Waarom ‘ReFi’ het nieuwste woord is in de markt van $35tn duurzaam beleggen

Betrouwbaarheid
IN HET KORT

Regenerative Finance (ReFi) geeft het financiële landschap een nieuwe vorm in het Web 3.0-tijdperk, met de nadruk op duurzaamheid, ethiek en sociale verantwoordelijkheid. ReFi integreert blockchain en smart contracts voor transparantie en biedt praktijkvoorbeelden van de impact. Uitdagingen zijn onder andere de regelgeving, maar samenwerking en innovatie zorgen voor groei.

Inleiding

Er voltrekt zich momenteel een belangrijke verandering in het altijd evoluerende domein van financiën, en regeneratieve financiering (ReFi) staat op het punt om daarin voorop te lopen.

ReFi gaat verder dan alleen een trendy term; het vertegenwoordigt eerder een nieuw tijdperk in financiële aangelegenheden, waar winst niet langer de enige focus is. Met andere woorden, het is een financiële benadering die duurzaamheid, ethiek en maatschappelijke verantwoordelijkheid omarmt.

In essentie ondersteunt ReFi financiële praktijken die gericht zijn op het vernieuwen, voeden en ondersteunen van de wereld, en stemt het af op zijn eigen beginselen.

Om ReFi te begrijpen, is het cruciaal om de context van Web 3.0 te vatten. De fundamentele financiële principes ondergaan veranderingen in het licht van een nieuwe virtuele horizon die wordt gekenmerkt door gedecentraliseerde technologieën, zoals blockchain en smart contracts.

ReFi, dat opkomt als een duurzaam en sociaal verantwoord alternatief voor traditionele financiering, speelt een cruciale rol in de voortdurende golf van digitale transformatie.

De oorsprong van ReFi en zijn relatie tot Web 3.0

Web 3.0 staat voor een tijdperk van transformatie in de evolutie van het internet, gekenmerkt door gedecentraliseerde technologieën, blockchain en smart contracts. In deze context heeft het ReFi een rijke grond gevonden om te floreren.

In het verleden had winstmaximalisatie vaak de overhand, soms ten koste van milieubelangen en sociale overwegingen. Het tijdperk van Web 3.0 ontketent echter een digitale revolutie die de financiële wereld ingrijpend kan veranderen.

ReFi legt essentieel verband tussen duurzaamheid en financiën, waarbij erkend wordt dat financiële beslissingen invloed hebben op investeerders, de planeet en de samenleving.

Deze allesomvattende benadering gaat verder dan enkel winst en omvat de drievoudige bottom line van mensen, planeet en winst (people, planet, profit).

Volgens de Global Sustainable Investment Alliance Review 2020 was er wereldwijd $35,3 biljoen aan duurzaam belegd vermogen.

Dit weerspiegelt een groeiende vraag naar ethische en maatschappelijk verantwoorde financiële praktijken, wat aangeeft dat ReFi een belangrijke rol speelt in het snel veranderende ontwikkelingslandschap.

ReFi overbrugt ook de kloof tussen financiële doelen en ethische verantwoordelijkheden door duurzaamheid en financiën te integreren.

Het stelt individuen en instellingen in staat om hun financiële activiteiten in lijn te brengen met hun waarden, door naast economische voordelen ook rekening te houden met ecologische en sociale factoren.

Deze integratie van duurzaamheidsprincipes in financiële besluitvorming legt de basis voor een eerlijker en verantwoordelijker financieel ecosysteem binnen het Web 3.0 landschap.

Fundamentele facetten van het ReFi

In het ReFi herdefiniëren de volgende fundamentele aspecten de gebruikelijke financiële praktijken en verankeren ze in duurzaamheid en morele verantwoordelijkheid binnen het kader van Web 3.0.

  • Het omarmen van een allesomvattend financieel perspectief

De kern van het ReFi is een alomvattend welvaartsperspectief dat de traditionele nadruk op het maken van winst overstijgt. Zoals hierboven vermeld, omarmt het het concept van de drievoudige bottom line. Dit perspectief erkent dat financiële beslissingen niet alleen prioriteit moeten geven aan economische winst, maar ook rekening moeten houden met hun impact op individuen, het milieu en de samenleving.

  • Empowerment door decentralisatie en tokenisatie

Tokenisatie (tokenization) en decentralisatie spelen een centrale rol binnen ReFi en sluiten aan bij de principes van Web 3.0. In Web 3.0 hervormt technologie financiële systemen, waardoor individuen mondiger worden door de afhankelijkheid van traditionele tussenpersonen te verminderen en meer controle te krijgen over financiële activa. Tokenisatie maakt fractioneel eigendom en brede toegankelijkheid van financiële instrumenten mogelijk.

  • Ethische investeringen geleid door ESG-criteria

Een ander belangrijk aspect van het ReFi zijn ethische beleggingen, waarmee het zijn engagement voor duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid bevestigt. Ethische beleggingen binnen het ReFi worden geleid door ESG-criteria (Environmental, Social, and Governance).

Deze criteria fungeren als richtlijnen en sturen investeringsbeslissingen naar projecten, bedrijven en initiatieven die in lijn liggen met duurzame en ethische praktijken.

ESG-overwegingen zorgen ervoor dat beleggingen positief bijdragen aan milieubescherming, maatschappelijk welzijn en goed bestuur. Samen herdefiniëren deze fundamentele elementen het financiële landschap door een holistische, gedecentraliseerde en ethisch gedreven benadering van rijkdom en investeringen aan te moedigen.

