Waarom de slimme steden van morgen naar blockchaintools kijken

Betrouwbaarheid
IN HET KORT

Naarmate steden slimmer worden, is blockchain in opkomst als de belangrijkste technologie voor gegevensflexibiliteit en -beveiliging.

Het streven naar slimme steden begint te versnellen nu gemeentelijke leiders op zoek zijn naar manieren om kosten te besparen, processen te stroomlijnen en hun groene imago te versterken.

De uitdaging is echter het beheren van alle gegevens die nodig zijn om intelligente algoritmen toe te passen op de alledaagse functies van het moderne stadsleven, variërend van verkeersbeheer tot strafrechtspleging.

Veel van deze gegevens zijn openbaar, maar een groot deel is privé. Dat betekent dat ze in hoge mate moeten worden beschermd, zelfs wanneer ze worden gedeeld door de talloze geautomatiseerde systemen die bijdragen aan de werking van slimme steden.

Allereerst, waarom en hoe willen steden ‘slim’ worden?

Blockchain-ondersteuning

Veel gemeenten onderzoeken de toepassing van blockchaintechnologie om hun diensten te leveren.

De integratie van blockchain als onderdeel van smart city-activiteiten wordt grotendeels gedreven door de adoptie van de technologie door het bedrijfsleven.

In een recent artikel van een internationaal team van onderzoekers op de website van het Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) wordt opgemerkt dat blockchain vrijwel alle aspecten van de moderne digitale economie beïnvloedt. Het brengt transparantie en efficiëntie in financiële transacties, handelsovereenkomsten, contractbeheer en bedrijfsadministratie.

Naarmate de wereld evolueert naar deze nieuwe manier van werken, moeten ook overheden hun activiteiten upgraden als ze kritieke functies zoals regelgeving, wetshandhaving en belastinginning willen behouden.

Blockchain biedt verschillende voordelen als het gaat om het delen en combineren van gegevens zonder het vertrouwen of de veiligheid in gevaar te brengen.

Zo is het bijvoorbeeld uitermate lastig om gegevens te manipuleren zodra ze zijn toegevoegd aan een blockchain-grootboek, omdat hiervoor talrijke beveiligde opslaglocaties tegelijkertijd zouden moeten worden gehackt. Geavanceerde beheersoftware verstrekt ook gegevens op een ‘need-to-know’ basis, wat de grootschalige verspreiding van persoonlijke en privé-informatie voorkomt.

Hoewel blockchain toepassingen heeft in een breed scala aan gemeentelijke activiteiten, heeft het MDPI-team vijf belangrijke gebieden aangewezen waar het als hulpmiddel kan dienen:

  • Energiehandel – een gedecentraliseerd, peer-to-peer systeem kan zorgen voor eerlijke handel en nauwkeurige facturering, maar ook voor lagere intermediaire kosten en bescherming van de privacy van gebruikers;
  • Gezondheidszorg – blockchain kan de privacy van patiënten waarborgen en tegelijkertijd robuuste authenticatie voor het opslaan en delen van gegevens mogelijk maken;
  • Elektronisch stemmen – veilig, transparant en anoniem stemmen brengt integriteit in het hele verkiezingsproces;
  • Supply Chain – decentralisatie helpt corruptie, geknoei en andere vormen van wanpraktijken tegen te gaan, terwijl het ook de efficiëntie verhoogt en de kosten verlaagt;
  • Vastgoed – snellere, veiligere overdracht van onroerend goed en andere bezittingen helpt de inkomsten te verbeteren en juridische geschillen te verminderen.

Slimme toepassingen voor gemeenten

Blockchain wordt ook gezien als een belangrijke aanvulling voor opkomende randnetwerken die een breed scala aan gemeentelijke functies ondersteunen. Een recent artikel in het tijdschrift Frontiers in Sustainable Cities beschrijft hoe blockchain een computer- en gegevensmarktplaats kan creëren die interacties tussen consumenten en aanbieders van digitale bronnen, gegevens en diensten stroomlijnt.

Zo’n systeem biedt meer ondersteuning aan intelligente eenheden die essentiële verzoeken kunnen vervullen van gebruikers en aangesloten apparaten, die het steeds groter wordende ‘internet of things’ bevolken.

