnen resulteren in een blockchain die een Hard Fork (niet achterwaarts compatibel) of een Soft Fork (achterwaarts compatibel) ondergaat. Dit geeft individuen inspraak in de richting van het netwerk.

Waarom is trustless belangrijk?

Traditioneel vertrouwen systemen op tussenpersonen zoals banken om de betrouwbaarheid te garanderen – deze gecentraliseerde instanties brengen vaak kosten in rekening en hun betrokkenheid kan de anonimiteit van gebruikers in gevaar brengen vanwege regelgeving zoals KYC.

Gecentraliseerde systemen brengen echter inherente risico’s met zich mee: ze zijn kwetsbaar voor systeemfouten, mogelijke manipulatie, gebrek aan extern verifieerbare informatie of hacks.

Vertrouwensloze omgevingen zoals blockchains daarentegen herdefiniëren economische interacties; ze elimineren de noodzaak voor tussenpersonen, verlagen de kosten en bieden betere beveiliging omdat het vertrouwen wordt verdeeld over meerdere deelnemers – dergelijke systemen zijn meestal sneller, efficiënter en weerbaar tegen kwetsbaarheden.

Decentralisatie, de kerngedachte van veel blockchain-gebaseerde projecten, gaat niet alleen over het verdelen van macht weg van een centrale autoriteit – het gaat over het herstructureren van de manier waarop beslissingen worden genomen en geverifieerd.

“Trustless” systemen nemen het vertrouwen niet weg, maar herverdelen het over een netwerk, waardoor de verificatie effectief wordt gedemocratiseerd.

Deze democratisering wordt ondersteund door consensus algoritmes, die gebruik maken van de gecombineerde rekenkracht en economische belangen van alle deelnemers – dit is een cruciale verschuiving in hoe we de waarheid waarnemen en valideren.

Traditionele systemen centraliseren deze macht, waardoor ze vatbaar zijn voor vooroordelen en manipulaties, terwijl gedecentraliseerde, trustless systemen, hoewel ze niet foutloos zijn, een eerlijker speelveld willen creëren.

Belangrijk is dat trustless bridges, mogelijk gemaakt door smart contracts, een veiligere, gedecentraliseerde manier bieden om tokens over te dragen tussen blockchains, wat cruciaal is voor het creëren van trustless interoperabiliteit tussen blockchain ecosystemen.

Ze zijn echter niet immuun voor risico’s en kwetsbaarheden in hun code kunnen nog steeds worden uitgebuit.

Conclusie

Trustless betekent niet de afwezigheid van vertrouwen, maar eerder de verdeling ervan over een gedecentraliseerd systeem. In plaats van te vertrouwen op tussenpersonen van derden, wordt het vertrouwen geplaatst in algoritmen, code en collectieve consensus.

Dit biedt aanzienlijke voordelen op het gebied van veiligheid, efficiëntie en lagere kosten. Hoewel het systeem niet geheel zonder risico’s is, maakt de gedecentraliseerde aard het veerkrachtig en moeilijk te compromitteren.

Het begrijpen van de principes van trustless wordt essentieel naarmate de wereld meer overstapt op gedecentraliseerde systemen.

Deze verschuiving van het vertrouwen in instellingen naar het vertrouwen in systemen zal de manier waarop transacties en interacties plaatsvinden in het digitale tijdperk blijven veranderen.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…