Hoe AI en Cloud Computing de verzekeringsbranche revolutioneren

Betrouwbaarheid
IN HET KORT

De integratie van AI en cloud computing zorgt voor een revolutie in de verzekeringssector door het verbeteren van risicobeheerpraktijken en het verbeteren van de klantervaring. AI maakt nauwkeurige risicobeoordelingen, fraudedetectie en voorspellende modellen mogelijk, terwijl cloud computing schaalbare infrastructuur en efficiënte gegevensverwerking biedt. Er zijn echter uitdagingen op het gebied van privacy en beveiliging van gegevens die moeten worden aangepakt voordat ze op grote schaal kunnen worden toegepast.

Verzekeringsmaatschappijen wereldwijd bieden een scala aan dekkingsopties, waaronder ziektekosten-, eigendoms-, levens-, auto- en bedrijfsverzekeringen. En ondanks het feit dat deze bedrijven elk jaar aanzienlijke premies van klanten innen, blijven ze blootgesteld aan verschillende risico’s.

Verzekeringsmaatschappijen lopen risico’s als gevolg van verschillende factoren, waaronder

 • Inconsistente regelgeving in verschillende landen, staten en provincies;
 • Geopolitieke onzekerheden;
 • Veranderingen in het milieu;
 • snel evoluerende technologie.

Snelle klimaatveranderingen stellen verzekeringsmaatschappijen voor uitdagingen bij het nauwkeurig inschatten van risico’s en het bepalen van premies. Ook de voortdurende opkomst van nieuwe technologieën, zoals autonome voertuigen en drones, kan leiden tot hiaten in het beleid waar zelfs regeringen moeite mee hebben, waardoor het vermogen van verzekeringsorganisaties om grondige risicobeoordelingen uit te voeren wordt beperkt.

Daarom wordt het cruciaal voor verzekeringsmaatschappijen om de risico’s van hun abonnees zorgvuldig te evalueren en de dekking en premies dienovereenkomstig vast te stellen.

Waarom is digitale transformatie in verzekeringen nodig?

Van oudsher vertrouwen verzekeringsmaatschappijen op historische gegevens en subjectieve beoordelingen van experts om risico’s te beoordelen. Deze methode is echter tijdrovend, gevoelig voor fouten en beperkt toepasbaar op bepaalde geografische gebieden of delen van de samenleving, waardoor een nauwkeurige risicobeoordeling moeilijk is.

Klantervaring is een andere uitdaging die verzekeringsaanbieders moeten aangaan. Als gevolg van technologische ontwikkelingen en uiteenlopende verwachtingen van klanten, moeten klanten gepersonaliseerde diensten en aanbevelingen over verzekeringsplannen krijgen. Bovendien zijn er ook aanzienlijke verbeteringen nodig bij het verwerken van claims, omdat de conventionele papieren instellingen in de meeste verzekeringsorganisaties de processen traag maken. Daarom moeten verzekeringsaanbieders digitale transformatie omarmen om een betere en verbeterde klantervaring te bieden.

Door kunstmatige intelligentie (AI) en cloud computing-technologieën te combineren, kunnen verzekeringsaanbieders de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd verlichten en het verzekeringslandschap transformeren. AI en de cloud kunnen worden ingezet om de complexe taken op het gebied van risicobeoordeling en -beheer uit te voeren en tegelijkertijd de klantervaring te verbeteren.

Verzekeringsmaatschappijen kunnen AI, machine learning en cloud computing-technieken gebruiken om grote hoeveelheden gegevens uit verschillende bronnen op te slaan, te verwerken en te analyseren, zodat ze patronen kunnen ontdekken en datagestuurde beslissingen kunnen nemen. Dankzij deze schaalbaarheid en flexibiliteit kunnen verzekeraars hun resources naar behoefte schalen, waardoor prestaties en kostenefficiëntie worden geoptimaliseerd.

Hoe kan AI risicomanagement beïnvloeden?

