Koper koersverwachting 2024, 2025, 2030

Betrouwbaarheid

Na een recordhoogte van $10.845 per ton in maart 2022 daalde de koperprijs de afgelopen twee jaar gestaag als gevolg van de verzwakkende Chinese economie door nieuwe beperkingen die in april 2022 werden opgelegd als reactie op een nieuwe COVID-19-uitbraak.

De agressieve monetaire verkrapping in de Verenigde Staten, in combinatie met de dreigende recessie als gevolg van de stijgende inflatie, verergerde de zwakte van de koperprijs, die vaak wordt gezien als een barometer van de economische gezondheid.

In de afgelopen periode is het rode metaal – dat wordt gebruikt in huishoudelijke apparaten, elektronische producten, transportmiddelen en de bouw van gebouwen – echter gestegen. Op 18 maart bereikte de prijs zelfs een hoogste punt in 11 maanden, waarbij het driemaands kopercontract op de London Metal Exchange kortstondig $ 9.164,50 per ton bereikte.

Koper koers verwachting
Prestatiegrafiek van koper over 5 jaar. Bron: Trading Economics

Kan de koperprijs zijn momentum vasthouden en nieuwe hoogtepunten testen? Laten we eens kijken naar onze meest recente prognose voor de koperprijs in 2024, 2025 en verder tot 2030.

Belangrijke opmerkingen

 • Er zal dit jaar waarschijnlijk een tekort blijven op de koperconcentraatmarkt omdat de mijnverstoringen aanhouden.
 • De koperen uptrend blijft afhankelijk van het herstel van de Chinese vastgoedsector.
 • De renteverlagingscyclus van de Fed kan een inhaalvraag vrijmaken.
 • De vraag naar energietransitie zal naar verwachting op lange termijn een rugwind worden voor koper.

Voorspellingen Koperprijs Samengevat

Jaar Prognose Bereik Sleutelfactoren
2024 $8,625 – $8,800/ton

$3.65 – $3.75/pond

– Koperconcentraat tekort

– Renteverlagingen door de Fed

– Stijgende vraag vanuit de groene energiesector, inclusief EV en hernieuwbare energiebronnen

2025 $8,975 – $9,300

$3.85 -$3.95/pond

– Stijgende vraag door energietransitie

– Het monetaire beleid van de Fed

2026-2030 Algemeen sentiment: bullish – Stijgende vraag door energietransitie

Koers analyse Koper in 2023

In 2022 daalde de koperprijs met 13,87% omdat het restrictieve nul-COVID-beleid van China de industriële activiteit in het land vertraagde. Hierdoor nam de vraag naar industriële materialen, waaronder koper, af.

De opheffing van COVID-19 beperkingen in China, ‘s werelds grootste koperafnemer, eind 2022 hielp de koperprijzen een sterke start te maken in 2023 op meer dan $8.300/ton op de London Metal Exchange.

Het prijsevenement bereikte halverwege januari 2023 kortstondig $ 9.430 per ton, de hoogste prijs van het jaar en de hoogste sinds juni 2022, als gevolg van optimisme over de Chinese economie na de heropening van de grenzen van het land begin januari.

Naarmate het jaar vorderde, bleef het herstel van China echter een uitdaging door een aanhoudende vastgoedcrisis, een zwakke lokale vraag en hoge schulden van lokale overheden. In 2023 groeide de Chinese economie met 5,2%. Dit was meer dan de doelstelling van 5% die de overheid op had gesteld. Volgens gegevensverstrekker Trading Economics was de economische groei van China in 2023 echter de traagste jaarlijkse stijging sinds de jaren negentig. Hierin zijn de pandemische jaren niet meegerekend.

De instorting van de Chinese vastgoedmarkt heeft tot bezorgdheid geleid in het hele industriële metaalcomplex, vooral vanwege het aanzienlijke verbruik van de sector.

Volgens S&P Global is de vastgoedsector goed voor 30,8% van het staalverbruik in China in 2023, 30% van het aluminiumverbruik in het land en 20% van het koperverbruik.

