Gebruiksvoorwaarden

Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid

LEES DE VOLGENDE DIENSTVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN DE TECHOPEDIA.COM WEBSITE VOORZICHTIG AANGEZIEN ZE BETREKKING HEBBEN TOT HET GEBRUIK VAN DE SITE EN ALLE DIENSTEN DIE  WORDEN AANGEBODEN.

1. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

Bedankt voor het gebruik van Techopedia.com (‘Site’), de website voor IT Professionals aangeboden door ClickOut Media Ltd. (‘ClickOut Media’). (‘ClickOut Media’). De Site is eigendom van en wordt beheerd door ClickOut Media. Alle verwijzingen naar Techopedia omvatten ClickOut Media Ltd., haar entiteiten, filialen, websites en dochterondernemingen. Techopedia.com biedt de op de site aangeboden diensten aan onder de hierin opgenomen Servicevoorwaarden (‘TOS’), die van tijd tot tijd zonder kennisgeving aan u kunnen worden bijgewerkt. U kunt de meest actuele versie van de TOS van de site bekijken door deze pagina te bezoeken.

Door de Site te gebruiken, gaat u ermee akkoord en stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze TOS en alle disclaimers, regels en voorwaarden die elders op of in verband met de Site staan. Indien u op enig moment ontevreden bent over de TOS, stemt u ermee in dat uw enige en exclusieve rechtsmiddel is om het gebruik van de Site en Services (zoals hieronder gedefinieerd) te staken. De wetten van Alberta zijn van toepassing op de TOS zonder rekening te houden met de principes van conflicterende wetten.

2. Diensten aangeboden door Techopedia.com

Techopedia.com biedt gebruikers diensten aan waaronder white papers, downloads, artikelen, communicatiemiddelen, zoekdiensten, mediagalerijen, het delen en uploaden van video’s, forums, sociale netwerken en gebruikersprofielen (elk een ‘Dienst’ en gezamenlijk ‘Diensten’). U erkent hierbij dat de Dienst advertenties kan bevatten van derden die niet gerelateerd zijn aan Techopedia.com. Je begrijpt en erkent verder dat Techopedia.com bij het verlenen van de Diensten naar eigen goeddunken met mij kan communiceren via e-mail, nieuwsbrieven, dienstaankondigingen, administratieve berichten en andere vormen van communicatie. Indien toegevoegd, zijn alle nieuwe Diensten onderworpen aan deze TOS. Zoals hierin beschreven, worden alle Diensten aan u geleverd op een “as-is” basis en Techopedia.com aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor uw gebruik van de Diensten, Gebruikersprofiel en Inhoud. Door de Diensten te gebruiken, erkent u dat u verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van toegang tot de Site en Diensten, inclusief eventuele kosten van derden (d.w.z. kosten voor apparatuur, internetprovider of airtime).

3. PRIVACYBELEID

Gebruikersinformatie, inclusief de informatie die u verstrekt wanneer u de site en diensten gebruikt, valt onder ons privacybeleid.

U begrijpt dat u door uw gebruik van de site en diensten instemt met de verzameling en het gebruik (zoals uiteengezet in het privacybeleid) van deze persoonlijke informatie door Techopedia.com en haar filialen.

4. REDACTIONEEL BELEID

Techopedia.nl accepteert geen financiële prikkels in ruil voor gunstige recensies. Als we ergens positief over schrijven, is dat omdat we het een goed product of idee vinden. We hebben hiervoor geen geld ontvangen. Onze redacteuren hebben de volledige vrijheid om te kiezen wat ze wel en niet willen behandelen. Onze redacteuren en schrijvers beslissen waarover ze willen schrijven uitsluitend op basis van de belofte om het laatste en het beste te leveren als het gaat om alles wat te maken heeft met whitepapers of Marketing of Marketing Technologie. Ze zijn vrij om alle producten en diensten te behandelen die ze willen, mits ze voldoen aan dat ene leidende principe.

