Ethereum Roadmap: Hoe bereikt het gebruik op wereldwijde schaal om zo een Wereld Computer te worden?

Betrouwbaarheid
IN HET KORT

De roadmap van Ethereum laat een strategisch plan zien om cruciale problemen aan te pakken, zoals hoge gaskosten, beveiligings- en privacyproblemen en centralisatie. Door middel van een aantal stappen wil het rollup-centrische schaling implementeren, privacy verbeteren en het protocol vereenvoudigen. Door gebruik te maken van innovatieve oplossingen zoals L2 rollups en smart contract wallets, streeft Ethereum ernaar om wereldwijde schaalbaarheid te bereiken en een krachtige gedecentraliseerde wereldcomputer te worden, die wijdverspreide adoptie mogelijk maakt en een revolutie teweegbrengt in verschillende industrieën.

Nu ‘The Merge’ achter de rug is, maakt Ethereum (ETH) zich op voor zijn volgende grote upgrade genaamd ‘The Surge’. Het plan is opgesteld om het veelbesproken probleem van de hoge gaskosten aan te pakken.

Dus, wat is de roadmap van Ethereum? In dit artikel nemen we de toekomstplannen van de blockchain onder de loep om de problemen met betrekking tot gas fees, veiligheid, privacy en centralisatie op te lossen.

Ethereum Roadmap: Merge, Surge, Scourge, Verge, Purge en Splurge

Volgens Ethereum mede-oprichter Vitalik Buterin is de Ethereum roadmap opgedeeld in een aantal fases.

Fase Naam Doel
I The Merge Overgang naar proof-of-stake (PoS) consensus
II The Surge Rollup-centrip opschalen naar 100.000+ transacties per seconde
III The Scourge Centralisatie en andere protocolrisico’s van Maximal Extractable Value (MEV) vermijden
IV The Verge Blokken verifiëren om “supergemakkelijk” te worden
V The Purge Vereenvoudig het protocol en verlaag de kosten van netwerkknooppunten
VI The Splurge “Al het andere aanpakken”

Hoe zal Ethereum een wereldwijd niveau bereiken?

Ethereum werkt aan een open en toestemmingsloze ervaring voor de talloze decentralized applications (dApps), oftewel gedecentraliseerde applicaties, die op de blockchain zijn gebouwd. Deze toepassingen variëren van crypto exchanges tot digitale collectible shops, tokenization-platforms voor echte activa en dataplatforms.

Buterin heeft drie belangrijke technische transities opgesomd die Ethereum moet ondergaan om een wereldwijd fenomeen te worden.

Schaalvergroting via Rollups

De strategie van Ethereum is om de wereldwijde schaal te bereiken via roll-ups. Een rollup is een layer-two (L2), ofwel laag twee, keten die bovenop een primaire blockchain (L1) bestaat. Deze roll-ups verwerken transacties op de L2-keten, bundelen ze en publiceren de gebundelde transacties op de L1-keten. De roll-up bundelt transacties in groepen zodat er niet voor elke transactie gas fees betaald hoeven te worden.

Gas fees op Ethereum zijn berucht hoog, vaak variërend van $ 3 tot $ 4 onder normale omstandigheden. Er zijn gevallen geweest waarbij de ETH gas fees omhoogschoten tot meer dan $ 50. Zulke exorbitante kosten vormen een significante barrière voor de mainstream aanname van Ethereum.

Smart Contract Wallets

Wallets zijn de toegangspoort tot de crypto- en Web3-wereld. De algemene aanname van crypto wallets wordt echter gehinderd door de omslachtige opstartprocessen. De crypto-industrie wordt ook geassocieerd met wallet hacks en diefstallen waarbij gebruikers duizenden dollars aan cryptocurrency’s en non-fungible tokens (NFT’s) hebben verloren.

De komende upgrades van Ethereum zullen smart contract wallets introduceren. Onboarding en accountherstel zullen naar verwachting soepeler verlopen. Het overbrengen van crypto’s tussen verschillende blockchain-netwerken zal naar verwachting gemakkelijker worden.

Privacy Transitie

Ethereum zal zich blijven inzetten voor de privacy van gebruikers. De roadmap zal upgrades bevatten die gericht zijn op “privacybehoudende geldoverdrachten”.

Buterin heeft gezinspeeld op een toekomst waarin een gebruiker van één adres per keten naar één adres per transactie gaat. Dit is echter nog werk in uitvoering vanwege de complexiteit.

Recap: Voltooide samenvoegingen en Shanghai upgrades

Ethereum voltooide zijn langverwachte overstap van proof-of-work (PoW) naar proof-of-stake (PoS) in 2022.

Wat heeft Ethereum bereikt met The Merge?

  • De start van een meerfasige schaalbaarheid roadmap voor Ethereum;
  • Verhoogde decentralisatie door het verlagen van de toetredingsdrempel voor transactie verifiers en block creators;
  • Crypto economic security toegevoegd aan het protocol via straffen (bijv. slashing);
  • Het energieverbruik met 99% verminderd;
  • De circulerende ETH-voorraad verminderd door de introductie van staking.

In de eerste helft van 2023 ging de Shanghai (ook bekend als Capella) upgrade live. De upgrade maakte het mogelijk om ETH met staking terug te trekken van de blockchain.

Staking is nu minder riskant omdat er geen lock-up periode is voor de ETH tokens en naar eigen gelang kunnen worden teruggetrokken.

Volgende stap op de Ethereum Roadmap: De stijging

Laten we ons richten op de meest directe stap op de roadmap – The Surge – die zich zal richten op het schalen van Ethereum door gas fees goedkoper te maken.

