10 beste sertifiseringene innen cybersikkerhet i 2024

Hvorfor oss?
VIKTIGE KONKLUSJONER

Cybersikkerhetssertifiseringer er viktige fordi de gir arbeidsgivere et håndfast bevis på dine kunnskaper og ferdigheter innen cybersikkerhet. De kan også hjelpe deg med å heve deg over andre kandidater på arbeidsmarkedet eller fremme din nåværende cyberkarriere. Vi tar en titt på 10 sertifiseringer som kan gi deg en kickstart på eller forbedre karrieren din.

Det er ingen hemmelighet at cybersikkerhet er i stadig utvikling, og for å sikre at organisasjonene er beskyttet, må de som jobber med cybersikkerhet ligge et skritt foran nye trusler.

En av de beste måtene å gjøre dette på – enten du nettopp har begynt å jobbe med cybersikkerhet eller ønsker å avansere i karrieren – er å ta en cybersikkerhetssertifisering. Men siden det finnes så mange sertifiseringer innen cybersikkerhet, kan det være vanskelig å velge den som passer best for deg.

Derfor har vi satt sammen en liste over de 10 beste sertifiseringene innen cybersikkerhet for å hjelpe deg med å finne ut hvilken som passer best for din karriere.
Merk at de fleste aktører er engelskråklige, eller lokalisert i USA, og priser samt navn vil reflektere dette.

De 10 beste cybersikkerhetssertifiseringene for å styrke karrieren din i 2024

CompTIA Security+

CompTIA Security+ certification validerer at du har de grunnleggende ferdighetene som er nødvendige for å kunne fylle en hvilken som helst rolle innen cybersikkerhet, spesielt hvis du er ny eller aspirerer til å jobbe med cybersikkerhet.
Hvis du oppnår denne sertifiseringen, viser du arbeidsgivere at du kan vurdere organisasjonens sikkerhet, forstå lover og regler knyttet til risiko og samsvar, identifisere og håndtere sikkerhetshendelser samt overvåke og sikre tingenes internett, mobil- og skymiljøer.

Den anbefalte erfaringen for CompTIA Security+-eksamenen er å ha CompTIA Network+-sertifisering og to års erfaring innen IT-administrasjon med fokus på sikkerhet eller to års erfaring fra en rolle som sikkerhets- eller systemadministrator.

Koster: $392

ISACA Cybersecurity Fundamentals

ISACA Cybersecurity Fundamentals – sertifiseringen sikrer at du forstår prinsippene for cybersikkerhet og den viktige rollen som cybersecurity-profesjonelle spiller for å sikre at organisasjonens infrastruktur og data er beskyttet.
Denne sertifiseringen er ideell for studenter/nyutdannede, IT-fagfolk, team og andre som ønsker en bedre forståelse av prinsippene for cybersikkerhet. ISACA tilbyr også nettbasert gruppekurs på forespørsel som organisasjoner kan tilpasse til teamets behov og mål.

Det kreves ingen forkunnskaper for eksamen, som dekker hvordan man sikrer verdier, grunnleggende informasjonssikkerhet, trusselbildet og sikkerhetsoperasjoner og -respons.

Koster: $160 for medlemmer og $220 for ikke-medlemmer

GIAC Security Essentials

GIAC Security Essentials er en sertifisering på begynnernivå for personer med en viss bakgrunn innen nettverk og informasjonssystemer. Sertifiseringen viser at du kan arbeide praktisk med IT-systemsikkerhet. Den bekrefter at du har kunnskaper om informasjonssikkerhet “utover enkel terminologi og begreper”.

Hvis du ønsker å ta GIAC Security Essentials-sertifiseringseksamen, må du ha fullført GIAC Security Essentials-kurset eller ha tilsvarende kunnskap og erfaring innen informasjonssikkerhet. GIAC anbefaler at du har minst to års erfaring innen informasjonssikkerhet (IS) eller et beslektet felt før du tar eksamen.

Koster: Practitioner Certifications, $949; Applied Knowledge Certifications, $1 299

Certified Information Systems Security Professional

Certified Information Systems Security Professional er en avansert sertifisering fra ISC2 som er utviklet for erfarne sikkerhetssjefer, -utøvere og -ledere. Denne sertifiseringen bekrefter at du kan skape, implementere og administrere et cybersikkerhetsprogram på en effektiv måte.

For å kvalifisere for denne sertifiseringen må du ha minst fem års samlet betalt arbeidserfaring innen minst to av disse områdene: sikkerhets- og risikostyring, objektsikkerhet, sikkerhetsarkitektur og -teknikk, kommunikasjons- og nettverkssikkerhet, identitets- og tilgangsstyring, sikkerhetsvurdering og -testing, sikkerhetsoperasjoner og programvareutviklingssikkerhet.

Men la oss si at du ikke har hele fem års erfaring. I så fall kan du kompensere for ett års arbeidserfaring med en fireårig datavitenskapelig utdanning eller en annen kvalifikasjon fra den ISC2-godkjente listen. Deltidsarbeidserfaring og betalt eller ubetalt praksis kan også godtas.

Koster: $749

Certified Information Systems Auditor

Certified Information Systems Auditor -sertifiseringen fra ISACA hjelper eksterne og interne cybersikkerhetsrevisorer med å demonstrere sine ferdigheter i å evaluere sikkerhetssårbarheter, utforme og implementere kontroller og rapportere om samsvar. Denne sertifiseringen passer best for deg som er en profesjonell sikkerhetsingeniør på vei inn i revisjonsbransjen eller en dedikert revisor som ønsker å bli sertifisert.

Du må ha minst fem års erfaring med revisjon av informasjonssikkerhet, kontroll, sikkerhet eller assurance. Du kan erstatte ett års erfaring med en toårig utdanning og to års erfaring med en fireårig utdanning.

