Web4

Betrouwbaarheid

Wat is Web4?

Web4, ook bekend als het symbiotische web, vertegenwoordigt de vierde generatie van het World Wide Web. Het is een gedecentraliseerde, intelligente en op maat gemaakte evolutie van het web, gebouwd met behulp van opkomende technologieën zoals blockchain, kunstmatige intelligentie (AI) en peer-to-peer (P2P) netwerken. Dit alles met het doel gebruikers meer controle te geven over hoe gegevens worden gedeeld en toegankelijk zijn.

Hoewel er geen universeel aanvaarde definitie bestaat voor Web4, zijn er enkele cruciale kenmerken die door pleitbezorgers als kernaspecten van deze webversie worden beschouwd. Dit omvat decentralisatie, interoperabiliteit, AI-gedreven gepersonaliseerde content en meeslepende metaverse-omgevingen.

Een belangrijk kenmerk van deze webversie is het gebruik van gedecentraliseerde webtoepassingen (dApps). Deze toepassingen draaien op een blockchainnetwerk in plaats van een enkele centrale server en worden niet beheerd door een centrale autoriteit. Dit betekent dat gebruikers met deze apps kunnen interacteren zonder hun gegevens over te dragen aan een derde partij.

De belangrijkste pijlers van Web4

Er zijn drie belangrijke technologieën die het potentieel hebben om het symbiotische web tot leven te brengen. Deze zijn:

  • Brain-computer interfaces
  • De metaverse
  • AI

1. Brain-computer interfaces (BCI’s)

Brain-computer interfaces (BCI’s) zijn een belangrijke oplossing waarmee mensen effectiever kunnen communiceren met machines in Web4-omgevingen.

BCI’s zijn in staat om de hersensignalen van een gebruiker te scannen, te analyseren en te vertalen naar commando’s. Deze commando’s kunnen diverse handelingen omvatten, zoals het verzenden van berichten naar vrienden of het geven van opdrachten aan fysieke apparaten voor uitvoering. In een Web4-wereld stellen BCI’s gebruikers in staat om te interacteren met online content simpelweg door te denken.

Handsfree interacties op deze manier zouden niet alleen de gebruikerservaring van alle gebruikers verbeteren, maar zouden ook mensen met beperkingen ondersteunen die voorheen bepaalde functies niet konden gebruiken.

Een van de meest bekende voorbeelden van een BCI is Neuralink, opgericht door Elon Musk, een organisatie die zich toelegt op “het ontwikkelen van een universele herseninterface om autonomie te herstellen bij mensen met onvervulde medische behoeften”. BCI’s zijn dichterbij dan je denkt, gezien het recente goedkeuringsnieuws van de FDA, waardoor Neuralink proeven op mensen kan uitvoeren.

2. De Metaverse

Een ander essentieel element van het Web4-concept is de metaverse, die vaak zowel virtual reality (VR) als augmented reality (AR) technologie omvat. De metaverse biedt gebruikers een meeslepende digitale wereld om online te verkennen, waarbij ze kunnen interageren met andere mensen, merken en diensten vanuit een perspectief dat lijkt op een fysieke aanwezigheid.

In juli 2023 wees de Europese Unie (EU) op de metaverse als een cruciaal onderdeel van haar inspanningen om Web4 te ondersteunen en een inclusieve digitale omgeving voor EU-burgers en bedrijven te creëren. De reden voor de steun van de EU voor de metaverse is dat Web4 integratie vereist tussen echte objecten en virtuele werelden om goed te kunnen functioneren.

3. Kunstmatige intelligentie (AI)

AI en machine learning (ML) technologieën vormen een andere essentiële pijler van Web4, aangezien ze nieuwe mogelijkheden bieden voor interacties tussen mensen en machines.

Bijvoorbeeld, AI kan gebruikers in staat stellen het web te verkennen via een virtuele assistent, die online inhoud onderzoekt via tekst, spraak of mogelijk zelfs gedachte, waardoor een “symbiotische” relatie ontstaat tussen menselijke gebruikers en hun apparaten. Deze autonome systemen fungeren als gids, verzamelaar en co-piloot.

AI heeft ook de potentie om gebruikers in realtime persoonlijke inhoudsadviezen en -services te bieden op basis van hun interesses.

De ontwikkeling van gedecentraliseerde AI-systemen, die gegevens verwerken en opslaan op de blockchain, zou tevens de controle over besluitvorming wegnemen bij onvoorspelbare softwareleveranciers en deze meer in handen van gebruikers brengen. Dit zou kunnen leiden tot meer transparantie en gegevensbeveiliging voor individuen.

Wat is het verschil tussen Web4 en Web3?

Hoewel Web4 en Web3 vergelijkbaar zijn in de zin dat ze beide gedecentraliseerde versies van het World Wide Web zijn, zijn er een aantal duidelijke verschillen tussen de twee.

Web3 Web4
Definitie Een gedecentraliseerde versie van het web. Een nog meer gedecentraliseerde versie van het web.
Data Gedecentraliseerde webapps op de blockchain. Gebruikersgegevens worden opgeslagen op de blockchain onder controle van de gebruiker.
Infrastructuur Gedeeltelijk gecentraliseerd. Meer gedecentraliseerd, minder afhankelijk van gecentraliseerde servers.
Interoperabiliteit Beperkte interoperabiliteit. Verbeterde interoperabiliteit tussen platforms.
Personalisatie Beperkte personalisatie. Legt de nadruk op gepersonaliseerde en symbiotische ervaringen met AI en de metaverse.
Controle gebruiker Enig eigenaarschap over gegevens en activa. Meer eigenaarschap en controle over gebruikersgegevens en het delen ervan.
Interactie Gedecentraliseerd maar niet sterk geïntegreerd. Focus op een hoger niveau van integratie tussen mens en machine.

Kortom, de eenvoudigste manier om het onderscheid tussen de twee te begrijpen is dat Web3 een gedecentraliseerde versie van het web is, maar dat Web4 een nog meer gedecentraliseerde versie van het web is met een hoger niveau van integratie tussen mensen en machines.

Het Symbiotische Web komt eraan (maar niet te snel)

Hoewel Web4 nog in ontwikkeling is, zal de vraag naar meer privacy en een intensere online gebruikerservaring blijven toenemen naarmate steeds meer organisaties experimenteren met gedecentraliseerde technologieën en webtoepassingen.

Dit schept een ideale omgeving voor de ontwikkeling van een symbiotisch web.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…