Betrouwbaarheid

Recursieve inscripties (Bitcoin)

Wat zijn recursieve inscripties?

Met recursieve inscripties kunnen ontwikkelaars de 4 MB block limit van Bitcoin (BTC) omzeilen door gebruikers toe te staan gegevens op te halen uit bestaande inscripties voor gebruik in toekomstige inscripties.

Om het idee van recursieve inscripties volledig te begrijpen, moet men eerst begrijpen wat bitcoin-ordinals zijn, hoe ze werken en wat hun beperkingen zijn.

Met ordinale inscripties kan digitale inhoud, inclusief kunst, worden ingeschreven op de Bitcoin blockchain, waardoor de reikwijdte van de Bitcoin blockchain wordt vergroot, net als die van het grootste platform voor slimme contracten, Ethereum, met non-fungible tokens (NFT’s).

Met ordinale inscripties kunnen individuele satoshis (SAT’s) – de kleinste eenheid van BTC – op de Bitcoin blockchain een unieke identificatiecode krijgen die kan worden overgedragen, getraceerd en geïnfuseerd om iets te betekenen.

Deze innovatie heeft het Bitcoin-netwerk opengesteld voor het toepassingsniveau, terwijl het niet langer alleen een “waardeopslagplaats” of valuta is.

Recursieve inscripties tillen Bitcoin-ordinalen naar een hoger niveau

Recursieve inscripties brengen ordinalen naar het volgende stadium, waardoor gebruikers gegevens kunnen ophalen uit bestaande inscripties voor gebruik in toekomstige inscripties. Het proces van het herzien en verstrengelen van blokken wordt ‘recursieve inscriptie’ genoemd.

Ontwikkelaars die aan het nieuwe protocol werken, geloven in de mogelijkheid om een veelzijdig netwerk van onderling verbonden gegevensbronnen op te bouwen, zodat de harde limiet van 4 MB blokruimte geen belemmering meer is.

Met andere woorden, recursieve inscripties maken het mogelijk om informatie op te halen uit de gastblokken om nieuwe inscripties te vormen.

Het in serie schakelen van gegevens via een opeenvolging van aanroepen betekent dat recursieve inscripties theoretisch kunnen worden gemaakt om complexe software, slimme contracten, videogames of films on-chain te ondersteunen. Het is interessant om te zien dat deze nieuwe technologie in staat is om dit alles te bereiken en tegelijkertijd de netwerkkosten te verlagen en de opslagefficiëntie te verhogen zonder dat er nieuwe cryptografie nodig is.

Hoe recursieve inscripties werken

De term ‘recursieve inscripties’ klinkt op het eerste gezicht intimiderend, maar het verwijst simpelweg naar het proces waarbij gegevens uit eerdere inscripties worden gehaald en in nieuwe inscripties worden gebruikt. Deze gegevens worden vervolgens aan elkaar gekoppeld via een complex aanroepmechanisme dat het draaien van software mogelijk maakt met bitcoinblokken als ankers.

Inscripties kunnen grote bestanden vertegenwoordigen die gefragmenteerd zijn over meerdere blokken die bestanden van hoge kwaliteit, video’s, 3D-afbeeldingen of complete software volledig on-chain ondersteunen. Met de 4 MB blocklimit uit de weg kunnen ontwikkelaars software van derden indexeren, waaronder videogames en films die in de gigabytes aan gegevens lopen.

Inluiden van videospellen op Bitcoin

Het concept van recursieve inscripties is nog nieuw en er is nog maar weinig onderzoek naar gedaan. Het werd in juni 2023 geïntroduceerd door de maker van Bitcoin-ordinals Rodarmor en kan het tijdperk van videogames op de Bitcoin blockchain inluiden – waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor gedecentraliseerd en toestemmingsvrij gamen.

Met behulp van het recursieve inscriptieprotocol kunnen gebruikers spellen bouwen en spelen die worden opgeslagen en uitgevoerd op een onveranderlijk netwerk zonder dat ze gecentraliseerde servers of derden hoeven te raadplegen. Videospellen op de Bitcoin blockchain zouden de veiligheid en transparantie van spellen aanzienlijk kunnen verbeteren, evenals de onveranderlijkheid van spelgegevens en -activa.

Naast het aanpakken van censuurproblemen kunnen recursieve inscripties kosten en downtime verminderen. Gebruikers zouden zelfs Bitcoin kunnen verdienen door nieuwe spelmodellen te omarmen.

DeFi op het Bitcoin-netwerk

Al meer dan een decennium domineert Ethereum gedecentraliseerde financiën (DeFi), met Bitcoin als de meest gewilde ‘store of value’. In de loop der jaren zijn er veel andere protocollen gelanceerd in directe concurrentie met Ethereum, zoals cardano en solana, maar geen van hen is geslaagd.

Met het debuut van recursie-inscripties zouden deelnemers aan de cryptomarkt hun DeFi-palet kunnen uitbreiden met Bitcoin.

Decentrale toepassingen (dApps) op de grootste blockchain zullen waarschijnlijk een klapper maken in de crypto-industrie, gezien het feit dat de BTC-markt $ 561 miljard waard is.

