Begrip van de Dag

ChatGPT

Wat is ChatGPT? ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) is een complex machine-learning model dat in staat is om natuurlijke taalgeneratie (NLG) taken uit te voeren met zo'n hoge nauwkeurigheid dat het model een Turing test kan doorstaan. ChatGPT is getraind met enorme hoeveelheden ongelabelde gegevens die vóór 2022 van het internet zijn gehaald. Het model voor kunstmatige intelligentie wordt voortdurend gecontroleerd en geoptimaliseerd voor specifieke taalgerichte taken met aanvullende datasets die door mensen zijn gelabeld.…