Dit systeem kan bijvoorbeeld worden gebruikt om het verkeersmanagement te verbeteren. Gegevens van voertuigen, stoplichten en sensoren kunnen worden gebruikt om de interactie tussen deze apparaten te sturen. Tegelijkertijd worden deze gegevens ingevoerd in een overkoepelend beheersysteem dat de bredere verkeersomgeving orkestreert.

Ook de volksgezondheid zou profiteren van een robuuste maar veilige uitwisseling van gegevens tussen gemeenten, verzekeraars, ziekenhuizen, apothekers en patiënten. In deze en andere toepassingen zorgt blockchain voor schaalbaarheid, authenticiteit en vertrouwelijkheid in de hele gegevenspijplijn.

Autoriteit verspreiden

Decentralisatie vormt mogelijk de meest ingrijpende verandering die blockchain met zich meebrengt voor slimme steden. Urban Next constateerde onlangs dat een gecentraliseerde overheid vaak een knelpunt is voor cruciale diensten en langetermijnstedelijke vernieuwing.

Blockchain verdeelt de autoriteit en de benodigde instrumenten om weloverwogen beslissingen te nemen over diverse belanghebbenden, terwijl belangrijke instanties en ambtenaren toch op de hoogte blijven van wat er gaande is in de gehele bureaucratie.

Hierdoor kunnen sectoren zoals transport, gezondheidszorg en onderwijs, die de levenskwaliteit verbeteren, beter inspelen op veranderende demografische en andere omstandigheden. Tegelijkertijd wordt de controle op kosten, het gebruik van hulpbronnen en wettelijke vereisten effectiever.

Dit is met name waardevol wanneer steden streven naar verbeteringen in duurzaamheid zonder afbreuk te doen aan hun unieke kenmerken. Snel, flexibel gegevensverkeer in combinatie met strenge versleuteling zorgt voor een nauwkeurige balans tussen privacy en algemeen belang. Hierdoor evolueert de stedelijke overheid in wezen tot een “onbemiddelde entiteit,” die niet langer aanzienlijke tijd, geld en middelen hoeft te besteden aan gegevensbescherming.

Eerlijkheid van gegevens

Het inzetten van blockchain op gemeentelijk niveau is één ding, maar het eerlijk doen is iets heel anders, waarschuwt het Urban Institute. Stadsdiensten moeten beschikbaar zijn voor iedereen, niet alleen voor degenen die de middelen hebben om digitaal te communiceren. Implementatiestrategieën moeten op zijn minst rekening houden met hoe blockchain verschillende community’s en demografische groepen zal beïnvloeden, zodat eventuele ernstige discrepanties van tevoren kunnen worden aangepakt.

Het is ook verleidelijk om beleid voor de blockchainomgeving te ontwikkelen in samenwerking met privébedrijven, niet met burgers. Dit is misschien een snellere en goedkopere manier, maar het levert niet noodzakelijk een optimaal resultaat op voor de gebruikers. Een robuuste inbreng van de community in combinatie met een competitief selectieproces voor ontwikkelaars is de beste formule voor algemeen succes.

Conclusie

Ongetwijfeld groeit blockchain uit tot een essentieel instrument voor zowel overheden als bedrijven. Dit resulteert in verhoogde intelligentie en automatisering in de vele processen die steden operationeel houden.

Een stad kan, net als mensen, slechts zo slim zijn als haar basiskennis toelaat. Zonder blockchain wordt het op zijn best lastig om slimme technologieën met de benodigde snelheid en op de vereiste schaal te implementeren om te voldoen aan de behoeften van de stedelijke bevolking.

Gerelateerde begrippen

Gerelateerde artikelen

Arthur Cole
Editor
Arthur Cole
Redacteur

Arthur Cole is een freelance technologiejournalist die al meer dan 20 jaar verslag doet van ontwikkelingen op het gebied van IT en ondernemingen. Hij levert bijdragen aan een groot aantal toonaangevende technologiewebsites, waaronder IT Business Edge, Enterprise Networking Planet, Point B and Beyond en meerdere leveranciersdiensten.