AI-gestuurde risicobeoordeling

AI kan worden gebruikt voor risicobeoordeling en acceptatieprocessen, waardoor de nauwkeurigheid en efficiëntie van de verzekeringssector worden verbeterd. Door gebruik te maken van op AI-gebaseerde technieken kunnen verzekeraars hun vermogen om dekkingsvoorwaarden te bepalen, premies vast te stellen en risico’s te beoordelen verbeteren.

AI-systemen kunnen enorme hoeveelheden gegevens analyseren, waaronder historische schade-informatie, klantprofielen, markttrends en externe bronnen, om patronen en correlaties te identificeren.

Deze datagestuurde aanpak vermindert de kans op menselijke fouten en stelt verzekeringsaanbieders in staat om beter geïnformeerde beslissingen te nemen over risicobeoordelingen en premieberekeningen. Bovendien stroomlijnt AI herhalende taken zoals het invoeren, verwerken en verifiëren van gegevens, waardoor ze eenvoudiger te beheren en te verwerken zijn.

Voorspellende modellen voor risico-evaluatie

AI maakt de evaluatie van risico’s mogelijk via realtime gegevensanalyse en voorspellende modellering. Het kan streaming data analyseren uit verschillende bronnen, waaronder sensoren, IoT-apparaten (Internet of Things), sociale netwerken en weergegevens. Met deze gegevensanalyse kunnen AI-voorspellende modellen gebieden of polishouders met een hoog risico identificeren, zodat verzekeringsaanbieders proactieve maatregelen kunnen nemen.

Op het gebied van onroerendgoedverzekeringen kan AI bijvoorbeeld geografische gegevens en historische schadepatronen analyseren om gebieden te identificeren die gevoelig zijn voor rampen of waar een hoger risico op brand bestaat. Vervolgens kunnen verzekeringsmaatschappijen op basis van deze inzichten weloverwogen beslissingen nemen over premies en dekking.

Fraudeopsporing en -preventie

Verzekeringsfraude is een grote zorg voor verzekeringsmaatschappijen omdat het jaarlijks tot aanzienlijke financiële verliezen leidt. AI-technieken kunnen echter een cruciale rol spelen bij het beperken van dit probleem. Door gebruik te maken van AI kunnen afwijkingen in claimpatronen worden gedetecteerd, waardoor verdachte claims kunnen worden geïdentificeerd.

Bovendien hebben technieken voor Natural Language Porcessing (NLP), ofwel natuurlijke taalverwerking, bewezen effectief te zijn bij het begrijpen van de context van claimbeschrijvingen. Een voorbeeld hiervan zijn geavanceerde Large Language Models (LLM), die ook wel bekend staan als grote taalmodellen.

Gebruikmaken van de kracht van Cloud Computing in de verzekeringsbranche

Cloud computing heeft, net als de impact ervan op andere bedrijfsdomeinen, een aanzienlijk potentieel om een revolutie teweeg te brengen in de verzekeringsbranche. Het biedt verschillende voordelen die we hieronder bespreken.

 • Schaalbare en flexibele infrastructuur voor verzekeringsaanbieders

Cloud computing speelt een cruciale rol bij het in staat stellen van verzekeringsmaatschappijen om risico’s effectief te evalueren en de klantervaring te verbeteren, dankzij de inherente kenmerken van schaalbaarheid en flexibiliteit. Dankzij het cloud computing-model kunnen verzekeringsmaatschappijen hun computerresources schalen om in te spelen op fluctuerende behoeften.

In tijden waarin de vernieuwing van verzekeringen en de verwerking van schadeclaims op hun hoogtepunt zijn, kunnen verzekeringsmaatschappijen gemakkelijk extra computermiddelen aanschaffen.

 • Kostenefficiëntie en snellere implementatie

Met cloud computing hoeven verzekeraars niet langer een dure en complexe computerinfrastructuur op te zetten. In plaats daarvan kunnen ze de aanloopkosten verlagen door gebruik te maken van de diensten van cloudproviders. Hierdoor hoeven ze geen uitgebreide infrastructuur te ontwikkelen en te onderhouden.