Koster: $575 for medlemmer; $760 for ikke-medlemmer

Certified Ethical Hacker

Certified Ethical Hacker (C|EH) – sertifiseringen som tilbys av EC-Council, validerer dine ferdigheter innen angrepsdeteksjon, vektorer, penetrasjonstesting og forebygging. Som kandidat til denne sertifiseringen lærer du om de mest oppdaterte hackingteknikkene og -verktøyene og hvordan du hacker en organisasjon på lovlig vis og avdekker sikkerhetshull. Du må delta på offisiell opplæring eller ha minst to års erfaring innen informasjonssikkerhet.

Denne sertifiseringen er et utmerket sted å starte hvis du er sikkerhetsekspert og ønsker å tilegne deg praktisk kunnskap om etisk hacking og pennetesting før du går videre til mer avanserte sertifiseringer.

Koster: Fra $950 til $1 119, avhengig av hvordan og hvor du tar eksamen.

Certified Information Security Manager

Certified Information Security Manager – sertifiseringen fra ISACA bekrefter at du som informasjonssikkerhetssjef har kompetanse innen risikovurdering, styring og hendelseshåndtering. Denne avanserte sertifiseringen viser at du har kunnskap og erfaring til å etablere og administrere et informasjonssikkerhetsprogram. Den er utviklet for cybersecurity-proffer som ønsker å gå videre til teamlederstillinger.

Hvis du ønsker å ta denne eksamenen, må du ha minst fem års yrkeserfaring innen informasjonssikkerhetsledelse. Opptil to år av dette kravet kan fravikes hvis du har generell erfaring med informasjonssikkerhet, en annen aktiv sertifisering eller en høyere utdanning innen et felt relatert til informasjonssikkerhet.

Cost: $575 for medlemmer; $760 for ikke-medlemmer

Systems Security Certified Practitioner

System Security Certified Practitioner (SSCP) – sertifiseringen er en sikkerhetssertifisering på mellomnivå fra ISC2. Den viser at du har kompetanse til å implementere, overvåke og administrere en sikker IT-infrastruktur. Eksamenen tester dine ferdigheter innen sikkerhetsoperasjoner og -administrasjon, tilgangskontroll, risikoidentifisering, overvåking og analyse, hendelsesrespons og gjenoppretting, kryptografi, nettverks- og kommunikasjonssikkerhet samt system- og applikasjonssikkerhet. Denne sertifiseringen er utviklet for IT-proffer som jobber praktisk med bedriftens sikkerhetssystemer eller -ressurser.

For å ta denne eksamenen må du ha minst ett års arbeidserfaring innen minst ett av testområdene. Du kan også oppfylle dette kravet med en bachelorgrad eller en mastergrad i cybersikkerhet.

Koster: $249

CompTIA Advanced Security Practitioner

CompTIA Advanced Security Practitioner – sertifiseringen er utviklet for erfarne cybersikkerhetsspesialister, dvs. sikkerhetsarkitekter og senior sikkerhetsingeniører, som ennå ikke er ledere, men som har til oppgave å lede og forbedre organisasjonens cybersikkerhetsberedskap. Denne sertifiseringen viser at du er i stand til å designe og implementere de løsningene som er nødvendige for å forberede virksomheten på ethvert cyberangrep.

Eksamenen dekker avanserte emner som sikkerhetsarkitektur, drift, styring, risiko og samsvar, sikkerhetsteknikk og kryptografi.

CompTIA anbefaler minst ti års generell praktisk IT-erfaring, hvorav minst fem år med bred praktisk sikkerhetserfaring.

Koster: $494

GIAC Certified Incident Handler

GIAC Certified Incident Handler (GCIH) – sertifiseringen sikrer at du har kunnskapen, erfaringen og ferdighetene du trenger for å identifisere, respondere på og løse cybersikkerhetshendelser. Denne sertifiseringen er viktig for alle som jobber med hendelseshåndtering, inkludert hendelseshåndteringsteam, sikkerhetseksperter, systemadministratorer, sikkerhetsarkitekter og andre sikkerhetseksperter som er de første til å reagere på cyberangrep eller sikkerhetsbrudd.

Eksamenen dekker hendelseshåndtering og etterforskning av datakriminalitet, data- og nettverkshacking og hackerverktøy.

Selv om det ikke finnes noen formelle forutsetninger for å ta GCIH-eksamenen, anbefales det å ha praktisk arbeidserfaring.

Koster: $949

Oppsummert

Cybersikkerhetssertifiseringer er verdt innsatsen og kostnadene, men bare hvis du velger riktig sertifisering. Disse sertifiseringene er nødvendige fordi de gir arbeidsgivere håndfaste bevis på dine kunnskaper og ferdigheter innen cybersikkerhet.

En cybersikkerhetssertifisering kan hjelpe deg med å heve deg over andre kandidater på arbeidsmarkedet eller fremme karrieren din i din nåværende bedrift.

Related Articles

Linda Rosencrance
Technology journalist
Linda Rosencrance
Teknologijournalist

Linda Rosencrance er en frilansskribent og redaktør basert i Boston-området. Hun har over 30 års erfaring som etterforskningsjournalist, og har jobbet for flere aviser i Boston-metroområdet. Hun har skrevet om informasjonsteknologi siden 1999. Hennes artikler har blitt publisert på MSDynamicsworld.com, TechTarget, TechBeacon, IoT World Today, Computerworld, CIO magazine og mange andre publikasjoner. Rosencrance var redaktør for et teknologinyhetsnettsted og styrte og redigerte en blogg fokusert på dataanalyse. Hun skriver også hvite papirer, casestudier, e-bøker og blogginnlegg for mange bedriftskunder.