Stablecoins in Singapore: navigeren tussen belofte en valkuilen

Betrouwbaarheid
IN HET KORT

Singapore's gereedheid voor stablecoins rust op een fundament van doordachte regelgeving en een omgeving die bevorderlijk is voor innovatie. Nu de overheid samenwerkt met de particuliere sector om CBDC's te ontwikkelen en pioniers te worden op het gebied van stablecoin-raamwerken, is de natie klaar om te profiteren van de voordelen van deze digitale activa - zolang het speelveld maar veilig blijft.

De afgelopen jaren heeft Singapore zich ontpopt tot een wereldleider in het omarmen van cryptocurrencies en blockchaintechnologie. Met een vooruitziende blik heeft de stadstaat een voortrekkersrol gespeeld bij het stimuleren van innovatie, terwijl de regelgeving goed in de gaten werd gehouden.

Nu de discussie rond stablecoins in een stroomversnelling raakt, rijst de vraag: is Singapore echt klaar om het potentieel van stablecoins te benutten en welke implicaties kan deze digitale evolutie met zich meebrengen?

Wat is een stablecoin?

Een stablecoin is een type cryptocurrency dat specifiek is ontworpen om een stabiele waarde te behouden ten opzichte van een ander actief, dat een fiatvaluta of een grondstof kan zijn. Deze unieke eigenschap onderscheidt stablecoins van meer volatiele cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum.

Stablecoins kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdtypen:

  • Fiat-ondersteunde stablecoins: Deze stablecoins worden gedekt door traditionele fiatvaluta’s, zoals de Amerikaanse dollar of de euro. Om hun stabiliteit te garanderen, houdt de emittent reserves aan van de overeenstemmende fiatvaluta op een bankrekening. Het is de bedoeling dat elke stablecoin kan worden ingewisseld voor een specifieke hoeveelheid van de fiatvaluta die als back-up dient.
  • Door cryptografie gedekte stablecoins: Bij dit type worden stablecoins gedekt door andere cryptocurrencies zoals Bitcoin of Ethereum. De uitgever houdt reserves van deze cryptocurrencies aan in een wallet, waarbij elke stablecoin een bepaalde hoeveelheid van de backing crypto vertegenwoordigt.

Er zijn ook algoritmische stablecoins, die geen directe back-up van fysieke activa hebben. In plaats daarvan worden algoritmes gebruikt om hun waarde te reguleren, vaak door het verbranden of slaan van tokens om de stabiliteit te handhaven.

Stablecoins dienen verschillende doelen, waaronder:

  • Betalingen: Stablecoins kunnen worden gebruikt voor alledaagse transacties, zoals het kopen van goederen en diensten of het overmaken van geld tussen personen.
  • Investeren: Sommigen gebruiken stablecoins als een middel om te investeren in andere cryptocurrencies of als een middel om zich in te dekken tegen de prijsvolatiliteit van meer onvoorspelbare cryptocurrencies.
  • Gedecentraliseerd financieren (DeFi): Stablecoins spelen een cruciale rol binnen gedecentraliseerde financiële toepassingen, door activiteiten zoals lenen en uitlenen mogelijk te maken in het DeFi ecosysteem.
  • Speculatie: Bepaalde individuen houden zich bezig met speculatieve handel in stablecoins, met als doel te profiteren van potentiële prijsschommelingen en winst te genereren.

Stablecoins hebben aan belang gewonnen door hun potentieel om de voordelen van blockchaintechnologie te combineren met de stabiliteit van traditionele activa. De veelzijdige toepassingen in verschillende sectoren onderstrepen het belang voor het vormgeven van de toekomst van digitale financiën.

Singapore’s cryptovriendelijke houding

Singapore staat al lange tijd bekend als een gastvrije omgeving voor de cryptosector, een houding die al sinds het begin van kracht is.

De Monetary Authority of Singapore (MAS) heeft de groei van fintech-ondernemingen actief gestimuleerd, door investeringen en ondernemersinspanningen aan te trekken die moeten bijdragen aan de vooruitgang van het land.