Zodra onze redacteuren deze beslissingen nemen en ervoor kiezen om over een bepaald product of een bepaalde dienst te publiceren, kan ons bedrijfsontwikkelingsteam contact opnemen met het bedrijf dat deze dienst levert om een affiliate relatie met hen aan te gaan. Via dergelijke relaties kan de leverancier Techopedia.com een vergoeding betalen voor het verkrijgen van contactinformatie van gebruikers of een affiliate vergoeding voor het plaatsen van een link op onze website naar hun website. Niet alleen voorziet dit onze gebruikers van waardevolle informatie en inhoud, maar het stelt Techopedia.com ook in staat om inkomsten te genereren die essentieel zijn voor het in stand houden van onze bedrijven. Als een goed geïnformeerde IT Professional weten we dat u begrijpt dat Techopedia.com inkomsten moet genereren om informatie van hoge kwaliteit te kunnen blijven leveren. Deze partnerrelaties zijn een manier waarop we dergelijke inkomsten genereren.

Naast partnerrelaties accepteert Techopedia.com advertenties van geschikte bedrijven waarvoor het betalingen ontvangt. Advertenties zullen duidelijk worden gemarkeerd als advertenties. Als lid van onze gemeenschap zullen wij ernaar streven dat er absoluut geen verwarring bestaat over de bron van iets op onze site.

5. REGISTRATIE

U hoeft geen geregistreerde gebruiker te zijn om toegang tot de site te krijgen. Echter, om sommige van de op de site aangeboden diensten te gebruiken, kan Techopedia.com vereisen dat u zich registreert en een account aanmaakt (“gebruikersaccount”). Registratie is gratis. Als u door Techopedia.com wordt verzocht informatie te verstrekken in verband met een registratieproces en het aanmaken van een Gebruikersaccount of bij het gebruik van de Diensten, is uw gebruik van de Diensten afhankelijk van het verstrekken van dergelijke informatie, en in dat geval stemt u ermee in ware, nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken zoals gevraagd door de interface van de Dienst, en stemt u ermee in dergelijke informatie van tijd tot tijd bij te werken om deze juist, nauwkeurig, actueel en volledig te houden.

6. PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wanneer u een Gebruikersaccount aanmaakt en een geregistreerd gebruiker van de Site en Diensten wordt, kunt u bepaalde Content (zoals hieronder gedefinieerd) en andere informatie verstrekken om te plaatsen binnen sociale netwerken, mediagalerijen en forumgedeelten van de Site (gezamenlijk “Gebruikersinformatie”).

Geregistreerde gebruikers van Techopedia.com hebben een zekere mate van controle over wie de Gebruikersinformatie te zien krijgt. U kunt uw Gebruikersaccount te allen tijde bezoeken door te klikken op de link Profiel bewerken naast uw gebruikersnaam in de rechterbovenhoek van elke pagina. U moet er echter van uitgaan dat uw Gebruikersinformatie openbaar is, en dat delen ervan zichtbaar kunnen zijn voor iedereen die de Site bezoekt en voor zoekmachines. Als zodanig, zelfs als dergelijke Gebruikersinformatie later wordt verwijderd van de Site, kan het worden opgeslagen op computers van mensen die de Site hebben bezocht. Wanneer dergelijke Gebruikersinformatie van de Site wordt verwijderd, kan deze nog steeds beschikbaar zijn op de computers van derden.

DAAROM MAG EEN GEBRUIKER IN GEEN GEVAL OOIT PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE, ZOALS ZIJN ACCOUNTWACHTWOORD, VOLLEDIGE NAAM, HUISADRES, TELEFOONNUMMER OF E-MAILADRES OP EEN OPENBAAR GEDEELTE VAN DE SITE PLAATSEN. Geautoriseerde vertegenwoordigers van Techopedia.com zullen u nooit om uw wachtwoord vragen en onder geen enkele omstandigheid mag u uw wachtwoord aan iemand bekendmaken.

Techopedia.com zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat alle gebruikersinformatie die u verstrekt uitsluitend wordt gedeeld met de toegestane personen. In het geval dat Gebruikersinformatie die u verstrekt per ongeluk wordt weergegeven op een manier waarvoor u geen toestemming hebt gegeven, kunt u ons op de hoogte stellen van de fout door contact met ons op te nemen. U gaat ermee akkoord dat in het geval dat Techopedia.com een dergelijke fout maakt, uw enige rechtsmiddel tegen ons is om van ons te eisen dat wij de privacy-instellingen wijzigen zoals oorspronkelijk bedoeld.