DeFi op het Bitcoin-netwerk impliceert de creatie van nieuwe ecosystemen zoals lenen, uitlenen, ruilen, staken en opbrengstlandbouw. Slimme contracten worden gebruikt om de werking van financiële diensten op blockchain aan te sturen, in tegenstelling tot het gebruik van conventionele tussenpersonen zoals banken of instellingen.

DeFi streeft naar een financieel systeem dat opener, gebruiksvriendelijker en efficiënter is en niet wordt gedicteerd door een centrale organisatie. Het is echter voornamelijk beperkt tot Ethereum en andere blockchains die slimme contracten en interoperabiliteit faciliteren.

Omgekeerd is het voor Bitcoin, vanwege de beperkte scripttaal en voorzichtige benadering van innovatie, een uitdaging om DeFi-toepassingen direct te integreren.

Recursieve inscripties zouden deze hindernissen kunnen omzeilen door gebruikers in staat te stellen complexe logica en contracten op te stellen en uit te voeren op het Bitcoin-netwerk, gebruikmakend van ordinale gegevens voor zowel invoer als uitvoer.

Controverses rond recursieve inscripties

Recursieve inscripties hebben, binnen een korte periode vanaf het begin, veel aandacht getrokken van de cryptogemeenschap. Net als bij Bitcoin-ordinals hebben sommigen het idee met open armen ontvangen; anderen zijn nog steeds bezig met het evalueren van het onderwerp dat nog uitgebreid moet worden onderzocht, terwijl sommigen het idee ronduit verwerpen.

Aangezien recursieve inschrijving een protocol is dat gebaseerd is op de ordinale theorie van Casey Rodarmor, betekent dit dat het tot op zekere hoogte niet integraal deel uitmaakt van het kernnetwerk van Bitcoin.

Vragen rond het gedecentraliseerde principe van het Bitcoin-netwerk hebben de nieuwe uitvinding geplaagd, omdat recursieve inscripties mogelijk worden gemaakt door een kleinere groep ontwikkelaars.

Fervente voorstanders van decentralisatie vinden dit verontrustend omdat ontwikkelaars hun controle zouden kunnen uitoefenen en zo uiteindelijk het netwerk naar hun beeld zouden kunnen vormen.

Andere critici van de ontwikkeling beweren dat recursieve inscripties het Bitcoin-netwerk zouden kunnen verstoppen met foto’s, codeopslagplaatsen, softwarecode, films, spellen en andere vormen van data, waardoor de Bitcoin-mempool uiteindelijk vol zou raken.

Hierdoor zouden netwerkabonnees hoger moeten bieden en hogere kosten moeten betalen om hun transacties te voltooien. Merk op dat het Bitcoin-netwerk nooit bekend heeft gestaan om goedkopere transactiekosten.

Uitdagingen rond recursieve inscripties

Recursieve inscripties kunnen ook een uitdaging vormen voor gewone mensen die BTC willen kopen maar hogere kosten moeten betalen voor hun transacties.

De inscriptie van gegevens in gigabytes op de Bitcoin blockchain kan het netwerk blootstellen aan malware, vooral als een inscriber beslist om het te verdelen over talrijke bestanden die verstrengeld zijn met downloadbare videogames, software of bestanden van welke aard dan ook.

Een andere uitdaging voor recursieve inscripties is de technische moeilijkheid en het risico dat gepaard gaat met het maken en gebruiken ervan. Inschrijvers die niet voorzichtig zijn, kunnen hun privésleutels blootgeven, waardoor de veiligheid van hun digitale bezittingen op het netwerk in gevaar komt.

Gebruikers moeten strikte regels en protocollen volgen om ervoor te zorgen dat hun recursieve inscripties goed werken en geen fouten of conflicten met andere transacties of scripts veroorzaken.

Verder moeten gebruikers zich bewust zijn van de afwegingen tussen opslagefficiëntie en prestaties bij het ontwerpen van hun recursieve inscripties. Zo kan het gebruik van meer aanroepen de hoeveelheid gegevens die nodig zijn voor elke inscriptie verminderen, maar ook de latentie en complexiteit van het uitvoeren ervan vergroten.

De conclusie

Recursieve inscripties zijn misschien niet de perfecte uitvinding voor het belangrijkste cryptoprotocol, en het is geen one-size-fits-all oplossing, maar wel een broodnodige vervolgdoorbraak op Bitcoin ordinals.

Met deze innovatie verleggen ontwikkelaars de grenzen van de Bitcoin blockchain, die, amper acht maanden geleden, over het algemeen het crypto-nut moest overlaten aan platformen zoals Ethereum.

Het Bitcoin-ecosysteem heeft de kans gekregen om zichzelf opnieuw te definiëren door het snelgroeiende domein van DeFi, play-to-earn games en films aan te boren, met een verlaging van de limiet van 4MB blokruimte.

Of alle bovenstaande suggesties nu uitkomen of niet, recursieve inscripties bieden de mogelijkheid van uitgebreide nieuwe use cases en functies voor de originele en grootste blockchain.

Niettemin moeten recursieve inscripties uitgebreid worden bestudeerd om ervoor te zorgen dat ze voor de juiste doeleinden worden gebruikt. Ontwikkelaars moeten manieren bedenken om ervoor te zorgen dat de veiligheid van het bitcoinnetwerk niet in gevaar wordt gebracht door potentiële kwaadaardige aanvallen gericht op het blootleggen van privésleutels en het verlies van bezittingen.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…