De MAS heeft een doordachte en weloverwogen weg ingeslagen naar het reguleren van cryptocurrencies en streeft naar een balans tussen het bevorderen van innovatie en het beschermen van consumenten en investeerders tegen potentiële gevaren.

Singapore heeft met succes verschillende cryptovriendelijke kaders geïntroduceerd. Enkele voorbeelden zijn:

De Payment Services Act: Vanaf januari 2020 werd in Singapore de Payment Services Act geïmplementeerd. Deze stap was een reactie op de bijgewerkte richtlijnen van 2018 van de Financial Action Task Force met betrekking tot antiwitwaspraktijken (AML) en de bestrijding van de financiering van terrorisme (CFT) en grensoverschrijdende risico’s in verband met cryptocurrencies.

De Payment Services Act creëert een aanpasbare structuur voor het toezicht op betalingssystemen en aanbieders van betalingsdiensten in Singapore. De wet bevat vereisten voor registratie, naast richtlijnen voor AML en CFT gericht op cryptocurrency-bedrijven.

Wet op de consumentenbescherming bij cryptocurrency: In het midden van januari 2022 vaardigde Singapore’s MAS een reeks wetten uit die gericht zijn op het beschermen van beleggers tegen voortdurende blootstelling aan content over digitale activa via media zoals billboardadvertenties en cryptomelkautomaten.

Dit initiatief leidde tot een verbod op alle aan cryptocurrency’s gekoppelde advertenties en op de werking van crypto ATM’s in openbare ruimtes. De MAS benadrukte in haar mededeling dat ze de ontwikkeling van blockchaintechnologie en innovatieve toepassingen van cryptocurrencies aanmoedigt.

Het waarschuwde echter voor de hoge risico’s die gepaard gaan met de handel in cryptocurrencies en ontmoedigde elke presentatie die deze aanzienlijke risico’s bagatelliseert.

Baanbrekende rol en erkenning: Singapore heeft zich ontpopt als een pionier in de cryptocurrency-scene, dankzij de gunstige regelgevende en fiscale kaders, evenals de brede integratie van blockchaintechnologie in verschillende sectoren van zijn economie.

Eind 2021 kende het gerenommeerde wereldwijde cryptobedrijf Coincub Singapore de toppositie toe van meest cryptovriendelijke land ter wereld. Deze onderscheiding werd toegekend aan factoren zoals een robuuste economie, een ondersteunende wetgevende omgeving en een hoog niveau van cryptocurrency adoptie.

Stablecoins op een veilige manier reguleren

In augustus 2023 introduceerde de MAS een uitgebreid regelgevend kader op maat van stablecoins. Deze stap volgde op een uitgebreide raadpleging van het publiek in oktober 2022 over dit specifieke onderwerp. Het kader is ontworpen om ervoor te zorgen dat stablecoins die in Singapore worden gereguleerd een aanzienlijke mate van waardestabiliteit behouden. Het maakt single-currency stablecoins mogelijk die gekoppeld zijn aan de Singaporese dollar of andere G10-valuta’s die binnen Singapore zijn uitgegeven.

Deze stablecoins moeten het mogelijk maken om op verzoek van de klant binnen vijf dagen contant geld op te nemen. Bovendien moeten uitgevers beschikken over een minimum basiskapitaal van één miljoen Singaporese dollar of de helft van hun jaarlijkse bedrijfskosten.

Ze moeten ook een overeenkomstig niveau van kapitaal en liquide middelen aanhouden om insolventie te voorkomen en de gevolgen daarvan effectief te beheren. Aanbieders van stablecoins die aan deze strenge criteria voldoen, ontvangen de felbegeerde goedkeuring “MAS-gereguleerde stablecoins”.

Dit betekent voor de wereldwijde gemeenschap dat deze instrumenten een veiligheidsniveau bieden dat vergelijkbaar is met dat van andere financiële instrumenten.