De rol van slimme contracten en blockchain in ReFi

In het ReFi zijn smart contracts en blockchaintechnologie transformatieve tools die helpen bij het herdefiniëren van financiële processen.

  • Smart Contracts voor meer transparantie

Smart contracts zorgen voor transparantie en vertrouwen door het automatiseren en verifiëren van overeenkomsten zonder tussenpersonen. Deze verbeterde transparantie vermindert het risico op fraude en verhoogt de efficiëntie en controleerbaarheid van financiële transacties.

  • Blockchain als ruggengraat van ReFi

Blockchaintechnologie vormt de robuuste basis van ReFi en zorgt voor decentralisatie en veiligheid. Het biedt een onomkeerbaar grootboek dat financiële transacties transparant vastlegt en het vertrouwen van deelnemers bevordert. Blockchain vormt de kern van ReFi en stelt individuen in staat om te handelen, wat perfect aansluit bij de principes van Web 3.0.

Praktische toepassingen van blockchain in de financiële sector

De toepassing van blockchain in de financiële sector is praktisch en veelomvattend en omvat grensoverschrijdende betalingen, financiering van de toeleveringsketen en digitale identiteitsverificatie.

Daarnaast vergemakkelijkt het de tokenisering van activa, wat fractioneel eigendom en toegankelijkheid van investeringen mogelijk maakt. In ReFi ondersteunt blockchaintechnologie investeringsinitiatieven, duurzame landbouw en koolstof-kredietmarkt. De veelzijdigheid en veiligheid die blockchain biedt, stuurt positieve verandering in de richting van een duurzaam en rechtvaardig financieel ecosysteem te stimuleren.

3 Bedrijfstakspecifieke gevallen van het ReFi

Als Europese financiële instelling fungeert Triodos Bank als een vooraanstaand voorbeeld van ReFi door investeringsmogelijkheden te bieden met een positieve impact. Dit omvat ondersteuning voor hernieuwbare energie, duurzame landbouw en sociale ondernemingen, waarbij financieel rendement wordt behaald en tegelijkertijd positieve milieu- en sociale resultaten worden gestimuleerd.

Het Britse technologiebedrijf Provenance maakt gebruik van blockchain om de herkomst van voedselketens te verifiëren en zo ethische landbouw en transparantie te bevorderen. Door nauwkeurige informatie over duurzaamheid te verstrekken, stelt Provenance consumenten in staat om weloverwogen en duurzame keuzes te maken.

The Climate Trust, een non-profitorganisatie in de Verenigde Staten, investeert in projecten om de uitstoot te verminderen met behulp van tools zoals koolstofkredieten. Blockchaintechnologie zorgt voor transparante tracking en verifieert de authenticiteit en impact van credits in activiteiten zoals herbebossing en hernieuwbare energie.

De bovengenoemde cases zijn krachtige voorbeelden van ReFi-principes die duurzaamheid, ethiek en maatschappelijk welzijn bevorderen.

Uitdagingen en kansen in het ReFi

ReFi ondervindt uitdagingen en kansen terwijl het het financiële landschap transformeert.

Diverse regelgevende obstakels beperken de groei van ReFi. Innovatieve nalevingsstrategieën en samenwerking met regelgevende instanties hebben echter het potentieel om een ondersteunend regelgevend kader te creëren dat is afgestemd op de doelstellingen van ReFi op het gebied van duurzaamheid en ethisch financieren.

Hoewel ReFi momenteel opereert in een nichemarkt, is er potentieel voor een bredere acceptatie. Door gebruik te maken van technologie en strategische partnerschappen aan te gaan, kan schaalbaarheid worden bereikt, waardoor ReFi kan uitgroeien tot een belangrijke speler binnen de financiële sector.

Het bevorderen van samenwerking tussen startups en gevestigde financiële instellingen is cruciaal voor het succes van ReFi. Door innovatie en ervaring te combineren, kan deze samenwerking de groei van ReFi bevorderen en de positieve impact op zowel de financiële sector als de maatschappij als geheel versterken.

Conclusie

Concluderend komt Regenerative Finance (ReFi) naar voren als een transformatief financieel paradigma binnen Web 3.0, dat financiën herdefinieert met duurzaamheid, ethiek en sociale verantwoordelijkheid.

Het toepassen van blockchain en smart contracts verbetert de transparantie en praktijkvoorbeelden tonen de haalbaarheid van ReFi aan. Hoewel er uitdagingen zijn, worden er innovatieve oplossingen ontwikkeld om deze te overwinnen.

Het potentieel van het ReFi om financiën een nieuwe vorm te geven voor een meer rechtvaardige, duurzame en verantwoordelijke toekomst is onmiskenbaar.

Gerelateerde begrippen

Gerelateerde artikelen

Assad Abbas
Editor
Assad Abbas
Redacteur

Dr. Assad Abbas voltooide zijn Ph.D. aan de North Dakota State University (NDSU), Verenigde Staten. Hij werkt als Tenured Associate Professor aan de faculteit Computerwetenschappen van de COMSATS University Islamabad (CUI), Islamabad Campus, Pakistan. Dr. Abbas is sinds 2004 verbonden aan COMSATS. Zijn onderzoeksinteresses zijn voornamelijk, maar niet beperkt tot, Smart Health, Big Data Analytics, Recommendation Systems, Patent Analysis en Social Network Analysis. Zijn onderzoek is verschenen in verschillende prestigieuze tijdschriften, zoals IEEE Transactions on Cybernetics, IEEE Transactions on Cloud Computing, IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, IEEE Systems Journal, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, IEEE IT…