Bovendien stelt de cloud verzekeraars in staat om snel nieuwe applicaties, services en updates te implementeren. Dankzij deze flexibiliteit kunnen verzekeraars effectief testen en innovatieve initiatieven lanceren op het gebied van risicobeheer, gepersonaliseerde klantervaringen en procesautomatisering.

 • Efficiënte gegevensopslag en -verwerking

Cloud computing biedt verzekeraars uitzonderlijke mogelijkheden voor gegevensverwerking, waardoor ze enorme hoeveelheden gegevens efficiënt en realtime kunnen verwerken. Verzekeringsmaatschappijen kunnen de cloud gebruiken om enorme hoeveelheden verzekeringsgegevens op te slaan en te beheren, waaronder gegevens over schadeclaims uit het verleden, klantinformatie, marktgegevens en nog veel meer.

 • Verbeterde samenwerking tussen stakeholders

Op de Cloud-gebaseerde platforms vergemakkelijken effectieve samenwerking tussen verschillende stakeholders binnen het verzekeringsecosysteem. Door gebruik te maken van de cloud kunnen verzekeringsmaatschappijen en andere belanghebbenden efficiënt informatie uitwisselen, wat leidt tot gestroomlijnde workflows en verbeterde operationele efficiëntie.

AI- en cloudtechnologieën integreren in de verzekeringsbranche

Cloud computing en AI kunnen samen de volgende voordelen bieden voor verzekeringsaanbieders.

Cloudgebaseerde modeltraining en -implementatie

Cloudplatforms spelen een cruciale rol bij het leveren van de benodigde middelen voor het trainen en implementeren van complexe AI- en machine-learningmodellen. Verzekeringsmaatschappijen kunnen gebruikmaken van cloudserviceproviders om high-end resources aan te schaffen en deze naar behoefte op- of af te schalen. Bovendien stellen cloudopslag en data lakes van cloudplatforms verzekeraars in staat om grote hoeveelheden gegevens veilig op te slaan en te raadplegen.

Daarnaast bieden cloudplatforms samenwerkingstools die teamwork en samenwerking bij de ontwikkeling van AI-modellen vergemakkelijken. Op de cloud gebaseerde versiebeheersystemen beheren effectief wijzigingen en updates van de AI-modellen. Dit bevordert op zijn beurt de samenwerking tussen teamleden en resulteert in een hogere productiviteit.

Gegevenssynchronisatie voor effectieve risicobeoordeling

De integratie van AI en de cloud biedt verzekeringsmaatschappijen de mogelijkheid om gegevens in realtime te synchroniseren, waardoor up-to-date risicobeoordelingsmogelijkheden worden gegarandeerd. Met behulp van cloudtechnologie kunnen verzekeraars efficiënt gegevens uit verschillende bronnen integreren, waaronder API’s en IoT-apparaten, waardoor real-time datastreaming mogelijk wordt.

Dit helpt bedrijven risicobeoordelingen en andere beslissingen te nemen op basis van de meest actuele gegevens. Bovendien kunnen verzekeringsaanbieders markttrends en klantgedrag in realtime volgen, waardoor ze hun risicobeoordelingsmodellen, prijsstrategieën en dekkingsaanbod kunnen aanpassen.

Voorbeelden van organisaties die profiteren van AI en cloud computing

Grote verzekeringsorganisaties hebben het gebruik van AI en cloudcomputingplatforms omarmd om hun routineactiviteiten te stroomlijnen.

Lemonade

Lemonade, een vijfsterren AI-verzekeringsmaatschappij, verkocht in 2022 met succes al haar vijf producten op de markt. Het automatiseerde verschillende processen, zoals registratie en schadebeheer, wat resulteerde in een verbeterde operationele efficiëntie. Het bedrijf gebruikte Chatbot AI Jim, dat NLP gebruikt om grote hoeveelheden gegevens te analyseren, waardoor de interacties met klanten en de dienstverlening werden verbeterd. Deze klantgerichte aanpak hielp om meer klanten aan te trekken en bij te dragen aan de algehele winstgevendheid van het bedrijf.

Als gevolg van de bevredigende klantenservice trekt de organisatie meer klanten aan en neemt de winst uiteindelijk toe.