7. BEVEILIGING

Wanneer u zich registreert voor de Site en Diensten en een Gebruikersaccount aanmaakt, krijgt u een gebruikersnaam en wachtwoord voor een dergelijke Gebruikersaccount. U erkent dat u verantwoordelijk bent voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en alle activiteiten die plaatsvinden onder uw Gebruikersaccount en wachtwoord. U stemt ermee in dat u aan het einde van elke sessie met de Site en Diensten uw Gebruikersaccount afsluit. In het geval van ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord en/of Gebruikersaccount, stemt u ermee in dat u Techopedia.com onmiddellijk op de hoogte stelt door contact met ons op te nemen. Techopedia.com kan en zal niet aansprakelijk zijn voor enige en alle verliezen of schade als gevolg van uw niet-naleving van deze sectie.

8. GEBRUIK VAN DE SITE EN DIENSTEN

De site en de diensten zijn bedoeld voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik in overeenstemming met deze TOS. Door het gebruik van de site stemt u ermee in dat u geen enkel deel van de site, met inbegrip van de door derden geleverde Content, zult kopiëren, weergeven of verspreiden in welk medium dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Techopedia.com. U stemt er ook mee in dat u geen geautomatiseerde apparaten zoals spiders, robots of dataminingtechnieken zult gebruiken om de op de site beschikbare Content te catalogiseren, te downloaden, op te slaan of anderszins te reproduceren, op te slaan of te verspreiden of om de door Techopedia.com aan u verleende toegang te overschrijden.

Illegaal en/of ongeoorloofd gebruik van de site en de diensten is een schending van deze overeenkomst. Techopedia.com behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen voor een dergelijke schending voor zover toegestaan door de wet.

9. INZENDINGEN VAN GEBRUIKERS EN INHOUD

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle white papers, informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto’s, graphics, video, berichten, producten, diensten of andere materialen die op de Site worden geplaatst (“Inhoud”) uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van de persoon of entiteit waarvan dergelijke Inhoud afkomstig is. U bent volledig verantwoordelijk voor alle Inhoud die door u of via uw account, indien van toepassing, wordt geüpload, geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar wordt gesteld via de Diensten.

U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent of beschikt over de noodzakelijke rechten in en op alle Inhoud (met inbegrip van schriftelijke toestemming voor elke individuele persoon die in dergelijke Inhoud kan worden geïdentificeerd om de naam of gelijkenis van elk van deze personen te gebruiken op de wijze die door de Dienst wordt beoogd) die door u via de Dienst wordt geüpload, gepost, verzonden of anderszins beschikbaar wordt gesteld. U verklaart en garandeert tevens dat de Content geen inbreuk maakt op het auteursrecht, handelsmerk, privacy of andere eigendomsrechten van anderen en niet lasterlijk, smadend of smadelijk is. Techopedia.com heeft geen controle over de Content die via de Diensten wordt geplaatst en garandeert niet de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke Content.

Techopedia.com zal commercieel gezien redelijke inspanningen leveren om beledigende of ongepaste Content die door Techopedia.com wordt ontdekt of aan Techopedia.com wordt gemeld, te blokkeren of te verwijderen. Niettegenstaande het voorgaande kan en zal Techopedia.com niet alle Content beoordelen, en u begrijpt dat u door het gebruik van de Diensten kunt worden blootgesteld aan Content die u aanstootgevend vindt. In geen geval zal Techopedia.com op enigerlei wijze aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige Content, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige Content, of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van de toegang tot of het gebruik van enige Content die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Diensten.

U erkent dat Techopedia.com niet verplicht is om Content vooraf te screenen of anderszins te beoordelen, maar ook dat Techopedia.com en zijn aangewezen personen het recht hebben om naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving Content te weigeren, te verplaatsen of te verwijderen en weg te gooien die via de Diensten is ingediend, geplaatst of anderszins beschikbaar is.

