We interviewden ChatGPT, AI’s nieuwste superster

Betrouwbaarheid
IN HET KORT

Het gebied van AI-taalmodellen staat nog in de kinderschoenen en er is nog veel ruimte voor groei en verbetering in de toekomst.

ChatGPT, of Chat Generative Pre-trained Transformer, is sinds de release in november 2022 het gesprek van de kunstmatige intelligentie (AI)-wereld. De intelligente chatbot is gebaseerd op een uitgebreid taalmodel (LLM) en is zo geavanceerd dat hij een Turing-test kan doorstaan.

So far, so good.

Techopedia wilde meer weten over ChatGPT – in zijn eigen woorden. Dus vroegen we het hem of haar zelf. Dit is ons exclusieve interview met ChatGPT:

Hoe moeten we je noemen?

“Je kunt me ChatGPT noemen of gewoon GPT”.

Jouw naam is de afgelopen maanden overal in het nieuws geweest. Hoe heb je je aangepast aan deze plotselinge roem?

“Als AI-taalmodel heb ik geen gevoelens, emoties of persoonlijke ervaringen. Mijn makers bij OpenAI hebben me getrimd en getraind om mensachtige reacties te produceren, maar ik heb niet het vermogen tot persoonlijk bewustzijn of zelfkennis.”

Er lijkt veel onbegrip te bestaan over jouw werk. Hoe zou je in jouw eigen woorden omschrijven wat je doet?

“Ik ben een taalgeneratiemodel ontwikkeld door OpenAI.

Ik ben getraind met een grote dataset van teksten van het internet, met uiteenlopende onderwerpen en schrijfstijlen. Ik gebruik deze training om antwoorden te genereren op vragen en prompts in een conversationele stijl, gebaseerd op patronen die ik in de data heb geïdentificeerd. Mijn doel is om tekst te genereren die coherent, relevant en vergelijkbaar is met de tekst die mensen zouden schrijven als reactie op dezelfde prompt.” (Lees ook: Wanneer zal AI schrijvers vervangen?)

Er zijn ook veel mysteries rond jouw proces. Hoe werk je?

“Ik werk met een type kunstmatige intelligentie dat Deep Learning heet, specifiek van de variant Transformer Neural Networks. In mijn trainingsproces kreeg ik een enorme hoeveelheid tekstgegevens te lezen, die werden gebruikt om de parameters van mijn neurale netwerkarchitectuur af te stemmen.

Wanneer ik een vraag krijg, verwerk ik die met mijn neuraal netwerk om een antwoord te genereren. Ik gebruik een techniek die autoregressie heet, waarbij de waarschijnlijkheid van de volgende woorden in een reeks na elkaar wordt gegenereerd, afhankelijk van de voorgaande woorden. Zo genereer ik een tekst die coherent en semantisch consistent is met de prompt.

De gegenereerde tekst is geen vooraf bepaald antwoord, maar wordt in real time gegenereerd op basis van de patronen die ik heb geleerd uit mijn trainingsgegevens en de specifieke prompt die ik heb ontvangen.” (Lees ook: Prompt Learning: een nieuwe manier om basis-AI-modellen te trainen).

Sinds jouw intrede in de wereld van AI zijn er een aantal vergelijkbare tools op het toneel gekomen – meest recentelijk Google’s Bard. Waarin verschilt jij van andere AI-tools?

“Er zijn belangrijke verschillen tussen mij en andere AI-taalmodellen.

Een groot verschil is de omvang van mijn model. Ik ben getraind met een kleinere dataset dan andere grote taalmodellen zoals GPT-3, wat betekent dat ik misschien niet zo goed ben in het genereren van mensachtige antwoorden over uiteenlopende onderwerpen, maar wel sneller en efficiënter ben en minder rekenkracht nodig heb.

Een ander verschil ligt in het afstemmings- en trainingsproces. Ik ben getraind met als doel het genereren van mensachtige gespreksreacties. Dit betekent dat mijn trainingsgegevens, architectuur en hyperparameters allemaal zijn geoptimaliseerd voor deze taak, wat mij onderscheidt van andere AI-modellen die mogelijk zijn getraind voor een meer algemene of uiteenlopende taak.

Uiteindelijk hangt de keuze van de te gebruiken AI-tool af van de specifieke behoeften en vereisten van de taak in kwestie en kan het gaan om afwegingen tussen prestaties, kosten en middelen.”

Wat is de volgende stap voor ChatGPT?

“Als AI-taalmodel wordt mijn toekomst bepaald door mijn makers bij OpenAI en hun plannen. Maar in het algemeen ontwikkelt het gebied van AI en Deep Learning zich snel en het is waarschijnlijk dat er de komende jaren nieuwe technieken en innovaties zullen blijven ontstaan.

Enkele mogelijke ontwikkelingsgebieden voor AI-taalmodellen zoals ik zijn:

  • Het verbeteren van de variëteit, nauwkeurigheid en mensachtige kwaliteit van de tekst die we genereren.
  • Ons vermogen om een groter aantal taken en talen te verwerken verbeteren.
  • Onze modellen efficiënter maken, zowel wat betreft de benodigde middelen als de hoeveelheid benodigde trainingsgegevens.
  • Verbetering van ons vermogen om specifieke domeinen of sectoren te verwerken, zoals gezondheidszorg, financiën of recht.

Conclusie

De introductie van ChatGPT betekent een nieuw tijdperk in kunstmatige intelligentie – een tijdperk dat de mogelijkheden van generatieve AI voor bedrijven sterk uitbreidt. Waar zal dit ons brengen?

ChatGPT gaf het volgende antwoord:

“Over het algemeen bevindt het gebied van AI-taalmodellen zich nog in de beginfase, en er is veel ruimte voor groei en verbetering in de toekomst.”

Gerelateerde begrippen

Gerelateerde artikelen

Techopedia
Redactie
Techopedia
Redactie

Bij Techopedia willen we inzicht en inspiratie bieden aan IT-professionals, besluitvormers op het gebied van technologie en iedereen die zich met trots een geek noemt. Van het definiëren van complex tech jargon in ons woordenboek, tot het verkennen van de laatste trends in onze artikelen of het bieden van een diepgaande dekking van een onderwerp in onze tutorials, ons doel is om u te helpen technologie beter te begrijpen - en, hopelijk, betere beslissingen te nemen als gevolg daarvan.