Ewa Manthey, Commodity Strategist bij de Nederlandse Bank ING, schreef in een notitie op 18 maart:

“China is ook ‘s werelds grootste afnemer van koper en een inzinking in de Chinese vastgoedmarkt is het afgelopen jaar een belangrijke tegenwind geweest voor de vraag naar koper. Een aanhoudende vertraging in de sector blijft het belangrijkste neerwaartse risico voor het metaal.”

Bovenop het glansloze herstel van China hielden de centrale banken, met name de Amerikaanse Federal Reserve, vast aan hun havikistische renteverhogingen. Hierdoor kwam de koperprijs onder druk te staan.

Bezorgdheid over het aanbod, omdat verschillende belangrijke producenten moeite hadden om de productie te verhogen, hield de koperprijzen in 2023 op peil.

S&P Global meldde dat de koperproductie van Chili, ‘s werelds grootste producent van het metaal, in 2023 met 2,3% daalde tot 5,33 miljoen ton, het laagste niveau sinds 2008. Dit als gevolg van zwaardere mijnbouwomstandigheden, minder rijke ertssoorten, waterbeperkingen en vertragingen bij grote investeringsprojecten.

In oktober voorspelde de International Copper Study Group een tekort van 27.000 ton in 2023.

In 2023 steeg de koperprijs op de LME met 2,2% j-o-j en op de Amerikaanse COMEX met 2%.

Factoren die de koperprijzen in 2024 beïnvloeden

Op 19 maart jongstleden werd de LME-koperprijs verhandeld rond $9.100/ton, ongeveer 16% van de recordhoogte die in maart 2022 werd bereikt. Hij is dus ongeveer 7,19% gestegen year-to-date (YTD).

koper koers prestaties
Koper Koers Prestaties. Bron: Trading Economics

De volgende factoren kunnen bepalend zijn voor de koperprijsvoorspellingen voor 2024 en daarna:

Economie China

Onzekerheden in het economisch herstel van China, vooral door de steeds diepere crisis in de vastgoedsector, zouden dit jaar een tegenwind kunnen blijven vormen voor de koperprijzen. Eind januari beval een rechtbank in Hongkong de liquidatie van de Chinese vastgoedgigant China Evergrande Group.

Tijdens de vergadering van het Nationale Volkscongres op 5 maart kondigde premier Li Qiang een groeidoelstelling van 5% aan voor 2024. Deze was ongewijzigd ten opzichte van 2023, omdat ‘s werelds op één na grootste economie zich wil richten op “ontwikkeling van hoge kwaliteit”.

Voorafgaand aan de kritische conferentie verwachtten velen dat de Chinese regering extra stimuleringsmaatregelen zou nemen om de worstelende vastgoedsector van het land te ondersteunen. Die verwachting viel echter in duigen toen er niets werd gezegd over een nieuwe stimulans voor de vastgoedsector. In 2024 zal China in plaats daarvan “het industriële systeem moderniseren en nieuwe productiekrachten van hoge kwaliteit ontwikkelen” om zo de economie te stimuleren.

Volgens het regeringsrapport dat Premier Li tijdens de sessie uitbracht, zal de regering “zowel de symptomen als de onderliggende oorzaken aanpakken om de risico’s in de vastgoedsector, de schulden van lokale overheden en kleine en middelgrote financiële instellingen weg te nemen en zo de algemene economische en financiële stabiliteit te waarborgen”.

Daniel Hynes en Soni Kumari, analisten bij ANZ Research, zeiden in een notitie op 18 maart:

“Er was een gebrek aan nieuwe ondersteunende maatregelen voor de Chinese vastgoedmarkt na de vergadering van het Nationale Volkscongres. De vastgoedprijzen zijn gekelderd terwijl de verkoop blijft krimpen. Investeringen in vastgoed vertonen geen tekenen van herstel.”

In zijn vooruitzichten van januari voorspelde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat de economische groei in China zal vertragen tot 4,6% in 2024 en 4,1% in 2025.