U stemt ermee in dat u alle risico’s in verband met het gebruik van enige Inhoud moet beoordelen en dragen, en dat u niet zult vertrouwen op de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid of aard van dergelijke Inhoud. U erkent en stemt ermee in dat Techopedia.com Content mag bewaren en ook aan anderen mag openbaren indien de wet dit vereist of indien u te goeder trouw gelooft dat een dergelijke bewaring of openbaring redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan een juridisch proces; (b) deze Voorwaarden af te dwingen; (c) te reageren op claims dat bepaalde Content de rechten van derden schendt; of (d) de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van Techopedia.com, zijn gebruikers en het publiek te beschermen. U begrijpt dat de technische verwerking en overdracht van de Diensten, inclusief Content, overdracht via verschillende netwerken kan inhouden en veranderingen van

10. LICENTIE OP DOOR GEBRUIKERS INGEZONDEN INHOUD

Techopedia.com claimt geen eigendom van de Content die u via de Diensten uploadt, plaatst, verzendt of anderszins beschikbaar stelt. Door het indienen van Content via de Diensten en totdat dergelijke Content is verwijderd, verleent u Techopedia.com een onherroepelijke, eeuwigdurende, overdraagbare, sublicentieerbare, wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om dergelijke Content te gebruiken, te distribueren, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk te tonen en er afgeleide werken van te maken.

11. GEDRAG VAN LEDEN

U erkent dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle Content die u uploadt, plaatst, e-mailt, verzendt of anderszins beschikbaar stelt via de Diensten. Anders dan door Techopedia.com gemaakte Content (“Site Content”), heeft Techopedia.com geen controle over de via de Diensten geplaatste Content en garandeert niet de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke Content.

U stemt ermee in dat u de Diensten niet zult gebruiken om:

 • Content te uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar te stellen die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwellend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, pornografisch of naakt is, obsceen, lasterlijk, inbreukmakend op andermans privacy, hatelijk, of racistisch, etnisch, buitensporig gewelddadig, beledigend, frauduleus of anderszins verwerpelijk is;
  op enigerlei wijze schade toebrengen aan minderjarigen;
 • Geen Inhoud te uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken die inbreuk zou kunnen maken op auteursrechten, handelsmerken, publiciteits- of privacyrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van een persoon of entiteit, tenzij u eerst toestemming hebt gekregen van de eigenaar van die rechten om dergelijke Inhoud te gebruiken;
 • U uit te geven voor een persoon of entiteit, inclusief een werknemer of agent van Techopedia.com, of uw band met een persoon of entiteit valselijk te verklaren of anderszins verkeerd voor te stellen;
 • Headers te vervalsen of anderszins identificatiemiddelen te manipuleren om de oorsprong van Content die via de Diensten wordt verzonden te verhullen;
 • Het uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken van Inhoud waarvan u niet het recht hebt deze beschikbaar te stellen krachtens de wet of krachtens contractuele of fiduciaire relaties (zoals inside-informatie, eigendoms- en vertrouwelijke informatie die u hebt vernomen of bekendgemaakt als onderdeel van arbeidsrelaties of krachtens niet-openbaarmakingsovereenkomsten);
 • Het uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken van Inhoud die inbreuk maakt op enig octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van enige partij;
 • Ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, “junkmail”, “spam”, “kettingbrieven”, “piramideschema’s” of enige andere vorm van verzoek uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken;
 • Materiaal uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken dat softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma’s bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken;
 • De normale dialoogstroom verstoren, een scherm sneller laten “scrollen” dan andere gebruikers van de Dienst kunnen typen, of anderszins handelen op een wijze die het vermogen van andere gebruikers om deel te nemen aan realtime uitwisselingen negatief beïnvloedt;
 • De Diensten of servers of netwerken verbonden met de Dienst te verstoren of te verstoren, of de vereisten, procedures, beleidslijnen of voorschriften van netwerken verbonden met de Diensten niet te gehoorzamen;
 • Opzettelijk of onopzettelijk een toepasselijke lokale, provinciale, staats-, nationale of internationale wet overtreden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, regelgeving uitgevaardigd door

12. LINKS

Via de site en de diensten kan Techopedia.com, of kunnen derden, links naar andere websites, white papers of bronnen aanbieden. Techopedia.com heeft geen controle over dergelijke sites en bronnen. Daarom erkent u en gaat u ermee akkoord dat Techopedia.com niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe websites of bronnen, en de inhoud, advertenties, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen niet onderschrijft en er niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor is. Bovendien erkent u en gaat u ermee akkoord dat Techopedia.com
geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid heeft voor schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of bronnen.

U betreedt andere websites op eigen risico en wordt ten zeerste aangeraden om hun servicevoorwaarden, privacybeleid en andere gebruiksovereenkomsten te bekijken.

