Veiligheidsbeleid

Betrouwbaarheid

Wat is beveiligingsbeleid?

Een beveiligingsbeleid is een schriftelijk document binnen een organisatie, waarin wordt beschreven hoe de organisatie moet worden beschermd tegen bedreigingen, inclusief bedreigingen voor de computerbeveiliging, en hoe situaties moeten worden aangepakt als deze zich voordoen.

Een beveiligingsbeleid moet alle bedrijfsmiddelen identificeren, evenals alle potentiële bedreigingen voor deze middelen. Bedrijfsmedewerkers moeten op de hoogte worden gehouden van het beveiligingsbeleid van het bedrijf. Het beleid zelf moet ook regelmatig worden bijgewerkt.

Techopedia legt uit wat veiligheidsbeleid is

Een beveiligingsbeleid moet een overzicht geven van de belangrijkste onderdelen van een organisatie die beschermd moeten worden. Dit kan het netwerk van het bedrijf zijn, het fysieke gebouw en meer. Het moet ook een overzicht geven van de potentiële bedreigingen voor die onderdelen. Als het document zich richt op cyberbeveiliging, kunnen bedreigingen van binnenuit komen, zoals de mogelijkheid dat ontevreden werknemers belangrijke informatie stelen of een intern virus op het bedrijfsnetwerk lanceren. Een andere mogelijkheid is dat een hacker van buiten het bedrijf het systeem binnendringt en gegevens kwijtmaakt, wijzigt of steelt. Tot slot kan er fysieke schade aan computersystemen ontstaan.

Wanneer de mogelijke bedreigingen zijn geïdentificeerd, moet worden bepaald hoe waarschijnlijk het is dat ze zich daadwerkelijk voordoen. Een bedrijf moet ook bepalen hoe het deze bedreigingen kan voorkomen. Het instellen van een bepaald personeelsbeleid en een sterke fysieke beveiliging en netwerkbeveiliging kunnen enkele beveiligingen zijn. Er moet ook een plan zijn voor wat er moet gebeuren als een bedreiging zich daadwerkelijk voordoet. Het beveiligingsbeleid moet worden verspreid onder iedereen in het bedrijf en het proces van gegevensbeveiliging moet regelmatig worden herzien en bijgewerkt als er nieuwe mensen bijkomen.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…