Potentieel aanbod tekort

Het aanbod van koper kan dit jaar problemen ondervinden om aan de vraag te voldoen, omdat sommige mijnen moeite hebben om hun productie te herstellen door verschillende obstakels. Een voorbeeld hiervan is de langdurige stillegging van de activiteiten in de Cobre-mijn in Panama, die wordt geëxploiteerd door de in Toronto gevestigde mijnbouwer First Quantum Minerals.

Manthey van ING schreef:

“Er wordt dit jaar een tekort op de markt voor koperconcentraten verwacht na tegenslagen in het aanbod bij wereldwijde mijnen. Onlangs nog heeft de Canadese First Quantum-mijn in Panama geleid tot massale protesten in het land en werd het bedrijf gedwongen de activiteiten te staken. Ondertussen naderen de actieve kopermijnen hun piek door afnemende ertskwaliteiten en uitputting van de reserves.”

Koperconcentratie blijft groeien
Koperconcentratentekort blijft groeien. Bron: CRU, Fastmarkets, ING Research

First Quantum Minerals kondigde op 28 november 2023 de sluiting aan van zijn Cobre Panama-mijn, een van ‘s werelds grootste open mijnen, nadat het Hooggerechtshof van Panama een wet die het contract voor de mijn goedkeurde, ongrondwettig had verklaard. De beslissing kwam na een blokkade door de lokale bevolking van een haven en de weg naar de mijn.

Volgens de notitie van Manthey is Cobre Panama goed voor 1,5% van de wereldwijde koperproductie. Vorig jaar leverde het 2,5% van het koperconcentraat dat China importeerde.

Aan de andere kant zien andere belangrijke producenten de productie van hun verouderende activa hun piek bereiken, zoals Escondida, ‘s werelds grootste kopermijn, in Chili, zei Manthey. In 2025 zal de koperproductie van Escondida naar verwachting minstens 5% lager liggen dan nu, schreef ze.

De Chileense staatsmijnbouwer Codelco – ‘s werelds grootste koperleverancier – heeft volgens Manthey moeite om de productie van ongeveer 1,3 miljoen ton per jaar tegen het einde van het decennium terug te brengen naar het niveau van vóór de pandemie.

Ze zei:

“Tegelijkertijd is er een gebrek aan hoogwaardige, grootschalige projecten in de pijplijn die de kopermarkt in een tekort kunnen duwen naarmate de vraag vanuit de groene energiesector groeit.”

Los daarvan schat ANZ Research in een notitie van 1 februari dat de groei van het aanbod van kopermijnen kan dalen tot 4% voor 2024 na de sluiting van de Cobre-mijn.

Aan de vraagzijde zei het bedrijf dat de vraag naar koper van bouwers van groene energie-infrastructuur naar verwachting met 4% j-o-j zal groeien tot 27 mt in 2024.

Hynes en Kumari schreven:

“Na een slechte prestatie in 2023 zullen de uitdagingen voor het aanbod van mijnen waarschijnlijk aanhouden, omdat politieke onrust in Chili het risico op verstoringen verhoogt. De marktbalans voor koper ziet er dus krap uit en zou gemakkelijk kunnen omslaan in een tekort.”

koper productie chili en peru
Peru en Chili Koperproductie en Concentraatuitvoer. Bron: Sucden Financial

Het krappe aanbod is duidelijk zichtbaar in de dalende LME-voorraden. Op 14 maart bedroegen de kopervoorraden op de LME 107.300 ton, een daling ten opzichte van 165.700 ton begin januari, volgens gegevens van de LME.

Daria Efanova, hoofd onderzoek bij het in Londen gevestigde Sucden Financial, schreef in het Quarterly Metal Report voor Q1 2024:

“Hoewel gesprekken over een afnemend aanbod uit belangrijke mijnbouwregio’s de prijzen niet op de dag zelf sturen, zijn ze wel leidend voor het verhaal op de langere termijn. Voor 2024 verwachten we een fijn uitgebalanceerde markt met een groeiend tekort vanaf 2025. Terwijl volgend jaar wereldwijde krapte werd verwacht, zijn er nu al tekenen dat het aanbod de vraag dit jaar mogelijk niet kan bijhouden.”