13. SUGGESTIES, IDEEËN EN AANBEVELINGEN AAN Techopedia.com

Door suggesties, ideeën, aanbevelingen en/of voorstellen (gezamenlijk “Gebruikerssuggesties”) in te dienen bij Techopedia.com via e-mail, forums, webpagina’s of webformulieren, erkent u en gaat u ermee akkoord dat: (a) uw Gebruikerssuggesties geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie bevatten; (b) Techopedia.com geen enkele verplichting tot vertrouwelijkheid heeft, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Gebruikerssuggesties; (c) Techopedia.com het recht heeft deze Gebruikerssuggesties te gebruiken of openbaar te maken (of ervoor te kiezen deze niet te gebruiken of openbaar te maken) voor welk doel dan ook, op welke manier dan ook, in welke media dan ook wereldwijd; (d) Techopedia. com mogelijk al iets vergelijkbaars met de Gebruikerssuggesties in behandeling of in ontwikkeling heeft; (e) uw Gebruikerssuggesties automatisch eigendom worden van Techopedia.com zonder enige verplichting van Techopedia.com aan u; en (f) u in geen geval recht hebt op enige compensatie of vergoeding van welke aard dan ook van Techopedia.com voor Gebruikerssuggesties.

14. SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord Techopedia. com, zijn filialen, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten, van en tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schuld, en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten) die voortvloeien uit: (a) uw gebruik van en toegang tot de Diensten; (b) uw schending van een van deze TOS; (c) uw schending van rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, eigendomsrechten of privacyrechten; of (d) elke claim dat een door u via de Diensten geüploade, geplaatste, verzonden of anderszins beschikbaar gemaakte Inhoud schade heeft veroorzaakt aan een derde partij. Deze verplichting tot verdediging en schadeloosstelling blijft ook na deze TOS en uw gebruik van de Diensten bestaan.

15. ONTBINDING

Techopedia.com behoudt zich het recht voor om uw toegang tot en/of gebruik van de Diensten te beëindigen en alle Content te verwijderen en weg te gooien op elk gewenst moment om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het niet voldoen aan enig deel van deze TOS. Techopedia.com behoudt zich ook het recht voor om te stoppen met het leveren van alle of een deel van de Diensten. U gaat ermee akkoord dat elke beëindiging van uw toegang tot of gebruik van de Dienst en elke stopzetting door Techopedia.com in het leveren van de Diensten kan worden uitgevoerd zonder kennisgeving aan u en dat Techopedia.com niet verplicht is om enige Content te behouden, enige verdere toegang tot enige Content te verlenen of enige Content aan u te retourneren. U stemt ermee in dat Techopedia.com niet aansprakelijk is jegens u of derden voor een dergelijke beëindiging of voor een onderbreking of stopzetting van de Diensten.

16. VRIJWARING VAN GARANTIES

U ONDERSCHRIJFT EN KOMT OVEREEN dat: (a) UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OP UW RISICO IS. DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD OP EEN “AS IS” EN “AS AVAILABLE” BASIS. Techopedia. com wijst UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, VERKLARINGEN EN GARANTIES VAN ENIGE SOORT af, DUS UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETEN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET INBREUKBAARHEID, TOT DE VOLLEDIGE BEPERKING DIE ONDER DE WET IS TOEGESTAAN; (b) TECHOPEDIA. COM ZAL REDELIJKE INSPANNINGEN LEVEREN OM DE DIENSTEN TE ONDERHOUDEN, MAAR TECHOPEDIA. COM IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE, VERLIES VAN GEGEVENS, INHOUD OF INFORMATIE, INKOMSTEN OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN VERTRAGINGEN, HET NIET OF NIET TIJDIG LEVEREN VAN INFORMATIE, BEPERKING OF VERLIES VAN TOEGANG, BUGS, VIRUSSEN OF ANDERE FOUTEN, ONBEVOEGD GEBRUIK OF ANDERE INTERACTIE MET DE DIENSTEN. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET ONDERHOUDEN EN BACK-UPPEN VAN UW GEGEVENS EN INFORMATIE DIE ZICH OP DE DIENSTEN BEVINDEN. TECHOPEDIA. COM GARANDEERT NIET DAT (I) DE DIENSTEN ZULLEN VOLDOEN AAN UW SPECIFIEKE EISEN, (II) DE DIENSTEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, (III) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN, (IV) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT DOOR U VIA DE SITE EN DE DIENSTEN WORDT GEKOCHT OF VERKREGEN, AAN UW VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN, EN EVENTUELE FOUTEN IN DE SOFTWARE DIE IN VERBAND MET DE DIENSTEN WORDT GEBRUIKT, ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; (C) ENIG MATERIAAL DAT DODELIJK OF ANDERWIJS WORDT OPGESLAGEN DOOR DE GEBRUIKERS VAN DE DIENSTEN IS UITSLUITEND OP UW EIGEN DISCRETIE EN RISICO EN DAT U ZELF VERANTWOORDELIJK ZULT ZIJN VOOR ENIGEN SCHADE AAN UW COMPUTER SYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS OF INHOUD DIE HET GEBRUIK VAN ENIGER MATERIAAL VEROORZAAKT; EN (D) GEEN ADVIES OF INFORMATIE, DAN WEL MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VERKRIJGD DOOR OF VAN DE DIENSTEN, DOET EEN GARANTIE INDIEN NIET UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE VOORWAARDEN.

17. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U ONDERSCHRIJFT EN ONDERSCHRIJFT dat Techopedia. com NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, CONSEQUENTIËLE OF EXEMPLICIËLE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR VERLIES VAN WINST, SCHADE AAN EIGENDOM, PERSOONLIJKE SCHADE, GOEDERENWAARDE, GEBRUIK, VERLIES VAN GEMELDE INKOMSTEN, GEGEVENS OF ANDERE ONMIDDELLIJKE SCHADE (ZELFS ALS

TECHOPEDIA. COM OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), HOE EN WANNEER DEZE OOK ONTSTAAT EN ONGEACHT DE OORZAAK VAN DE AANSPRAKELIJKHEID, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DIE VERBAND HOUDT MET (I) HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN; (II) DE KOSTEN VAN VERWERVING VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN ALS GEVOLG VAN GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE OF DIENSTEN DIE ZIJN AANGESCHAFT OF VERKREGEN, OF ONTVANGEN BERICHTEN OF AANGEGANE TRANSACTIES VIA DE DIENST; (III) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS; (IV) UITSPRAKEN OF GEDRAGINGEN VAN DERDEN OP DE DIENSTEN; OF (V) ANDERE ZAKEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE DIENSTEN.

BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEPAALDE SOORTEN SCHADE NIET TOE. BIJGEVOLG ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS EN BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

18. KENNISGEVING

Techopedia.com kan u per e-mail, post of postings op de Dienst kennisgevingen verstrekken, met inbegrip van die betreffende wijzigingen van deze TOS. Voor alle duidelijkheid, de TOS kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt zonder kennisgeving aan u.

19. INTELLECTUELE EIGENDOM & HANDELSMERKEN

U erkent hierbij dat Techopedia.com de enige eigenaar is van alle tekst, berichten, informatie, software, scripts, afbeeldingen, grafieken, audio, video, interactieve functies en dergelijke op de site (“Techopedia.com Content”), met uitzondering van Content die door gebruikers van de site en diensten en andere derden is ingediend. Techopedia.com bezit alle eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot handelsmerken en auteursrechten in de Techopedia.com Content en de selectie, organisatie en rangschikking ervan. Techopedia.com Content wordt aan u verstrekt AS IS voor uw informatie en persoonlijk gebruik en mag niet worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden, weergegeven, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd. Als u Techopedia.com Content downloadt of afdrukt voor persoonlijk gebruik, behoudt u alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen die daarin zijn opgenomen.

De Techopedia.com logo’s, handelsmerken en dienstmerken en andere Techopedia.com logo’s, productnamen en dienstnamen (“Techopedia.com Merken”) zijn handelsmerken van ClickOut Media Ltd. U stemt ermee in dat u de Techopedia.com Merken op geen enkele wijze zult weergeven of gebruiken zonder onze voorafgaande toestemming.

20. PROCEDURES VOOR HET INDIENEN VAN EEN VORDERING WEGENS INBREUK OP HET AUTEURSRECHT OF DE INTELLECTUELE EIGENDOM

Techopedia.com neemt de bescherming van het auteursrecht serieus. Als u van mening bent dat de inhoud van de site wordt weergegeven in strijd met uw auteursrechten, breng Techopedia.com dan onmiddellijk op de hoogte door een e-mail te sturen naar [email protected].

