Web3.0

Betrouwbaarheid

Wat betekent Web3?

Web3 is een evolutie van het internet die de nadruk legt op gedecentraliseerde controle van gegevens en online transacties.

In de Web3-visie van het internet worden internettransacties ondersteund door blockchain in plaats van centrale autoriteiten. Verwacht wordt dat deze versie van het internet:

 • Open platforms zullen gebaseerd zijn op openbronsoftware.
 • Gedistribueerd – apparaten, gebruikers en diensten zullen met elkaar kunnen communiceren zonder toestemming van een centrale autoriteit. Denk hierbij aan platformen waar je de nieuwste cryptomunten kan kopen.
 • Zero-trust architecturen zullen de veiligheid uitbreiden tot alle randapparaten van het ”internet of things”.

Een andere belangrijke voorspelling voor Web3 is dat gebruikers eindelijk in staat zullen zijn de door hen geproduceerde gegevens te gelde te maken. Een huiseigenaar zou bijvoorbeeld de metadata die zijn slimme tv’s verzamelen kunnen verkopen en maandelijkse betalingen in crypto ontvangen.

Voorstanders van Web3 geloven dat traditionele internetbedrijfsmodellen aanzienlijk zullen veranderen naarmate de controle over gegevens gedecentraliseerd wordt en gedistribueerde datamarkten aan populariteit winnen. Andere voorspellingen over Web3 zijn onder meer de volgende:

 • Organisaties van allerlei aard zullen smart contracts gebruiken om administratieve taken te automatiseren, risico’s in de toeleveringsketen te beheren en te controleren of contracten volgens hun voorwaarden worden uitgevoerd.
 • Webuitgevers zullen betalingen eisen wanneer AI-onderzoekers hun inhoud op het web scrapen.
 • Banken zullen ofwel blockchain gebruiken om de veiligheid te verbeteren ofwel overbodig worden.
 • De metaverse zal alle aspecten van het dagelijks leven doordringen naarmate headsets, smart glasses en controllers verbeteren.
 • Potentiële aanvalsoppervlakken zullen veel kleiner en moeilijker te identificeren zijn.

Techopedia legt Web3 uit

Er wordt vaak gezegd dat Web3 de beste elementen van de vorige generaties van het internet combineert: de samenwerkingsgeest van Web 1.0 en het interactieve, boeiende karakter van Web 2.0.

 • Web 1.0 = lezen
 • Web 2.0 = lezen/schrijven
 • Web 3.0 = lezen/schrijven/eigenaarschap

Iteraties van het Internet/World Wide Web

Web 1.0 was in wezen een prikbord waar je alleen-lezen tekstberichten kon maken. De nadruk lag op open protocollen die gedecentraliseerd waren en beheerd werden door de community. Web 2.0 veranderde dit door multimedia toe te voegen en gebruikers in staat te stellen met websites te interageren alsof het applicaties waren.

Web 2.0 introduceerde ook zoekmachines waarmee niet-technische gebruikers naar informatie konden zoeken met behulp van trefwoorden. Dit was een stap vooruit, maar zoeken op trefwoorden levert niet altijd relevante resultaten op.

Als een 2.0-gebruiker bijvoorbeeld zoekt naar informatie over een insect dat een Camaro heet, is het waarschijnlijk dat de resultatenpagina’s van de zoekmachine (SERP’s) informatie zullen bevatten over de auto Chevy Camaro.

Web3-zoekmachines daarentegen zullen de historische gegevens van de gebruiker op meerdere blockchainplatforms analyseren en kunstmatige intelligentie gebruiken om de context van de zoekopdracht te voorspellen en informatie over het insect in plaats van de auto te verstrekken.

Web3-Challenges

Naarmate Web3 meer gebruikt zal worden, zullen overheden waarschijnlijk meer toezicht houden op de regelgeving. De wetgeving inzake privacy en gegevenssoevereiniteit zal moeten worden aangepast om de gegevens van gebruikers te beschermen.

Het zal waarschijnlijk een grote uitdaging zijn ervoor te zorgen dat Web3-technologieën en -toepassingen aan de bestaande regelgeving voldoen, en tegelijkertijd nieuwe wettelijke kaders te ontwikkelen die het gedecentraliseerde karakter van Web3 weerspiegelen. Andere uitdagingen zijn onder meer de volgende:

Blockchain-technologie kan traag zijn om grote hoeveelheden transacties te verwerken, en latentieproblemen kunnen verhinderen dat de technologie op ondernemingsniveau wordt opgeschaald.

Ondernemingen en aanbieders van internetdiensten zullen enorm moeten investeren in edge computing om de rekencapaciteit dichter bij de gebruikers te brengen.

Er zullen interoperabiliteitsnormen en protocollen moeten worden ontwikkeld om real-time communicatie tussen verschillende blockchain-systemen mogelijk te maken.

Niet-technische gebruikers moeten worden opgeleid in het gebruik van cryptocurrencies en andere Web3-technologieën.

Web3 vs. Web 3.0

De termen Web3 en Web 3.0 worden vaak als synoniemen gebruikt, maar hebben niet altijd een gemeenschappelijke betekenis. Web3 (een term bedacht door Ethereum-medeoprichter Gavin Wood) wordt gebruikt om een gedecentraliseerd ecosysteem te beschrijven dat gebouwd is op blockchaintechnologie.

De term Web 3.0 wordt daarentegen gebruikt om alle technologieën en trends te beschrijven die naar verwachting de toekomst van het internet zullen bepalen. Deze omvatten:

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…