Uitvoerapparaat

Betrouwbaarheid

Wat betekent uitvoerapparaat?

Een uitvoerapparaat, ook wel bekend onder de engelse term output device, is een hardwareapparaat dat wordt gebruikt om gegevens van een computer naar een ander apparaat of een gebruiker te sturen.

Doorgaans zijn de meeste uitvoerapparaten bedoeld voor menselijk gebruik, d.w.z. zij ontvangen verwerkte gegevens van de computer en zetten die om in de vorm van audio, video of fysieke reproducties.

Typische voorbeelden van uitvoerapparaten zijn monitoren en projectoren (video), koptelefoons en luidsprekers (audio) of printers en plotters (fysieke weergave in de vorm van tekst of afbeeldingen).

Techopedia legt uitvoerapparaten uit

Met uitvoerapparaten kunnen computers communiceren met gebruikers en andere apparaten.

Hieronder vallen randapparatuur die kan worden gebruikt voor input/output (I/O) doeleinden, zoals netwerkinterfacekaarten (NIC’s), modems, IR-poorten, RFID-systemen en draadloze netwerkapparatuur, maar ook mechanische outputapparaten zoals solenoïden, motoren en andere elektromechanische apparaten.

In tegenstelling tot invoerapparaten zijn uitvoerapparaten niet essentieel voor de werking van een computer.

Zonder deze apparaten kan het doel van een computer teniet worden gedaan, omdat niet kan worden vastgesteld hoe de gegevens worden verwerkt of wat het systeem doet.

Voorbeeld: Als je op play klikt op een YouTube-video en vervolgens de monitor uitzet, blijft de computer de video afspelen, en zolang de luidsprekers aan staan, is de audio-uitvoer gegarandeerd.

In feite blijft de computer, ongeacht de aanwezigheid van het uitvoerapparaat (de monitor), alle bronnen gebruiken en de gegevens verwerken die nodig zijn om de video af te spelen.

Wil een uitvoerapparaat functioneren, dan moet het een signaal van de computer ontvangen nadat de informatie die het verwerkt klaar is om in zijn nieuwe formaat (bijvoorbeeld audio of video) te worden weergegeven.

Het proces verloopt gewoonlijk in bepaalde stappen:

  • Een signaal wordt van een invoerapparaat naar de computer gestuurd (bv. de gebruiker klikt met de muis op de “play”-knop van een video).
  • De computer verwerkt de invoer en stuurt vervolgens een nieuw signaal naar de uitvoerapparatuur (bijvoorbeeld de monitor en de luidsprekers).
  • De uitvoerapparaten ontvangen het signaal en geven de uitvoer weer (bijvoorbeeld de monitor geeft de video weer en de luidsprekers spelen het audiosignaal af).

Verdere stappen kunnen worden genomen om andere uitvoerapparaten hetzelfde signaal te laten verwerken.

Bijvoorbeeld: De gebruiker zou op de knop “Print Screen” op zijn sleutelwoord (invoerapparaat) kunnen klikken om de printer (uitvoerapparaat) te vragen een schermafdruk van deze video te maken.

Merk op dat het andere uitvoerapparaat (de monitor) niet nodig is om dit signaal te verwerken. Zelfs als de monitor is uitgeschakeld, kan de printer het screenshot afdrukken, zelfs als de gebruiker het niet kan zien.

Andere min of meer gebruikelijke uitvoerapparaten zijn onder meer apparaten die spraak genereren en eenvoudige tekst omzetten in hoorbare geluiden, en GPS-apparaten die satellietsignalen verwerken om positie en tijd te berekenen.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…