China Koper Capaciteit

Chinese kopersmelterijen zijn overeengekomen om de productie van een aantal verlieslijdende fabrieken te verlagen om een tekort aan grondstoffen aan te kunnen, meldde Reuters op 13 maart. De specifieke percentages of volumes voor de productieverlagingen zijn nog niet vastgesteld.

De maatregel kwam er nadat de spotprijzen voor verwerkings- en raffinagelonen (TC’s/RC’s) onlangs tot recorddiepten waren gedaald. Dit gebeurde toen Chinese producenten hun toevlucht zochten tot koperconcentraten in verband met verstoringen bij mijnen en de uitbreiding van de wereldwijde kopersmelterijcapaciteit.

TC’s/RC’s zijn vergoedingen die mijnbouwbedrijven betalen aan smelterijen om hun halfverwerkte erts of concentraat te laten verwerken tot geraffineerd of afgewerkt metaal. Een tekort aan grondstoffen leidt doorgaans tot een daling van de TC’s en RC’s.

China heeft zijn kopersmelterijcapaciteit uitgebreid om te anticiperen op de vraag vanuit de groene energiesector, zoals elektrische voertuigen (EV’s), wind- en zonne-energie.

ANZ Research stelde in een notitie van 5 maart dat de uitbreiding van de smeltcapaciteit de geraffineerde koperproductie van China steunt om in 2023 boven de 1 miljoen ton uit te komen.

Chinese smelterijen concurreren niet alleen met elkaar om grondstoffen, maar ook met nieuwe kopersmelterijen die in andere delen van de wereld zijn ontstaan.

Nieuwe projecten, waaronder de nieuwe Manyan kopersmelterij van Freeport McMoran in Gresik, in de Indonesische provincie Oost-Java, zullen de capaciteit hebben om ongeveer 1,7 miljoen tpy koperconcentraat te verwerken, meldt Fastmarkets.

Volgens Fastmarkets staat er voor dit jaar grote extra smeltcapaciteit gepland in India, de Democratische Republiek Congo (DRC) en Indonesië.

Effanova van Sucden Financial verwacht dat de markt voor geraffineerd kopermetaal volgend jaar een overschot zal vertonen, omdat de Chinese productie blijft toenemen als gevolg van de toegenomen smelt- en raffinagecapaciteit.

Fed’s renteverlagingen

De energie- en grondstoffenmarkten houden nauwlettend in de gaten wanneer de Amerikaanse Federal Reserve zal beginnen met het versoepelen van haar monetaire verkrappingscyclus.

Nadat de hoop op een vroege renteverlaging in maart afnam, hebben traders de mogelijkheid van de eerste verlaging in de tweede helft van dit jaar ingeprijsd.

Verhoogde rentetarieven, die resulteerden in een sterkere Amerikaanse dollar, hebben de afgelopen twee jaar gewogen op industriële metalen. Een sterkere Amerikaanse dollar verhoogt de grondstofprijzen voor kopers die lokale valuta gebruiken.

Manthey van ING zei:

“Vooruitkijkend zullen de koperprijzen worden gesteund door een zwakkere Amerikaanse dollar als gevolg van de Fed-verruiming. Wij denken dat het rentepad van de Fed de kortetermijnvooruitzichten voor de koperprijs zal blijven bepalen. Koper zal profiteren van een soepeler monetair beleid, dat de financiële druk op fabrikanten en bouwbedrijven zal verlichten door de financieringskosten te verlagen.”

Als de Fed echter besluit om de rente langer hoger te houden, verwacht ze een sterkere Amerikaanse dollar en een zwakker beleggerssentiment, wat zou kunnen leiden tot lagere koperprijzen.