Oorspronkelijk werd sharding gezien als de manier om Ethereum te schalen.

Sharding is het proces van het opsplitsen van de Ethereum blockchain in meerdere ketens zodat subsets van validators slechts verantwoordelijk zijn voor het verwerken van een fractie van de totale data per keer.

De bijgewerkte roadmap stelt echter dat de efficiëntere manier om Ethereum te schalen via L2 rollups is. Dit is waar EIP-4844 om de hoek komt kijken.

EIP-4844: Proto-Danksharding

EIP-4844 staat ook bekend als proto-Danksharding. De komende Ethereum-upgrade zal een nieuwe manier introduceren voor rollups om goedkopere data toe te voegen aan blokken.

Opgemerkt moet worden dat L2 rollups zoals Optimism en Arbitrium lagere gas fees hebben op Ethereum. Het is echter geen zeldzaamheid dat de gas fees meer dan $ 1 per transactie bedragen op deze rollups. Ontwikkelaars willen de gas fees op Ethereum rollups “zo goedkoop mogelijk maken voor gebruikers.”

Proto-Danksharding zal tijdelijke data blobs introduceren in elk blok waardoor rollups transacties goedkoper kunnen verwerken.

Zoals we weten, batchen rollups transacties off-chain en plaatsen ze dan op Ethereum in een gecomprimeerde vorm om de gas dat op elke transactie wordt betaald te verminderen. Om oneerlijke activiteiten te voorkomen, moeten de transactiegegevens van rollups beschikbaar zijn voor eerlijke actoren om te controleren of de status van de transacties correct is. De transactiegeschiedenis hoeft echter niet voor altijd beschikbaar te zijn. Het kan worden weggegooid nadat de verificatie is voltooid.

In de blog van Ethereum staat het volgende:

Op dit moment worden rollups beperkt in hoe goedkoop ze gebruikerstransacties kunnen maken door het feit dat ze hun transacties in CALLDATA plaatsen. Dit is duur omdat het door alle Ethereum nodes wordt verwerkt en voor altijd op de keten blijft staan, ook al hebben rollups de data slechts voor een korte tijd nodig.

De tijdelijke data blobs die proto-Danksharding zal introduceren, zullen de geschiedenis van roll-up transacties alleen voor een vaste tijdsperiode opslaan (1-3 maanden), waarna het automatisch zal worden verwijderd. Een “prover” moet elke oneerlijke transactie binnen deze periode aanvechten.

Bovendien zal de data opgeslagen in de tijdelijke data blobs niet toegankelijk zijn voor de Ethereum Virtual Machine (EVM). Dit betekent dat de EVM minder gegevens opslaat en verwerkt, wat resulteert in lagere gaskosten.

Volgens Buterin zal Ethereum naar projecten van de community kijken om de volledige geschiedenis van rollup transactiegegevens op te slaan.

Wat is Danksharding? Het uiteindelijke doel

Proto-Danksharding is slechts een opstapje om het eindspel te bereiken – Danksharding.

Zie Danksharding als proto-Danksharding op steroïden. De tijdelijke data blobs zullen toenemen van één per blok in proto-Danksharding tot 64 per blok in Danksharding.

Om dit stadium te bereiken, moet Ethereum echter verschillende upgrades doorvoeren. Volgens de Ethereum website is Danksharding “nog enkele jaren verwijderd”, terwijl proto-Danksharding “relatief snel zou moeten arriveren”.

Ethereum Roadmap: de lange termijn

Als we iets geleerd hebben van The Merge, dan is het wel dat de implementatie van Ethereum-upgrades langer duurt dan staat. Dit komt door de zware tests en planning die ontwikkelaars uitvoeren om ervoor te zorgen dat upgrades zo soepel mogelijk worden geïmplementeerd. Er staan miljarden dollars en miljoenen gebruikers op het spel.

De weg die voor ons ligt is niet anders. Er is geen blauwdruk voor de meeste van deze upgrades omdat ze nog nooit eerder is gedaan. In een blogpost over de roadmap van Ethereum noemde Buterin het pad dat voor ons ligt “uitdagend” en riep hij op tot de noodzaak van “intense coördinatie”.

Buterin noemde L2-schaling, smart wallet-overgang en privacy-overgang als Ethereums langetermijndoelen:

Het zijn niet alleen eigenschappen van het protocol die moeten verbeteren; in sommige gevallen moet de manier waarop we met Ethereum omgaan vrij fundamenteel veranderen, wat diepgaande veranderingen van applicaties en portemonnees vereist.

De Conclusie

Er heerst optimisme en vertrouwen binnen de Ethereum community. De “onbewogen” Merge in 2022 benadrukte de efficiëntie van het werk van Ethereum ontwikkelaars, gezien hoe soepel Ethereums grootste upgrade tot nu toe verliep.

Voor nu wachten we geduldig op de dag dat Ethereum gas fees goedkoop genoeg worden om te concurreren met conventionele financiële sector.

Gerelateerde begrippen

Gerelateerde artikelen

Mensholong Lepcha
Redacteur

Mensholong Lepcha is een financieel journalist gespecialiseerd in cryptocurrencies en wereldwijde aandelenmarkten. Hij heeft gewerkt voor gerenommeerde bedrijven als Reuters en Capital.com. Gefascineerd door blockchaintechnologie, NFT's en de tegendraadse school van beleggen, heeft Mensholong expertise in het analyseren van tokenomics, prijsbewegingen en technische details van Bitcoin, Ethereum en andere blockchainnetwerken. Hij heeft artikelen geschreven over een breed scala aan financiële onderwerpen, waaronder grondstoffen, forex, monetair beleid van centrale banken en ander economisch nieuws.