Virtual Local Area Network (VLAN)

Betrouwbaarheid

Wat betekent Virtual Local Area Network (VLAN)?

Een Virtual Local Area Network (VLAN) is een groep computers, servers en netwerkapparaten die zich ondanks hun geografische verspreiding op hetzelfde LAN lijken te bevinden. Met een VLAN kan een netwerk van computers en gebruikers in een gesimuleerde omgeving communiceren alsof ze zich in één LAN bevinden en één broadcast- en multicastdomein delen. VLAN’s worden geïmplementeerd voor schaalbaarheid, beveiliging en eenvoudig netwerkbeheer en kunnen zich snel aanpassen aan veranderingen in netwerkvereisten en de verplaatsing van werkstations en servernodes.

Hogere switches maken de functionaliteit en implementatie van VLAN’s mogelijk. Het doel van het implementeren van een VLAN is het verbeteren van de prestaties van een netwerk of het toepassen van geschikte beveiligingsfuncties.

Techopedia legt Virtual Local Area Network uit

Computernetwerken kunnen worden onderverdeeld in lokale netwerken (LAN’s) en Wide Area Networks (WAN’s). Netwerkapparaten zoals switches, hubs, bridges, werkstations en servers die met elkaar verbonden zijn in hetzelfde netwerk op een specifieke locatie, worden over het algemeen LAN’s genoemd. Een LAN wordt ook beschouwd als een broadcast domein.

Met een VLAN kunnen verschillende netwerken virtueel als één LAN werken. Een van de meest voordelige elementen van een VLAN is dat het latency in het netwerk wegneemt, waardoor netwerkbronnen worden bespaard en de netwerkefficiëntie toeneemt. Daarnaast worden VLAN’s gecreëerd om segmentatie te bieden en te helpen bij zaken als beveiliging, netwerkbeheer en schaalbaarheid. Verkeerspatronen kunnen ook gemakkelijk worden gecontroleerd door VLAN’s te gebruiken.

De belangrijkste voordelen van het implementeren van VLAN’s zijn:

  • Netwerkbeheerders in staat stellen extra beveiliging toe te passen op netwerkcommunicatie
  • Uitbreiding en verplaatsing van een netwerk of netwerkapparaat eenvoudiger maken
  • Flexibiliteit omdat beheerders in een gecentraliseerde omgeving kunnen configureren terwijl de apparaten zich op verschillende geografische locaties kunnen bevinden
  • De latentie en verkeersbelasting op het netwerk en de netwerkapparaten verminderen, waardoor de prestaties toenemen

VLAN’s hebben ook enkele nadelen en beperkingen die hieronder worden opgesomd:

  • Hoog risico op virusproblemen omdat één geïnfecteerd systeem een virus door het hele logische netwerk kan verspreiden
  • Beperkingen van de apparatuur in zeer grote netwerken omdat er extra routers nodig kunnen zijn om de werklast te beheersen
  • Effectiever in het beheersen van latentie dan een WAN, maar minder efficiënt dan een LAN

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…