Dit nieuwe regelgevende kader onderstreept de niet aflatende toewijding van de MAS aan het bevorderen van transparantie en zorgvuldig toezicht op de ontluikende cryptosector, terwijl het tegelijkertijd innovatie binnen de stadstaat stimuleert. Door het instellen van robuuste regelgeving, kunnen bedrijven die zich houden aan de vastgestelde criteria en de vele bijbehorende risico’s aanpakken, gedijen en opereren.

Deze aanpak bevordert niet alleen innovatie, maar dient ook als schild om consumenten en investeerders te beschermen tegen potentiële bedreigingen. Singapore positioneert zichzelf gunstig voor de verwachte ontwikkelingen van 2030, wanneer een economie rond tokenization naar verwachting vorm zal krijgen.

Voordelen in het verschiet

De toepassing van stablecoins en CBDC’s (Central Bank Digital Currencies) biedt een transformerend potentieel voor het financiële landschap van Singapore. Efficiëntieverbeteringen zijn een drijvende kracht en beloven snellere en meer kosteneffectieve betalingsoplossingen. Bovendien zouden deze digitale valuta’s meer investeringen kunnen aantrekken, wat de economische vooruitzichten van het land zou kunnen versterken.

Ook de financiële inclusie zou een impuls kunnen krijgen. Stablecoins bieden een digitaal alternatief voor traditioneel bankieren, waardoor financiële diensten makkelijker toegankelijk worden. Deze toegankelijkheid is cruciaal in een digitaal tijdperk waarin de barrières van fysieke nabijheid worden afgebroken.

Beperken van risico’s

Hoewel de belofte van stablecoins aanlokkelijk is, is het essentieel om zorgvuldig om te gaan met de potentiële valkuilen. Een punt van zorg is de volatiliteit van de stablecoin-prijzen. Ondanks het feit dat ze gekoppeld zijn aan echte activa, kan de marktdynamiek nog steeds leiden tot schommelingen, waardoor beleggers mogelijk financiële risico’s lopen.

Cybersecurity blijft een andere belangrijke uitdaging. Als digitale activa worden stablecoins opgeslagen op kwetsbare digitale ledgers, die vatbaar zijn voor cyberaanvallen. Robuuste beveiligingsmaatregelen zijn noodzakelijk om de fondsen van gebruikers te beschermen.

De regelgeving is nog een andere dimensie van overweging. Naarmate overheden wereldwijd worstelen met de evoluerende aard van cryptocurrencies, kan de regelgeving veranderen, wat een impact heeft op het gebruik van en de handel in stablecoins.

Balancing Act: De belofte omarmen, de risico’s beheren

Singapore’s gereedheid voor stablecoins rust op een fundament van doordachte regelgeving en een omgeving die bevorderlijk is voor innovatie. Nu de overheid samenwerkt met de privésector om CBDC’s te ontwikkelen en pioniers te worden op het gebied van stablecoin-raamwerken, is de natie klaar om te profiteren van de voordelen van deze digitale activa.

De weg die voor ons ligt, brengt een delicaat evenwicht met zich mee, waarbij het potentieel voor financiële inclusie, gestroomlijnde betalingen en verbeterde beveiliging moet worden afgewogen tegen de marktvolatiliteit, de risico’s van cyberbeveiliging en de veranderende regelgeving. Singapore’s reis naar het rijk van stablecoins is een doorlopend verhaal dat de toewijding van de stadstaat laat zien om de kracht van innovatie te benutten en tegelijkertijd zijn burgers en investeerders te beschermen.

In dit dynamische landschap wordt de vraag of Singapore klaar is voor stablecoins steeds belangrijker. Het antwoord zou wel eens bepalend kunnen zijn voor het traject van digitale financiering – niet alleen in Singapore maar wereldwijd.

Gerelateerde begrippen

Gerelateerde artikelen

Anndy Lian
Blockchain Expert
Anndy Lian
Blockchain Expert

Anndy Lian is een veelzijdige bedrijfsstrateeg in Azië. Hij heeft in verschillende sectoren advies gegeven aan lokale, internationale, beursgenoteerde bedrijven en overheden. Hij is een vroege investeerder in blockchain en ervaren serie ondernemer, bestseller schrijver, investeerder, bestuurslid en keynote spreker.