21. PROCEDURES REGARDING UNAUTHORIZED USE OF PHOTOGRAPHS OF LIVING PEOPLE POSTED ON THE SITE

Als een foto, video of andere weergave van uw gelijkenis (of iemand van wie u een ouder of wettelijke voogd bent) zonder uw toestemming op de site wordt geplaatst, dient u Techopedia.com onmiddellijk op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar [email protected] om het ongeoorloofde gebruik van uw afbeelding te melden met de URL waar de foto kan worden gevonden.

22. SCHENDINGEN VAN DE SERVICEVOORWAARDEN

Meld schendingen van deze TOS door contact met ons op te nemen. Wanneer een dienst u de mogelijkheid biedt om Inhoud als ongepast te markeren, kunt u ons op de hoogte stellen van schendingen van deze TOS door gebruik te maken van deze functionaliteit.

23. GESCHILLEN TUSSEN LEDEN

Als u een geschil hebt met een of meer gebruikers van de site en diensten, ontslaat u Techopedia.com hierbij van alle vorderingen, eisen en schade (werkelijke en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met dergelijke geschillen. Als u een inwoner van Californië bent, doet u afstand van California Civil Code 1542, die zegt: “Een algemene vrijstelling strekt zich niet uit tot vorderingen waarvan de schuldeiser niet weet of vermoedt dat ze in zijn voordeel bestaan op het moment van het uitvoeren van de vrijstelling, die, indien bekend bij hem, zijn schikking met de schuldenaar wezenlijk zou hebben beïnvloed. regeling met de schuldenaar.”

24. DIVERSEN

Overmacht – Techopedia.com is niet aansprakelijk voor vertraging, beëindiging of vermindering van de site of dienst als dit wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten een Techopedia.com redelijke controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot, overheidsmaatregelen, terroristische acties, oproer, brand, overstroming, ongeval, aardbeving, elektrische uitval, telecommunicatie lijn storingen, internet uitval, computervirussen, denial-of-service aanvallen, netwerk uitval, explosie, embargo, staking, arbeid of materiaal tekort, transport onderbreking, werk vertraging of een daad van God.

Volledige overeenkomst / wijzigingen – Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van de overeenkomst. Niettegenstaande het voorgaande kunnen deze TOS van tijd tot tijd door Techopedia.com worden gewijzigd zonder kennisgeving aan u. U kunt de meest actuele versie van de TOS van de site bekijken door deze pagina te bezoeken.

Verklaring van afstand en scheidbaarheid – Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van de TOS door Techopedia.com vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Als een bepaling van de TOS door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, komen de partijen niettemin overeen dat de rechtbank moet trachten uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen zoals die in de bepaling tot uitdrukking komen, en dat de andere bepalingen van de TOS volledig van kracht blijven.

Verjaringstermijn – U gaat ermee akkoord dat, ongeacht enige wet of statuut die het tegendeel bepaalt, elke claim of reden tot actie die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de site, service of de TOS moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat een dergelijke claim of reden tot actie is ontstaan of voor altijd wordt uitgesloten.

Toepasselijk recht – Deze Overeenkomst wordt geïnterpreteerd en uitgelegd volgens het materiële recht van Alberta, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake de keuze van het recht van een jurisdictie. Deze Overeenkomst zal worden uitgevoerd in de rechtbanken van Alberta.

Volledige overeenkomst – Dit document bevat de volledige afspraak en overeenkomst tussen u en Techopedia.com met betrekking tot uw gebruik van de Diensten. Niettegenstaande het voorgaande, erkent u dat u onderworpen kunt zijn aan aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn wanneer u andere diensten van Techopedia.com en/of derden gebruikt of koopt.

Copyright © 2010 – 2024 ClickOut Media Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Techopedia
Redactie
Techopedia
Redactie

Bij Techopedia willen we inzicht en inspiratie bieden aan IT-professionals, besluitvormers op het gebied van technologie en iedereen die zich met trots een geek noemt. Van het definiëren van complex tech jargon in ons woordenboek, tot het verkennen van de laatste trends in onze artikelen of het bieden van een diepgaande dekking van een onderwerp in onze tutorials, ons doel is om u te helpen technologie beter te begrijpen - en, hopelijk, betere beslissingen te nemen als gevolg daarvan.