Koperprijsvoorspelling 2024

Analist/bron Voorspelling koperprijs 2024
BMI $8,800/ton
ANZ Research $8,950/ton
ING $8,738/ton
TD Securities $3.65/pound by the end of 2024
Trading Economics $3.75/pound in end Q1; $3.57 in 12 months

Over het algemeen voorspelden analisten dat de koperprijs dit jaar hoger zal handelen. Dit wordt gesteund door een potentieel aanbodtekort, de renteverlagingscyclus in de VS en een aantrekkende vraag.

Ole Hansen, hoofd Commodity Strategy bij de Deense kredietverstrekker Saxo Bank, zei in een notitie op 15 maart dat de verwachte renteverlagingscyclus in de VS dit jaar bedrijven kan aanzetten om hun voorraden aan te vullen nadat ze die vorig jaar hadden uitgeput om de financieringskosten te beperken.

“We handhaven onze langdurige positieve houding ten opzichte van koper en nu ook kopermijnexploitanten tekenen van heropleving vertonen, lijkt de mogelijkheid van een nieuwe recordhoogte in de tweede helft van het jaar haalbaar.”

In haar laatste koperprijsvoorspelling op 20 februari voorspelde BMI, een bedrijf van Fitch Solutions, dat koper in 2024 gemiddeld $8.800 per ton zal opleveren, een stijging van 3,2% ten opzichte van de geschatte $8.523 in 2023, omdat de dalende LME-voorraden het potentieel hebben om de prijzen hoger te sturen.

ANZ Research’s koperprijs voorspelling voor 2024 verwachtte dat het metaal zou worden verhandeld op $8.950/ton, een stijging ten opzichte van $8.496 in 2023.

Op 18 maart voorspelde de Nederlandse bank ING dat koper rond de $8.738/ton zou noteren, zonder een vergelijking met 2023 te geven.

Manthey schreef:

“We zien de koperprijzen in het tweede kwartaal, dat seizoensgebonden het sterkste kwartaal is voor de vraag naar koper, stijgen naar $8.700/t ten opzichte van $8.400/t in het eerste kwartaal. We zien de prijzen in het vierde kwartaal pieken op $9.000/ton. Ze zullen echter volatiel blijven omdat de markt blijft reageren op macrofactoren, waaronder het pad van de Amerikaanse rente en het Chinese beleid.”

Gegevensverstrekker Trading Economics voorspelde dat koper in het eerste kwartaal van 2024 rond de $3,75 per pond zal handelen en in de komende 12 maanden rond de $3,57 per pond.

TD Securities voorspelde dat koper tegen het einde van 2024 op $3,65 per pond zal noteren, een lichte daling ten opzichte van $3,67 per pond in het eerste kwartaal van 2024.

Voorspelling koperprijs 2025

Analist/bron Voorspelling koperprijs 2025
BMI $9,300/ton
ANZ Research $9,290/ton
ING $8,975/ton
TD Securities $3.95/pound by end of 2025
Trading Economics $3.57/pound

De meeste analisten zijn optimistisch over de koperprijs en verwachten dat het metaal zijn opwaartse trend in 2025 zal voortzetten.

BMI voorspelde in haarvoorspelling voor 2025 een gemiddelde koperprijs van $9.300/ton, een stijging ten opzichte van $8.800 in 2024.

ANZ Research zag ook dat koper hoger zou kunnen uitkomen op $9.290/ton in 2025, ten opzichte van $8.950 in 2024.

Voor volgend jaar verwachtte ING dat het groene metaal rond de $9.050/ton zou noteren, ten opzichte van de geschatte $8.738/ton in 2024.

TD Securities voorspelde ook dat koper $3,95/pond zal bereiken in het vierde kwartaal van 2025, tegen $3,85/pond in het eerste kwartaal van 2025.

Koperprijsvoorspelling voor 2030

De exacte koperprijsvoorspellingen voor de lange termijn zijn niet beschikbaar vanwege de vele elementen die een rol spelen en de hoge mate van onzekerheid.

Analisten waren er echter zeker van dat de koperprijzen hoog zouden blijven door de stijgende vraag naar energietransitie. Volgens Hansen van Saxo Bank:

“De voortdurende groene transformatie vergroot de vraag vanuit traditionele sectoren zoals huisvesting en bouw.”