Om ononderbroken klantenservice te garanderen en complexe bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, vertrouwt Lemonade op de robuuste infrastructuur van Amazon Web Services (AWS).

Allstate

Allstate is een ander voorbeeld van een verzekeringsorganisatie die een opmerkelijke transformatie in klantervaring heeft ondergaan door gebruik te maken van het Azure AI-platform van Microsoft. Door gebruik te maken van op AI-gebaseerde virtuele assistenten heeft het bedrijf zijn claimverwerking gerevolutioneerd en kan het nu gepersonaliseerde serviceaanbevelingen doen aan zijn klanten.

Daarnaast heeft het bedrijf door de implementatie van voorspellende analyses zijn risicobeoordelingspraktijken verbeterd. Als gevolg hiervan heeft Allstate met succes zijn klantenservice verbeterd en tegelijkertijd zijn operationele efficiëntie geoptimaliseerd.

Andere prominente namen

Op dezelfde manier hebben tal van andere verzekeringsmaatschappijen, waaronder Progressive, Liberty Mutual, State Farm en Farmers Insurance, AI en cloud computing-diensten omarmd om hun risicobeoordelingsmogelijkheden te vergroten en de algehele klantervaring te verbeteren.

Deze organisaties maken gebruik van AI-technieken en cloudplatforms om de verwerking van claims te stroomlijnen, grote hoeveelheden gegevens te analyseren voor nauwkeurige prijsstellings- en acceptatiebeslissingen en hun activiteiten te optimaliseren.

5 Uitdagingen en aandachtspunten

Ondanks het potentieel van het gebruik van AI- en cloudtechnologie om het hele landschap van de verzekeringssector te transformeren, moeten bepaalde uitdagingen en zorgen worden aangepakt voor een wijdverspreide toepassing door andere verzekeringsaanbieders.

 1. Privacy en beveiliging van gegevens: Het beschermen van gevoelige klantinformatie tijdens het transport over netwerken en tijdens opslag bij cloud service providers is cruciaal.
 2. Transparantie in AI-gebaseerde verzekeringssystemen: Zorgen voor transparantie door openbaarmaking van overwogen factoren, gebruikte methodologieën en beperkingen van AI-systemen.
 3. Ethische kaders opstellen: Het ontwikkelen van richtlijnen en kaders om de ethische implementatie van AI in de verzekeringssector te begeleiden.
 4. Naleving van sectorspecifieke regelgeving: Naleven van regelgeving zoals GDPR om de privacy van klanten te beschermen en te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 5. Voldoen aan vereisten voor gegevensbeheer: Effectieve praktijken voor gegevensbeheer implementeren om het vertrouwen van de klant te vergroten.

De conclusie

Concluderend kan worden gesteld dat de integratie van AI en cloudplatforms enorme mogelijkheden biedt voor het verbeteren van het risicobeheer en de klantervaring in de verzekeringssector.

AI kan verzekeringsmaatschappijen helpen risico’s te beoordelen, beslissingen te nemen en frauduleuze activiteiten tijdig te detecteren. Dankzij de elasticiteit en flexibiliteit van cloud computing kunnen verzekeringsaanbieders hun gegevens opslaan en dynamisch op- en afschalen volgens de vereisten.

Gerelateerde begrippen

Gerelateerde artikelen

Assad Abbas
Editor
Assad Abbas
Redacteur

Dr. Assad Abbas voltooide zijn Ph.D. aan de North Dakota State University (NDSU), Verenigde Staten. Hij werkt als Tenured Associate Professor aan de faculteit Computerwetenschappen van de COMSATS University Islamabad (CUI), Islamabad Campus, Pakistan. Dr. Abbas is sinds 2004 verbonden aan COMSATS. Zijn onderzoeksinteresses zijn voornamelijk, maar niet beperkt tot, Smart Health, Big Data Analytics, Recommendation Systems, Patent Analysis en Social Network Analysis. Zijn onderzoek is verschenen in verschillende prestigieuze tijdschriften, zoals IEEE Transactions on Cybernetics, IEEE Transactions on Cloud Computing, IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, IEEE Systems Journal, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, IEEE IT…