Koper is een essentieel onderdeel voor EV’s, windenergie en zonne-energie. Voor EV’s wordt koper niet alleen gebruikt voor kabels en bedrading, maar ook voor omvormers, laadstations, accu’s en elektromotoren. Windturbines maken ook veel gebruik van koper, van generatorspoelen en transformatoren tot elektrische kabels.

Ewa Manthey van ING zei:

“Koper heeft geen substituut voor zijn gebruik in EV’s, wind- en zonne-energie, en zijn aantrekkingskracht op investeerders als een belangrijk groen metaal zal de komende jaren hogere prijzen ondersteunen.”

Conclusie

Er werd verwacht dat een aanbodtekort en het versoepelende monetaire beleid van de Fed dit jaar rugwind zouden worden voor de koperprijzen.

Onzekerheden over de Chinese vraag en het risico dat de Fed de rente ook na de tweede helft van dit jaar hoog houdt, kunnen echter een rem zetten op de prijsstijging.

Doe uw eigen onderzoek en onthoud altijd dat uw beleggingsbeslissing afhangt van uw risicohouding, uw expertise in de grondstoffenmarkt, de spreiding van uw portefeuille en hoe comfortabel u zich voelt bij het verliezen van geld.

De informatie in deze gids vormt geen beleggingsadvies en is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden.

Veelgestelde vragen

Is koper een goede investering?

Zal koper stijgen of dalen?

Moet ik beleggen in koper?

Referenties

 1. SMM Review of 2022 Copper Market and Prospect 2023-2026 – (Metal News)
 2. Copper Hits New 11-Month High With Global Rate Policy in Focus – (BNN Bloomberg)
 3. Copper – (Trading Economics)
 4. China reopens borders in final farewell to zero-COVID – (Reuters)
 5. National Economy Witnessed Momentum of Recovery with Solid Progress in High-quality Development in 2023 – (Stats.gov)
 6. China GDP Annual Growth Rate – (Trading Economics)
 7. China’s property downturn stokes fears about commodities demand in 2024 – (S&P Global)
 8. Quarterly Metals Report – (Sucden Financial)
 9. Chilean copper output expects fast recovery after a 15-year low in 2023 – (S&P Global)
 10. ICSG forecast revises outlook for copper – (Recycling International)
 11. Copper’s bull run is only just beginning – (ING)
 12. China Evergrande ordered to liquidate in landmark moment for crisis-hit sector – (Reuters)
 13. China unveils 2024 growth targets with focus on high-quility development – (State Council Information Office The People’s Republic of China)
 14. World Economic Outlook Update – (International Monetary Fund)
 15. First Quantum Provides Update on Cobre Panama – (First Quantum)
 16. Stocks Breakdown Report – (LME)
 17. China’s top copper smelters agree on rare joint production cuts, sources say – (Reuters)
 18. Copper smelters feel pain as treatment and refining charges plummet – (Fastmarkets)
 19. Commodity Weekly: Green shoots seen across key sectors – (SAXO)
 20. Global Economic and Financial Forecast – (ING)
 21. Latest Forecast Tables – (Economics.td)

Gerelateerde begrippen

Gerelateerde artikelen

Fitri Wulandari
Redacteur

Fitri heeft meer dan 20 jaar ervaring in de financiële journalistiek. Ze heeft bijgedragen aan verschillende internationale media, waaronder Dow Jones Newswires, Bloomberg, en Reuters, voordat ze bij Techopedia kwam. De eerste 15 jaar van haar carrière schreef ze vooral over grondstoffen en energie, later stapte ze over naar algemeen financieel schrijven. Tegenwoordig houdt ze interviews met personen uit verschillende sectoren en analisten en doet ze verslag van internationale conferenties. Fitri heeft een diploma in internationale betrekkingen, wat haar expertise in de financiële journalistiek ondersteunt. Af en toe treedt ze op als gasttrainer voor journalistieke trainingen en als moderator voor…